Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17800/T

Business name: 
Van Leeuwen Production Slovakia s. r. o.
  (from: 07/10/2020)
Registered seat: 
Jurajov Dvor 523
Pusté Úľany 925 28
  (from: 10/18/2005)
Identification number (IČO): 
36 460 451
  (from: 04/20/1999)
Date of entry: 
04/20/1999
  (from: 04/20/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/20/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/20/1999)
skladovanie
  (from: 04/20/1999)
skladovanie, predaj a dodávky hutného materiálu
  (from: 10/18/2005)
úprava hutného materiálu a príslušenstva
  (from: 10/18/2005)
kovoobrábanie, povrchová úprava kovov
  (from: 10/18/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2005)
ekonomické poradenstvo
  (from: 10/18/2005)
zámočníctvo
  (from: 10/18/2005)
mechanická montáž konštrukcií a ich častí
  (from: 10/18/2005)
administratívne a sekretárske práce, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 10/18/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/18/2005)
prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2005)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2005)
Partners: 
Van Leeuwen s. r. o. IČO: 45 593 892
Zámocká 3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 12/10/2022)
Buisleeuw International B.V.
Lindtsedijk 120
Zwijndrecht 333 6
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 23082130
  (from: 12/10/2022)
Contribution of each member: 
Van Leeuwen s. r. o.
Amount of investment: 3 699 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 699 250 EUR
  (from: 02/08/2023)
Buisleeuw International B.V.
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 02/08/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/01/2020)
Lajos Siebel
Krivan utca 17
Budapest 1213
Maďarsko
From: 12/12/2023
  (from: 02/20/2024)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok konateľ. Konateľ je oprávnený jednať v mene spoločnosti samostatne v plnom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj podpis a dodatok štatutárny zástupca spoločnosti.
  (from: 04/20/1999)
Procuration: 
Dr. Marius Metzl
Borinka 179
Borinka 900 32
From: 10/01/2020
  (from: 10/01/2020)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s vyznačením dodatku "prokúra". Prokurista nie je oprávnený scudzovať ani zaťažovať nehnuteľnosti spoločnosti.
  (from: 10/01/2020)
Capital: 
3 700 000 EUR Paid up: 3 700 000 EUR
  (from: 02/08/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice sp. zn. N 650/98, Nz 646/98 dňa 28.10.1998 notárom JUDr. Ladislavom Borským podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 04/20/1999)
Dodatok č.1 zo dňa 4.7.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 08/02/2001)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person