Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  14/R

Business name: 
CEMMAC a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
Cementárska 14/14
Horné Srnie 914 42
  (from: 07/23/2004)
Identification number (IČO): 
31 412 106
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
výroba cementu
  (from: 03/02/1993)
výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
  (from: 03/02/1993)
výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok)
  (from: 03/02/1993)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 03/02/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/24/2000)
výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
  (from: 02/17/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (from: 02/17/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 02/17/2003)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/17/2003)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/17/2003)
prevádzkvoanie dopravy na dráhe
  (from: 09/02/2003)
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/23/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/23/2004)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (from: 07/23/2004)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 07/23/2004)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/23/2004)
zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri povrchovom dobývaní
  (from: 07/23/2004)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/03/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/03/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/03/2006)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 01/03/2006)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 01/03/2006)
opravy spotrebného náradia
  (from: 01/03/2006)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 01/03/2006)
výroba skrutiek
  (from: 01/03/2006)
maľovanie, lakovanie a sklenárenské práce
  (from: 01/03/2006)
výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
  (from: 01/03/2006)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
  (from: 01/03/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/03/2006)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 01/03/2006)
prenájom strojov a nástrojov
  (from: 01/03/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/03/2006)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 01/03/2006)
kovoobrábanie
  (from: 01/03/2006)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 01/03/2006)
tvarovanie za studena
  (from: 01/03/2006)
kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov
  (from: 01/03/2006)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 01/03/2006)
výroba kovového tovaru
  (from: 01/03/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/03/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti meracej a regulačnej tachniky, silnoprúd a slaboprúd
  (from: 01/03/2006)
oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 01/03/2006)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/03/2006)
elektroinštalatérstvo, opravy hardware
  (from: 01/03/2006)
automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti software, hardware, výroba softwerových produktov, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti výpočtovej techniky, automatizované spracovanie dát, správcovstvo počítačovej siete
  (from: 01/03/2006)
stolárstvo
  (from: 01/03/2006)
montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/03/2006)
výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení
  (from: 01/03/2006)
poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 01/03/2006)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/28/2010)
organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 10/28/2010)
prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 10/28/2010)
výroba štrkov z kameniva
  (from: 07/31/2019)
úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
  (from: 07/31/2019)
výroba transportného betónu
  (from: 07/31/2019)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 07/31/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/02/1993)
Ing. Martin Kebísek - Chairman of the Board of Directors
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 03/25/2021
  (from: 05/05/2021)
Ing. Daniel Prekop - Member of the Board of Directors
208
Slavnica 018 54
From: 09/29/2021
  (from: 10/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/06/2021)
Procuration: 
Ing. Dušan Galko
Prúdová 667/6
Horné Srnie 914 42
From: 04/30/2011
  (from: 04/30/2011)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 10/28/2015
  (from: 10/28/2015)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a priezvisko a svoj podpis.
  (from: 08/06/2021)
Capital: 
16 414 080 EUR Paid up: 16 414 080 EUR
  (from: 07/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 494400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 01/15/2022)
Supervisory board: 
Roman Valach
Družstevná 454/10
Horné Srnie 914 42
From: 05/23/2021
  (from: 06/09/2021)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/23/2021
  (from: 06/09/2021)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
From: 05/23/2021
  (from: 06/09/2021)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
From: 06/23/2021
  (from: 08/06/2021)
MMag. Alexander Huber
Megauerstrasse 48
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/29/2019
  (from: 10/29/2021)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
From: 06/30/2020
  (from: 10/29/2021)
Stjepan Kumrić
Medvedgradska ulica 45
Zagreb 100 00
Chorvátska republika
From: 06/30/2020
  (from: 10/29/2021)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Obchodnému zákonníku odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.1992. Stary spis: Sa 75
  (from: 03/02/1993)
Zmena stanov a.s. prijatá valným zhromaždením dňa 29.03.1994. Stary spis: Sa 75
  (from: 03/15/1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97 zo dňa 15.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 08/05/1997)
Valné zhromaždenie dňa 09.07.1996 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. Valné zhromaždenie /Notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97/.
  (from: 08/08/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 162/98, NZ 137/98 zo dňa 28.05.1998/ rozhodlo o zmene v dozornej rade a zmene stanov a.s.
  (from: 07/09/1998)
Zápisnica č. 2/98 z riadneho zasadania dozornej rady zo dňa 28.05.1998.
  (from: 05/28/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 337/98, NZ 326 zo dňa 25.11.1998/ rozhodlo o zvýšení základného imania o 307 500 000,- Sk a o zmene stanov a.s. Valné zhromaždenie /zápisnica z 27.5.1999/ rozhodlo o zmene v dozornej rade.
  (from: 09/30/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 278/99, NZ 215/99 zo dňa 25.11.1999) rozhodlo o zmene stanov a.s. v súlade so zák. č. 127/99 Zb.
  (from: 03/24/2000)
Dozorná rada na riadnom zasadnutí dňa 31.3.2000 odvolala člena predstavenstva, určila počet členov predstavenstva na troch a zobrala na vedomie vzdanie sa člena dozornej rady. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady. Zápisnica z doplňujúcich volieb do dozornej rady z radov zamestnancovzo dňa 18.5.2000.
  (from: 08/15/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.11.2002 (notárska zápisnica N 607/02, Nz 602/02 zo dňa 26.11.2002).
  (from: 02/17/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.05.2003 (notárska zápisnica N 190/2003, Nz 38367/2003 zo dňa 20.05.2003) schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/02/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/02/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CEMUS, spol. s r.o.
14
Horné Srnie 914 42
  (from: 01/03/2006)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person