Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10065/T

Business name: 
ŠTM, a.s. v likvidácii
  (from: 09/30/2003 until: 11/18/2004)
ŠTM a.s.
  (from: 07/08/1997 until: 09/29/2003)
Registered seat: 
Trstínska cesta 9
Trnava 918 16
  (from: 04/22/1998 until: 11/18/2004)
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 08
  (from: 07/08/1997 until: 04/21/1998)
Identification number (IČO): 
35 721 952
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Date of deletion: 
11/19/2004
  (from: 11/19/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/19/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
murárske, štukatérske, omietkárske, obkladačské práce (vnútorné stavebné práce)
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
vodoinštalatérstvo a sanitná inštalácia
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
výroba stavebno - stolárska a tesárska (stolárstvo, tesárstvo)
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia a bleskozvodov
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
revízie vyhradených elektrických zariadení do 1000 V, vrátane bleskozvodov v objektoch tr. A
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
výroba elektrických rozvodových a spínacích zariadení
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce, tvarovanie a spracovanie plochého skla
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba oceľových nádrží (prevažne pre dopravu)
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
klampiarske a pokrývačské práce, stavba strešných konštrukcií
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
zámočníctvo
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
kovoobrábanie, výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústedného kúrenia
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
inžinierská činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
pozemné - inžinierske, priemyselné, bytové, občianske stavby (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
vedenie účtovníctva a činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
obkladanie stien a kladenie podlahových krytín
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/2003 until: 11/18/2004)
Managing board
  (from: 04/22/1998 until: 09/29/2003)
Managing board
  (from: 03/18/1998 until: 04/21/1998)
Managing board
  (from: 07/08/1997 until: 03/17/1998)
JUDr. Ján Fančovič - podpredseda
Hlboká 21
Trnava
  (from: 03/18/1998 until: 04/21/1998)
JUDr. Ján Fančovič - podpredseda a generálny riaditeľ
Hlboká 21
Trnava
  (from: 04/22/1998 until: 11/18/2004)
Andrea Hrušovská - člen
500
Bučany
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
Andrea Hrušovská - predseda
500
Bučany
  (from: 07/08/1997 until: 03/17/1998)
PhDr. Pavol Janda - predseda
Cyprichova 38
Bratislava
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
Ján Zemanec - člen
Trnavská 10
Modra
  (from: 07/08/1997 until: 03/17/1998)
Ing. Vincent Zimka - člen
Probiševa 23
Pezinok
  (from: 07/08/1997 until: 03/17/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 09/30/2003 until: 11/18/2004)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva a generálny riaditeľ. Za spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a generálny riaditeľ každý samostatne.
  (from: 04/22/1998 until: 09/29/2003)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/18/1998 until: 04/21/1998)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 07/08/1997 until: 03/17/1998)
Capital: 
3 000 000 Sk
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
Shares: 
Number of shares: 30
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
Supervisory board: 
JUDr. Igor Mancel - predseda
Andrusova 10
Bratislava
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
Peter Obenrauch - člen
Jasovská 51
Bratislava
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
PhDr. Eduard Šebo - člen
Komenského 2
Modra
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Eckert
Družstevná 11
Modra
  (from: 09/30/2003 until: 11/18/2004)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č. k. 6K 43/03 zo dňa 28.01.2004, právoplatného dňa 25.02.2004, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušuje bez likvidácie spoločnosť ŠTM, a.s. v likvidácii, Trstínska cesta 9, 918 16 Trnava, IČO: 35 721 952. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka vymazuje sa dňom 19.11.2004 z obchodného registra Okresného súdu v Trnave v odd. Sa vo vložke č. 10065/T celý zápis pri subjekte: ŠTM, a.s. v likvidácii, Trstínska cesta 9, 918 16 Trnava, IČO: 35 721 952.
  (from: 11/19/2004)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.06.1997 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/08/1997 until: 11/18/2004)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 09.02.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 73/09, notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, rozhodlo o zmene stanov a schválilo ich nové úplné znenie.
  (from: 03/18/1998 until: 11/18/2004)
Notárska zápisnica č. N 163/98 zo dňa 16.04.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/22/1998 until: 11/18/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2003 formou not. zápisnice č. N 346/03, Nz 54479/03 o zrušení spoločnosti formou likvidácie.
  (from: 09/30/2003 until: 11/18/2004)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person