Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  64/R

Business name: 
VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze
  (from: 12/29/2006 until: 06/16/2014)
VZDUCHOTECHNIKA, a.s.
  (from: 04/25/1995 until: 12/28/2006)
Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s.
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Registered seat: 
Nové Mesto nad Váhom 915 34
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Identification number (IČO): 
00 009 067
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
06/17/2014
  (from: 06/17/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/17/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
1. Vývoj, výroba a odbyt: - ventilátorov, odlučovačov tuhých častíc vo vzduchu a zmesí plynov, - filtrov tuhých častíc zo vzduchu a zmesí plynov, - výmenníkov tepla pre vzduchotechniku, - jednotiek pre dopravu a úpravu vzduchu, - súčiastok rozvodov vzduchu, - častí vzduchotechnického potrubia, - dielcov /zostáv/ k vzduchotechnickým výrobkom, sušiarní skriňových a komorných s dopravným zariadením, pneumatických a iných, - dielcov /zostáv/ sušiarní, - strojov na spracovanie mäsa /udiarní/, - zariadení a ich častí pre výrobu bioplynu, - elektrorozvádzačov silnoprúdych, merania a regulácie systémov pre kompletáciu dodávaných zariadení, - špeciálnej techniky, - prevádzkových súborov, vzduchotechnických a sušiarenských zariadení. 2. Montáž vzduchotechnických a sušiarenských zar. 3. Projektová činnosť v rozsahu povoleného opráv. -vykonávanie obchodnej činnosti leasingovou formou
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
maloobchod so železiarským tovarom, farbami, sklárskym tovarom a tovarom pre kutilov
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním základných a doplnkových služieb
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom alebo vytvorenie programu na objednávku
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
inžinierska činnosť
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
výhradné technické zariadenia - tlakové nádoby
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
výroba chladiarenských, vetracích a klimatizačných zariadení
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
turistická nocľaháreň a chata s možnosťou stravovania do triedy **
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/1997 until: 06/16/2014)
Managing board
  (from: 06/29/1993 until: 08/03/1997)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Miroslav Bojko
Krátka 8
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Milan Cagala
Poľovnícka 2040/10.
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 08/04/1997 until: 05/02/1998)
JUDr. Ján Dzian
Slnečná 27
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Dpt. Miroslav Jambor
284
Považany
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Jozef Juris , CSc.
1. mája 393
Čachtice
  (from: 08/04/1997 until: 05/02/1998)
Ing. Jozef Juris , CSc.
ul.l.mája 393
Čachtice
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Pavol Kňazovický
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Miloš Kraus
Mládežnícka 329
Považská Bystrica
  (from: 04/25/1995 until: 07/18/1995)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 08/04/1997 until: 05/02/1998)
Ing. Jozef Kusý
Partizánska 8
Nová Dubnica
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Jozef Kusý
Partizánska 8
Nová Dubnica
  (from: 08/04/1997 until: 05/02/1998)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 08/04/1997 until: 05/02/1998)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 08/04/1997 until: 05/02/1998)
Ing. Jaroslav Mikušať
D.Štubňu 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Jaroslav Mikušať
D.Štubňu 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 08/04/1997 until: 05/02/1998)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 07/19/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Juraj Poór
Obchodná 38
Bratislava
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Ján Porvazník , CSc.
Stanekova 26
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Zoltán Szitás
Kukovská 76
Bratislava
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Ján Švec
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 04/24/1995)
Ing. Jaroslav Mikušať - predseda
D.Štubňu 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/03/1998 until: 06/16/2014)
Ing. Jozef Kusý - člen
Partizánska 8
Nová Dubnica
  (from: 05/03/1998 until: 06/16/2014)
Ing. Ján Švacho - člen
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/03/1998 until: 06/16/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať : - predseda predstavenstva samostatne v plnom rozsahu - ostatní členovia predstavenstva vždy najmenej dvaja spoločne
  (from: 08/04/1997 until: 06/16/2014)
Na zastupovanie spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť sú oprávnení: - predstavenstvo - všetci členovia predstavenstva, súhlasným prejavom vôle a podpisom najmenej dvoch členov predstavenstva Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/29/1993 until: 08/03/1997)
Zastupovanie spoločnosti a podpisovanie sú oprávnení: - predstavenstvo - jednotliví členovia predstavenstva na základe písomného splnomocnenia - generálny riaditeľ alebo ním splnomocnený zástupca Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa pripoja podpisy členov predstavenstva, prípadne jednotlivý člen podľa svojho písomného splnomocnenia, alebo generálny riaditeľ, prípadne ním splnomocnený zástupca.
