Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  14/R

Business name: 
CEMMAC a.s.
  (from: 04/24/1992)
Registered seat: 
Cementárska 14/14
Horné Srnie 914 42
  (from: 07/23/2004)
Horné Srnie 914 42
  (from: 04/24/1992 until: 07/22/2004)
Identification number (IČO): 
31 412 106
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
výroba cementu
  (from: 03/02/1993)
výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
  (from: 03/02/1993)
výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok)
  (from: 03/02/1993)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 03/02/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/24/2000)
výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
  (from: 02/17/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (from: 02/17/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 02/17/2003)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/17/2003)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/17/2003)
prevádzkvoanie dopravy na dráhe
  (from: 09/02/2003)
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/02/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/23/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/23/2004)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (from: 07/23/2004)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 07/23/2004)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/23/2004)
zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri povrchovom dobývaní
  (from: 07/23/2004)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/03/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/03/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/03/2006)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 01/03/2006)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 01/03/2006)
opravy spotrebného náradia
  (from: 01/03/2006)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 01/03/2006)
výroba skrutiek
  (from: 01/03/2006)
maľovanie, lakovanie a sklenárenské práce
  (from: 01/03/2006)
výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
  (from: 01/03/2006)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
  (from: 01/03/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/03/2006)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 01/03/2006)
prenájom strojov a nástrojov
  (from: 01/03/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/03/2006)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 01/03/2006)
kovoobrábanie
  (from: 01/03/2006)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 01/03/2006)
tvarovanie za studena
  (from: 01/03/2006)
kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov
  (from: 01/03/2006)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 01/03/2006)
výroba kovového tovaru
  (from: 01/03/2006)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/03/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti meracej a regulačnej tachniky, silnoprúd a slaboprúd
  (from: 01/03/2006)
oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 01/03/2006)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/03/2006)
elektroinštalatérstvo, opravy hardware
  (from: 01/03/2006)
automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti software, hardware, výroba softwerových produktov, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti výpočtovej techniky, automatizované spracovanie dát, správcovstvo počítačovej siete
  (from: 01/03/2006)
stolárstvo
  (from: 01/03/2006)
montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/03/2006)
výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení
  (from: 01/03/2006)
poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 01/03/2006)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/28/2010)
organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 10/28/2010)
prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 10/28/2010)
výroba štrkov z kameniva
  (from: 07/31/2019)
úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
  (from: 07/31/2019)
výroba transportného betónu
  (from: 07/31/2019)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 07/31/2019)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 03/02/1993 until: 03/23/2000)
závodná kuchyňa
  (from: 03/02/1993 until: 03/23/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/24/2000 until: 07/30/2019)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/24/2000 until: 07/30/2019)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/24/2000 until: 07/30/2019)
dobývanie, ťažba a spracovanie surovín, najmä vápenca
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
výroba cementu, mletých vápencov, suchých maltovín a omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok a iných stavebných látok
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
ich dodávanie a predaj v ČSFR a v zahraničí
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
zakladanie pobočiek a dcérskych spoločností doma i v zahraničí
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže vykonávať aj iné podnikateľské činnosti, ktoré súvisia so stavebníctvom
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/02/1993)
