Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4330/B

Business name: 
NCRS s r.o.
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
Registered seat: 
Rozvodná 1
Bratislava 831 01
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
Identification number (IČO): 
31 342 094
  (from: 02/05/1993)
Date of entry: 
02/05/1993
  (from: 02/05/1993)
Person dissolved from: 
17. 9. 2012
  (from: 10/06/2012)
Date of deletion: 
10/06/2012
  (from: 10/06/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/06/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/05/1993)
Objects of the company: 
expresná výroba fotografií pre cestovné a osobitné dokady občanov
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
prenájom fotografických prístrojov a príslušenstva
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
organizačno-technické zabezpečenie fotografických služieb
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
Partners: 
JUDr. Oľga Šimorová
Rozvodná 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1993 until: 12/21/1993)
JUDr. Peter Šimora
Rozvodná 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Juraj Čech
Am Lunink
Essen
SRN
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Horst Nowak
Vogteri 9
Essen
SRN
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Fritz Matthias Reichardt
Bruckstrs. 6
Essen
SRN
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Contribution of each member: 
JUDr. Oľga Šimorová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/05/1993 until: 12/21/1993)
Juraj Čech
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Horst Nowak
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Fritz Matthias Reichardt
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
JUDr. Peter Šimora
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
JUDr. Oľga Šimorová
Rozvodná 11
Bratislava
  (from: 02/05/1993 until: 07/28/1993)
JUDr. Peter Šimora
Rozvodná 11
Bratislava
  (from: 07/29/1993 until: 10/05/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje konateľ
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36Cbr/271/2011 zo dňa 31.05.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2012 bola obchodná spoločnosť NCRS s. r. o., so sídlom Rozvodná 1, 831 01 Bratislava, IČO: 31 342 094 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť NCRS s. r. o., so sídlom Rozvodná 1, 831 01 Bratislava, IČO: 31 342 094, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 4330/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/06/2012)
Notárska zápisnica zo dňa 18.12.1992 N 700/92, Nz 649/92 v zmysle ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8872
  (from: 02/05/1993 until: 10/05/2012)
Doplnok k notárskej zápisnici spísaný notárkou JUDr.Yvonnou Krebesovou N 59/93, Nz 58/93 dňa 6.4.1993. Stary spis: S.r.o. 8872
  (from: 07/29/1993 until: 10/05/2012)
Dodatok č.1 zo dňa 3.12.1993 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 8872
  (from: 12/22/1993 until: 10/05/2012)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person