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Procuration: 
Ing. Pavol Čirka
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/2014)
Ing. Jozef Juris
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/2014)
Ing. Jaroslav Mikušať
  (from: 01/01/1991 until: 06/16/2014)
Capital: 
517 236 000 Sk
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
482 200 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Shares: 
Number of shares: 517236
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/04/1997 until: 06/16/2014)
Number of shares: 517236
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/29/1993 until: 08/03/1997)
Number of shares: 96440
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/1997
  (from: 06/17/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/25/1997
  (from: 12/29/2006 until: 06/16/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Evinic
Vysoká 1933/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 03/08/2000
  (from: 12/29/2006 until: 06/16/2014)
JUDr. Jozef Evinic
Vysoká 1933/10
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 03/08/2000 Until: 02/04/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 02/04/2014
  (from: 06/17/2014)
Supervisory board: 
Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Anton Adamec
Jiráskova 6
Trenčín
  (from: 08/04/1997 until: 06/16/2014)
JUDr. Ján Dzian
Slnečná 27
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Mária Horňáková
Považská 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Mária Horňáková
Považská 2
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 08/04/1997 until: 06/16/2014)
JUDr. Vladimír Hudec
Odborárske nám 6
Bratislava
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Milan Jaďuď
Kadnárova 57
Bratislava
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Jozef Juris
ul. 1. mája 393
Čachtice
  (from: 06/29/1993 until: 04/24/1995)
Ing. Oľga Krchňavá
ul. E.M.Šoltésovej 1
Trenčín
  (from: 06/29/1993 until: 04/24/1995)
Alojz Kubán
315
Podolie
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. František Kubica
Karpatské nám. 22
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 04/24/1995)
Ing. František Kubica
Višňova 18
Ivanka pri Dunaji
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Doc. Ing Ján Lukáčik , CSc.
Hanulova 1
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 04/24/1995)
Pavol Pavlovič
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Anton Polonský
709
Kočovce
  (from: 06/29/1993 until: 04/24/1995)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 08/04/1997 until: 06/16/2014)
Ing. Milan Zeman
Magnetova 14
Bratislava
  (from: 04/25/1995 until: 08/03/1997)
JUDr. Pavol Žigo
Javorinská 10
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/29/1993 until: 04/24/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K/75/1997-559 zo dňa 18.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2014 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Evinic bol zbavený funkcie.
  (from: 06/17/2014)
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 542/ 1990 zo dňa 16.11.1990 č.m. 6163/1990 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 23/1990 zo dňa 30.11.1990, podľa § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3, 4 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 291 Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 29 zo dňa 19.2.1992 číslo 448-100-220/12 došlo k zmene stanov Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom a.s. v § 4a, § 12a Ostatné: Doplnok č. 1 k stanovám zo dňa 19.2. 1992 Stary spis: Sa 291 Nové stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté na valnom zhromaždení dňa 7.12.1992. Stary spis: Sa 291
  (from: 06/29/1993 until: 06/16/2014)
Zmena stanov prijatá Valným zhromaždením dňa 25.6.1993. Stary spis: Sa 291
  (from: 04/25/1995 until: 06/16/2014)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 312/95, NZ 350/95 zo dňa 18.12.1995/ prijalo nové znenie stanov.
  (from: 08/04/1997 until: 06/16/2014)
Valné zhromaždenie / notárska zápisnica N 67/97, NZ 56/97 zo dňa 30.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 05/03/1998 until: 06/16/2014)
Uznesením Krajského súdu v Bratislava sp.zn. 3K 75/97 zo dňa 25.11.1997 bol na majetok dlžníka - Vzduchotechnika, a.s. so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO : 00 009 067 vyhlásený k o n k u r z . Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Sopko, Hlavná 22, 917 00 Trnava.
  (from: 05/04/1998 until: 06/16/2014)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3 K 75/97 zo dňa 8.3.2000 zbavil JUDr. Dušana Kubániho, komečného právnika, Winterova 1753/12, Piešťany funkcie správcu konkurznej podstaty a za nového správcu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Jozefa Evinica, Vysoká 1933/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  (from: 07/16/2001 until: 06/16/2014)
Majiteľom akcií je štát zastúpený Ministerstvo hospodárstva SR. Po prijatí transformačného zákona bude vykonané nové ocenenie základného kapitálu a v súlode s ust. Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach bude zvýšený alebo znížený základený kapitál a bude určený nový počet akcií a ich menovitá hodnota. _____________________________________________ Ďalšie skutočnosti : Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 542/ 1990 zo dňa 16.11.1990 č.m. 6163/1990 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 23/1990 zo dňa 30.11.1990, podľa § 25 a § 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3, 4 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 291
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 29 zo dňa 19.2.1992 číslo 448-100-220/12 došlo k zmene stanov Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom a.s. v § 4a, § 12a Ostatné: Doplnok č. 1 k stanovám zo dňa 19.2. 1992 Stary spis: Sa 291
  (from: 04/06/1992 until: 06/28/1993)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person