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Ing. Martin Kebísek - Chairman of the Board of Directors
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 03/25/2021
  (from: 05/05/2021)
Ing. Daniel Prekop - Member of the Board of Directors
208
Slavnica 018 54
From: 09/29/2021
  (from: 10/29/2021)
Klaus Födinger - člen
Zentagasse 40/2/12
Viedeň 1050
Rakúsko
From: 01/09/2006
  (from: 02/02/2006 until: 03/19/2012)
Klaus Födinger - člen
Zentagasse 40/2/12
Viedeň 1050
Rakúsko
From: 01/09/2006 Until: 02/02/2012
  (from: 03/20/2012 until: 03/19/2012)
Ing. Ivan Horný
768
Horné Srnie
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradska 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 04/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/27/2015)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradska 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 04/01/2014 Until: 09/24/2015
  (from: 10/28/2015 until: 10/27/2015)
Ing. Martin Kebísek - predseda
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 03/28/2018
  (from: 05/31/2018 until: 05/04/2021)
Ing. Martin Kebísek - predseda
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 03/28/2018 Until: 03/24/2021
  (from: 05/05/2021 until: 05/04/2021)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 03/17/2015
  (from: 08/14/2015 until: 05/30/2018)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 03/17/2015 Until: 03/17/2018
  (from: 05/31/2018 until: 05/30/2018)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 04/01/2012
  (from: 03/20/2012 until: 08/13/2015)
Ing. Martin Kebísek - predseda predstavenstva
Agátová 1968/5
Nemšová 914 41
From: 04/01/2012 Until: 03/17/2015
  (from: 08/14/2015 until: 08/13/2015)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
  (from: 10/23/1995 until: 07/22/2004)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
M. Uhra 30
Trenčín
  (from: 03/02/1993 until: 10/22/1995)
Ing. Karol Podhora - predseda
M. Uhra 30
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
From: 10/23/1995
  (from: 07/23/2004 until: 03/19/2012)
Dipl.Ing. Karol Podhora - predseda
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
From: 10/23/1995 Until: 03/31/2012
  (from: 03/20/2012 until: 03/19/2012)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlíkova 37
Nemšová
  (from: 07/06/1994 until: 10/22/1995)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlíkova 37
Nemšová
  (from: 10/23/1995 until: 07/08/1998)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlíkova 37
Nemšová 914 41
  (from: 07/09/1998 until: 03/23/2000)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlikové 37
Nemšová 914 41
  (from: 03/24/2000 until: 07/22/2004)
Ing. Ján Šimko
Gottwaldova 37
Nemšová
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlikové 37
Nemšová 914 41
From: 03/24/2000
  (from: 07/23/2004 until: 06/04/2014)
Dipl. Ing. Ján Šimko - člen
Šidlikové 37
Nemšová 914 41
From: 03/24/2000 Until: 04/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Mag. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden 4810
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
381.
Horné Srnie
  (from: 08/08/1997 until: 07/22/2004)
Mag. Kurt Asamer - člen
Roithstrasse 49
Gmunden 4810
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
381.
Horné Srnie
From: 08/08/1997
  (from: 07/23/2004 until: 02/01/2006)
Mag. Kurt Asamer - člen
Roithstrasse 49
Gmunden 4810
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
381.
Horné Srnie
From: 08/08/1997 Until: 01/08/2006
  (from: 02/02/2006 until: 02/01/2006)
Pavel Kohout
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
From: 09/25/2015
  (from: 10/28/2015 until: 11/28/2018)
Pavel Kohout
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
From: 09/25/2015 Until: 09/25/2018
  (from: 11/29/2018 until: 11/28/2018)
Dipl. Ing. Robert Moser - zástupca predsedu
Guttenmannstrasse 8
Bad Voeslau 2540
Rakúsko
  (from: 03/02/1993 until: 07/05/1994)
Dr. Richard Teichmann
Seilerstrasse 10/26
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 03/02/1993 until: 10/22/1995)
Dr. Richard Teichmann
Seilerstrasse 10/26
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 10/23/1995 until: 08/07/1997)
Gessl Erwin Franz Xaver
Arberstrasse 4
Osterhohen 944 86
Nemecko
residence in the Slovak Republic :
381
Horné Srnie
  (from: 05/28/1999 until: 08/14/2000)
Pavel Kohout - člen
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
From: 09/25/2018 Until: 09/25/2021
  (from: 10/29/2021 until: 10/28/2021)
Pavel Kohout - člen
Au 45
Neumarkt im Mühlkreis A-4212
Rakúska republika
From: 09/25/2018
  (from: 11/29/2018 until: 10/28/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/06/2021)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti. Prokuristi sú oprávnení na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru /ppa/ a svoj podpis.
  (from: 02/02/2006 until: 08/05/2021)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen, predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti. Prokuristi sú oprávnení na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne a aspoň jedným členom predstavenstva. Za spo- ločnosť podpisujú tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru /skratka ppa/ a svoj podpis.
