Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  117/N

Business name: 
PARKETÁREŇ Kolárovo, spol. s r.o.
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
Registered seat: 
Priemyslový areál č.2965
Kolárovo 946 03
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
Identification number (IČO): 
31 444 661
  (from: 11/04/1993)
Date of entry: 
11/04/1993
  (from: 11/04/1993)
Person dissolved from: 
17.6.2003
  (from: 06/17/2003)
Date of deletion: 
06/17/2003
  (from: 06/17/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 06/17/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/1993)
Objects of the company: 
výroba veľkoplošných parkiet
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
Partners: 
BARATEX INDUSTRIE-AGENTUR GmbH
BismarckStrasse 19/1
4920 Lemgo
  (from: 03/11/1994 until: 06/16/2003)
Mesto Kolárovo, okr. Komárno
  (from: 03/11/1994 until: 06/16/2003)
BARATEX INDUSTRIE-AGENTUR GmbH
BismarckStrasse 19/1
4920 Lemgo
  (from: 11/04/1993 until: 03/10/1994)
Contribution of each member: 
BARATEX INDUSTRIE-AGENTUR GmbH
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/04/1993 until: 03/10/1994)
BARATEX INDUSTRIE-AGENTUR GmbH
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
Amount of investment: 12 000 000 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 12 000 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 06/16/2003)
Mesto Kolárovo, okr. Komárno
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
Amount of investment: 4 000 000 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 06/16/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
Imrich Harsanyi
Kostolné nám. č. 37
Kolárovo
  (from: 01/16/1995 until: 06/16/2003)
Ing. Ján Veszelka
Sládkovičova č.9
Kolárovo
  (from: 11/04/1993 until: 01/15/1995)
Paul Arato
residence in the Slovak Republic :
Brečtanova č.27
Bratislava
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
Capital: 
16 100 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 06/16/2003)
100 000 Sk
  (from: 11/04/1993 until: 03/10/1994)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 4K 250/01-37 zo dňa 28.1.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 5.3.2002 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre nemajetnosť. Obchodná spoločnosť PARKETÁREŇ Kolárovo, spol. s r.o., Priemyslový areál 2965, Kolárovo, IČO: 31 444 661 sa z obchodného registra vedeného Okresným súdom v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 117/N, dňom 17.6.2003 v y m a z u j e .
  (from: 06/17/2003)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárkou JUDr.Helenou Hrušovskou, N 444/93, NZ 436/93 dňa 23.9.1993 v súlade s § 57 a § 105 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 311
  (from: 11/04/1993 until: 06/16/2003)
Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 1.12.1993, ktorou sa mení a dopĺňa zakladateľská listina o založení spoločnisti. Rozhodnutím Obvodného súdu Bratislava 1 v odd. Pšn vložka č. 247/Z zo dňa 11.3.1994, výmaz o.p. Parketáreň Kolárovo na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove, zo dňa 25.1.1994 o zrušení obecného podniku bez likvidácie s právnym nástupcom. ktorým je Parketáreň Kolárovo, spol. s r.o. Kolárovo. Stary spis: S.r.o. 311
  (from: 03/11/1994 until: 06/16/2003)
Dodatok zo dňa 15.12.1994 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.12.1993. Stary spis: S.r.o. 311
  (from: 01/16/1995 until: 06/16/2003)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person