  (from: 03/02/1993 until: 02/01/2006)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Procuration: 
Ing. Dušan Galko
Prúdová 667/6
Horné Srnie 914 42
From: 04/30/2011
  (from: 04/30/2011)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 10/28/2015
  (from: 10/28/2015)
Ing. Karol Cabala
Pod Zábrehom 212/24
Horné Srnie 914 42
  (from: 02/17/2003 until: 07/22/2004)
Ing. Karol Cabala
Pod Zábrehom 212/24
Horné Srnie 914 42
From: 02/17/2003
  (from: 07/23/2004 until: 01/16/2013)
Ing. Karol Cabala
Pod Zábrehom 212/24
Horné Srnie 914 42
From: 02/17/2003 Until: 11/30/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
Dipl. Ing. Jaroslava Ďurišová
Moyzesova 390/1
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 01/11/2001 until: 02/16/2003)
Dipl. Ing. Ivan Horný
768
Horné Srnie
  (from: 03/02/1993 until: 01/10/2001)
Mgr. Ján Janovčík
Soblahovská 55
Trenčín
  (from: 03/02/1993 until: 02/16/2003)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 01/17/2013
  (from: 01/17/2013 until: 06/04/2014)
Ing. Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 01/17/2013 Until: 04/01/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Vladimír Koníček
694
Horné Srnie 914 42
From: 05/13/2006
  (from: 05/13/2006 until: 04/29/2011)
Vladimír Koníček
694
Horné Srnie 914 42
From: 05/13/2006 Until: 03/31/2011
  (from: 04/30/2011 until: 04/29/2011)
Dipl. Ing. Ján Šimko
Gottwaldova 55
Nemšová
  (from: 03/02/1993 until: 07/05/1994)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tak, že k otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a priezvisko a svoj podpis.
  (from: 08/06/2021)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru /ppa/ a svoj podpis.
  (from: 10/28/2015 until: 08/06/2021)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru /ppa/ a svoj podpis.
  (from: 05/13/2006 until: 10/27/2015)
Capital: 
16 414 080 EUR Paid up: 16 414 080 EUR
  (from: 07/25/2009)
494 400 000 Sk
  (from: 09/30/1999 until: 07/24/2009)
186 900 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 09/29/1999)
119 900 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Shares: 
Number of shares: 494400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 01/15/2022)
Number of shares: 78535
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/25/2009 until: 01/14/2022)
Number of shares: 415865
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 07/25/2009 until: 01/14/2022)
Number of shares: 78535
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/23/2004 until: 07/24/2009)
Number of shares: 415865
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 07/23/2004 until: 07/24/2009)
Number of shares: 78535
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/2000 until: 07/22/2004)
Number of shares: 415865
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/2000 until: 07/22/2004)
Number of shares: 78535
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1999 until: 03/23/2000)
Number of shares: 415865
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1999 until: 03/23/2000)
Number of shares: 78535
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 09/29/1999)
Number of shares: 108365
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 09/29/1999)
Number of shares: 78535
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Number of shares: 41365
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Supervisory board: 
Roman Valach
Družstevná 454/10
Horné Srnie 914 42
From: 05/23/2021
  (from: 06/09/2021)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/23/2021
  (from: 06/09/2021)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
From: 05/23/2021
  (from: 06/09/2021)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
From: 06/23/2021
  (from: 08/06/2021)
Dipl. Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
  (from: 03/02/1993 until: 03/14/1995)
Ing. Anton Adamec - predseda
Jirásková 6
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Mag. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúska republika
From: 05/22/2006
  (from: 02/08/2007 until: 09/24/2009)
Mag. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúska republika
From: 05/22/2006 Until: 05/10/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
Mgr. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúsko
From: 05/27/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/21/2015)
Mgr. Kurt Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúsko
From: 05/27/2009 Until: 06/25/2014
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Dipl. Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie
  (from: 03/02/1993 until: 10/22/1995)
Dipl. Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie 914 42
  (from: 08/08/1997 until: 07/08/1998)
Dipl. Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie 914 42
  (from: 07/09/1998 until: 09/29/1999)
Ing. Milan Blaško
633
Horné Srnie
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Dipl. Ing. Martin Cabadaj
Staré mesto,Na Kopci 3201/19
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 10/22/1995)
Dipl. Ing. Martin Cabadaj
Staré mesto,Na Kopci 3201/19
Bratislava
  (from: 10/23/1995 until: 08/07/1997)
Mag. Klaus Födinger
Zentagasse 40/2/12
Wien 1050
Rakúska republika
From: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 09/21/2015)
Mag. Klaus Födinger
Zentagasse 40/2/12
Wien 1050
Rakúska republika
From: 04/24/2012 Until: 04/24/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/21/2015)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/05/2015
  (from: 08/14/2015 until: 05/30/2018)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/05/2015 Until: 05/05/2018
  (from: 05/31/2018 until: 05/30/2018)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2006
  (from: 06/28/2006 until: 09/24/2009)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2006 Until: 03/19/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/27/2009
  (from: 09/25/2009 until: 05/28/2012)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/27/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 08/13/2015)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 04/24/2012 Until: 04/24/2015
  (from: 08/14/2015 until: 08/13/2015)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2018
  (from: 05/31/2018 until: 06/08/2021)
Pavol Galko
Pod Orešovcom 795/9
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2018 Until: 05/22/2021
  (from: 06/09/2021 until: 06/08/2021)
Dipl. Ing. Jozef Grnáčik
Viglášska 11
Bratislava
  (from: 03/02/1993 until: 03/14/1995)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
From: 05/05/2015
  (from: 08/14/2015 until: 05/30/2018)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
From: 05/05/2015 Until: 05/05/2018
  (from: 05/31/2018 until: 05/30/2018)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
From: 05/22/2018
  (from: 05/31/2018 until: 06/08/2021)
Ing. Martin Hrobár
542
Dolná Súča 913 32
From: 05/22/2018 Until: 05/22/2021
  (from: 06/09/2021 until: 06/08/2021)
Ing. Martin Hrobár
620
Dolná Súča 913 32
From: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 08/13/2015)
Ing. Martin Hrobár
620
Dolná Súča 913 32
From: 04/24/2012 Until: 04/24/2015
  (from: 08/14/2015 until: 08/13/2015)
Jaroslav Húserka
632
Horné Srnie
  (from: 10/23/1995 until: 08/07/1997)
Jaroslav Húserka
632
Horné Srnie 914 42
  (from: 08/08/1997 until: 07/08/1998)
Jaroslav Húserka
632
Horné Srnie 914 42
  (from: 07/09/1998 until: 09/29/1999)
Róbert Jánsky
357
Horné Srnie 914 42
  (from: 08/15/2000 until: 06/27/2006)
Róbert Jánsky
357
Horné Srnie 914 42
Until: 05/20/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2006
  (from: 06/28/2006 until: 09/24/2009)
Róbert Jánsky
Súhradská 357/34
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2006 Until: 03/19/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
691
Horné Srnie 914 42
  (from: 09/30/1999 until: 07/22/2004)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
691
Horné Srnie 914 42
From: 09/30/1999
  (from: 07/23/2004 until: 06/27/2006)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
691
Horné Srnie 914 42
From: 09/30/1999 Until: 05/20/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2006
  (from: 06/28/2006 until: 09/24/2009)
Dipl. Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2006 Until: 03/19/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
Dipl. Ing. Radoslav Kebísek
139
Horné Srnie 914 42
  (from: 09/30/1999 until: 08/14/2000)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 05/05/2015
  (from: 08/14/2015 until: 05/30/2018)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 05/05/2015 Until: 05/05/2018
  (from: 05/31/2018 until: 05/30/2018)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 05/27/2009
  (from: 09/25/2009 until: 05/28/2012)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 05/27/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 08/13/2015)
Ing. Ivan Kebísek
Na hornom konci 691/15
Horné Srnie 914 42
From: 04/24/2012 Until: 04/24/2015
  (from: 08/14/2015 until: 08/13/2015)
Andreas Kern
Am Anger 2
Bernau a. Chiemsee 832 33
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2017
  (from: 07/08/2017 until: 12/14/2018)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
From: 05/30/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/20/2020)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
From: 05/30/2017 Until: 05/30/2020
  (from: 07/21/2020 until: 07/20/2020)
Kurt Mag. Asamer
Roithstrasse 49
Gmunden A-4810
Rakúska republika
From: 05/22/2006
  (from: 06/28/2006 until: 02/07/2007)
Volfgang Mag. Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A 4100
Rakúska republika
From: 05/22/2006
  (from: 06/28/2006 until: 09/24/2009)
Volfgang Mag. Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A 4100
Rakúska republika
From: 05/22/2006 Until: 05/18/2009
  (from: 09/25/2009 until: 09/24/2009)
Dipl. Ing. Michal Markovič
810
Horné Srnie
  (from: 03/02/1993 until: 10/22/1995)
Dipl. Ing. Michal Markovič
810
Horné Srnie
  (from: 10/23/1995 until: 08/07/1997)
Ing. Michal Markovič
810
Horné Srnie
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Mária Martonová
Pod Orešovcom 799/5
Horné Srnie 914 42
From: 05/27/2009
  (from: 09/25/2009 until: 05/28/2012)
Mária Martonová
Pod Orešovcom 799/5
Horné Srnie 914 42
From: 05/27/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Karol Podhora
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
From: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 06/09/2014)
Ing. Karol Podhora
Jilemnického 552/20
Trenčín 911 01
From: 04/24/2012 Until: 05/23/2014
  (from: 06/10/2014 until: 06/09/2014)
Ing. Miroslav Prosňanský
Partizánska 30
Trenčín
  (from: 04/24/1992 until: 03/01/1993)
Mag. Wolfgang Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
From: 05/30/2017
  (from: 07/08/2017 until: 06/27/2019)
Mag. Wolfgang Rieder
Pailreithgut 1
Maishofen 5751
Rakúska republika
From: 05/30/2017 Until: 05/29/2019
  (from: 06/28/2019 until: 06/27/2019)
Dipl.-Kfm. Markus Richter
Unterhalham Strasse 2
Ohlsdorf 4694
Rakúska republika
From: 07/30/2015
  (from: 09/22/2015 until: 07/07/2017)
Dipl.-Kfm. Markus Richter
Unterhalham Strasse 2
Ohlsdorf 4694
Rakúska republika
From: 07/30/2015 Until: 04/18/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/07/2017)
Roman Valach
Družstevná 454/10
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2018
  (from: 05/31/2018 until: 06/08/2021)
Roman Valach
Družstevná 454/10
Horné Srnie 914 42
From: 05/22/2018 Until: 05/22/2021
  (from: 06/09/2021 until: 06/08/2021)
Dipl. Ing. Otakar Závodský
Hliníky 718/31
Považská Bystrica
  (from: 03/02/1993 until: 10/22/1995)
Dipl. Ing. Otakar Závodský - podpredseda
Krížna 3
Bratislava
  (from: 10/23/1995 until: 08/07/1997)
Dipl.Ing. Otakar Závodský
Kvetná 5
Zohor 900 15
  (from: 08/08/1997 until: 07/08/1998)
MMag. Alexander Huber
Megauerstrasse 48
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/29/2019
  (from: 10/29/2021)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
From: 06/30/2020
  (from: 10/29/2021)
Stjepan Kumrić
Medvedgradska ulica 45
Zagreb 100 00
Chorvátska republika
From: 06/30/2020
  (from: 10/29/2021)
KR. Hans Asamer - predseda
Roithstrasse 51
Gmunden 4810
Rakúsko
  (from: 08/08/1997 until: 02/16/2003)
Dr. Manfred Asamer - člen
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúsko
  (from: 08/08/1997 until: 02/16/2003)
Dr. Manfred Asamer - predseda
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúsko
  (from: 02/17/2003 until: 07/22/2004)
Dr. Manfred Asamer - predseda
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúsko
From: 02/17/2003
  (from: 07/23/2004 until: 02/07/2007)
Dr. Manfred Asamer
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúska republika
From: 02/17/2003
  (from: 02/08/2007 until: 05/28/2012)
Dr. Manfred Asamer
Aurachkirchen 5
Pinsdorf 4812
Rakúska republika
From: 02/17/2003 Until: 04/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Mag. Klaus Födinger
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
From: 07/30/2015
  (from: 09/22/2015 until: 09/22/2017)
Mag. Klaus Födinger
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
From: 07/30/2015 Until: 09/07/2017
  (from: 09/23/2017 until: 09/22/2017)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
From: 09/28/2017
  (from: 11/08/2017 until: 06/19/2018)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
From: 09/28/2017 Until: 05/30/2018
  (from: 06/20/2018 until: 06/19/2018)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
From: 05/30/2018
  (from: 06/20/2018 until: 08/05/2021)
Mag. Harald Fritsch
Kaiserstraße 36/37
Wien 1070
Rakúska republika
From: 05/30/2018 Until: 05/30/2021
  (from: 08/06/2021 until: 08/05/2021)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2017 Until: 05/30/2020
  (from: 07/21/2020 until: 07/20/2020)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
From: 05/30/2017
  (from: 12/15/2018 until: 07/20/2020)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
From: 05/24/2014 Until: 05/24/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/07/2017)
Stjepan Kumrić
Kolodvorska 14
Niza 312 24
Chorvátska republika
From: 05/24/2014
  (from: 06/10/2014 until: 07/07/2017)
Dipl. Ing. Martin Leitl - podpredseda
Karl-Leitl-Strasse 3
Puchenau 4040
Rakúsko
  (from: 08/08/1997 until: 02/16/2003)
Dr. Dipl. Ing. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 03/02/1993 until: 03/14/1995)
Dr. Dipl. Ing. Alexander Maculan
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 03/15/1995 until: 10/22/1995)
Dr. Dipl. Ing. Alexander Maculan
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 10/23/1995 until: 08/07/1997)
Mag. Volfgang Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A-4100
Rakúska republika
  (from: 08/15/2000 until: 07/22/2004)
Mag. Volfgang Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A-4100
Rakúska republika
From: 08/15/2000
  (from: 07/23/2004 until: 06/27/2006)
Mag. Volfgang Merkinger
Hanriederstrasse 5
Ottensheim A-4100
Rakúska republika
From: 08/15/2000 Until: 05/20/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Róbert Pree - člen
Tirolerwiese 4
Altmúnster 4813
Rakúska republika
From: 02/17/2003
  (from: 07/23/2004 until: 05/28/2012)
Róbert Pree - člen
Tirolerwiese 4
Altmúnster 4813
Rakúska republika
  (from: 02/17/2003 until: 07/22/2004)
Róbert Pree - člen
Tirolerwiese 4
Altmúnster 4813
Rakúska republika
From: 02/17/2003 Until: 04/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Mag. Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 05/24/2014
  (from: 06/10/2014 until: 07/07/2017)
Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 02/17/2003 Until: 05/24/2014
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Mag. Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 05/24/2014 Until: 05/24/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/07/2017)
Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
  (from: 02/17/2003 until: 07/22/2004)
Wolfgang Rieder
Pausingerstrasse 8
Salzburg 5020
Rakúska republika
From: 02/17/2003
  (from: 07/23/2004 until: 06/16/2015)
Dkfm. Johann Taferner - predseda
Schubertgasse 25
Perschtoldsdorf 2380
Rakúsko
  (from: 10/23/1995 until: 08/07/1997)
Dkfm. Johann Taferner - predseda
Schubertgasse 25
Perschtoldsdorf 2380
Rakúsko
  (from: 03/15/1995 until: 10/22/1995)
Franz Wallner
Garibaldstrasse 39
Vilshofen 944 74
Rakúsko
  (from: 07/09/1998 until: 09/29/1999)
Franz Wallner
Garibaldstrasse 39
944 74 Vilshofen
Spolková republika Nemecko
  (from: 09/30/1999 until: 08/14/2000)
MMag. Alexander Huber
Megauerstrasse 48
Linz 4020
Rakúska republika
From: 05/29/2019
  (from: 06/28/2019 until: 10/28/2021)
Andreas Kern
Langer Anger 77
Heidelberg 69 115
Nemecká spolková republika
From: 06/30/2020
  (from: 07/21/2020 until: 10/28/2021)
Stjepan Kumrić
Medvedgradska ulica 45
Zagreb 100 00
Chorvátska republika
From: 06/30/2020
  (from: 07/21/2020 until: 10/28/2021)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Obchodnému zákonníku odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.1992. Stary spis: Sa 75
  (from: 03/02/1993)
Zmena stanov a.s. prijatá valným zhromaždením dňa 29.03.1994. Stary spis: Sa 75
  (from: 03/15/1995)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97 zo dňa 15.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 08/05/1997)
Valné zhromaždenie dňa 09.07.1996 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. Valné zhromaždenie /Notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97/.
  (from: 08/08/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 162/98, NZ 137/98 zo dňa 28.05.1998/ rozhodlo o zmene v dozornej rade a zmene stanov a.s.
  (from: 07/09/1998)
Zápisnica č. 2/98 z riadneho zasadania dozornej rady zo dňa 28.05.1998.
  (from: 05/28/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 337/98, NZ 326 zo dňa 25.11.1998/ rozhodlo o zvýšení základného imania o 307 500 000,- Sk a o zmene stanov a.s. Valné zhromaždenie /zápisnica z 27.5.1999/ rozhodlo o zmene v dozornej rade.
  (from: 09/30/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 278/99, NZ 215/99 zo dňa 25.11.1999) rozhodlo o zmene stanov a.s. v súlade so zák. č. 127/99 Zb.
  (from: 03/24/2000)
Dozorná rada na riadnom zasadnutí dňa 31.3.2000 odvolala člena predstavenstva, určila počet členov predstavenstva na troch a zobrala na vedomie vzdanie sa člena dozornej rady. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady. Zápisnica z doplňujúcich volieb do dozornej rady z radov zamestnancovzo dňa 18.5.2000.
  (from: 08/15/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.11.2002 (notárska zápisnica N 607/02, Nz 602/02 zo dňa 26.11.2002).
  (from: 02/17/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.05.2003 (notárska zápisnica N 190/2003, Nz 38367/2003 zo dňa 20.05.2003) schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/02/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/02/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CEMUS, spol. s r.o.
14
Horné Srnie 914 42
  (from: 01/03/2006)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person