Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  1/L

Business name: 
RIASYS, v.o.s.
  (from: 02/21/2014 until: 08/02/2022)
KODAS, v.o.s.
  (from: 02/20/1991 until: 02/20/2014)
Registered seat: 
Kamenná 3
Žilina 010 01
  (from: 11/23/2006 until: 08/02/2022)
Hlinská 25
Žilina 010 01
  (from: 05/17/1994 until: 11/22/2006)
Žilina 010 01
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
Identification number (IČO): 
00 633 241
  (from: 02/20/1991)
Date of entry: 
02/20/1991
  (from: 02/20/1991)
Date of deletion: 
08/03/2022
  (from: 08/03/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/03/2022)
Legal form: 
General partnership
  (from: 02/20/1991)
Objects of the company: 
vývoj, projektovanie a realizácia programových a technických prostriedkov informačných a riadiacich systémov
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
nákup a predaj technických a programových prostriedkov
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
poradenská, expertná a školiteľná činnosť a iné služby v rozsahu bodov 1/ a 2/
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesií
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
elektroinštalatérstvo
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
vývoj a realizácia automatizovaných systémov riadenia
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
prenájom a leasing strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
Partners: 
Ing. Ján Brozmann
B. S. Timravy 8/95
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/19/1998)
Ing. Miroslav Cvacho
Za záhradami 668/65
Strečno
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/20/2022)
Ing. Marta Ďuriníková
Blagoevgradská 21/40
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
Mária Frančeková
413
Belá
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/19/1998)
Elena Gašpieriková
310
Lietava
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 08/27/2010)
Mária Holúbková
413
Belá
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 05/20/2022)
Ing. Anna Chabadová
Bernolákova 64
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/20/2022)
Ing. Milan Laurenčík
Za mlynom 1274/5
Terchová
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 02/20/2014)
Ing. Vladimír Mlynárik
Trenčianska 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
Jozef Mrva
292
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 11/23/2006 until: 05/20/2022)
Jozef Mrva
Clementisova 1035/90
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 05/20/1998 until: 11/22/2006)
Mgr. Jozef Mrva
Clementisova 1035/90
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 05/17/1994 until: 05/19/1998)
Jozef Mrva
Clementisova 1035/90
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
Ing. Jaroslav Pastorek
Borová 29
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/20/2022)
Ing. Kamil Pecho
J. Závodského 18
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 01/04/2004)
RNDr. Valter Petrú
Wolkerova 6
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
RNDr. Oľga Pössová
105
Kotrčiná Lúčka
Slovak Republic
  (from: 11/23/2006 until: 05/20/2022)
RNDr. Oľga Pössová
Smreková 26
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/22/2006)
Ing. Miroslav Rádik
Gaštanová 40
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/20/2022)
Ing. Peter Smatana
Zvolenská 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/20/2022)
Ing. Zdenek Šimánek
Predmestská 52
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/19/1998)
RNDr. Emil Šustek
Pod sadom 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 11/23/2006 until: 05/20/2022)
RNDr. Emil Šustek
Karpatská 2/34
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 11/22/2006)
Miroslav Vajs
Štúrova 1303/41
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
Ing. Miroslav Cvacho
Za záhradami 668/65
Strečno
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
Ing. Anna Chabadová
Bernolákova 64
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
Ing. Jaroslav Pastorek
Borová 29
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
RNDr. Oľga Pössová
105
Kotrčiná Lúčka
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
Ing. Miroslav Rádik
Gaštanová 40
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
Ing. Peter Smatana
Zvolenská 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
RNDr. Emil Šustek
Pod sadom 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
RNDr. Valter Petru
Baničova 19
Žilina
Slovak Republic
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
Jozef Mrva
292
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
Mária Holúbková
413
Belá
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
Management body: 
spoločníci
  (from: 05/20/1998 until: 08/02/2022)
spoločníci
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
Ing. Anna Chabadová
Bernolákova 64
Žilina
  (from: 05/20/1998 until: 08/27/2010)
Ing. Anna Chabadová
Bernolákova 64
Žilina
Until: 07/31/2010
  (from: 08/28/2010 until: 08/27/2010)
Ing. Milan Laurenčík
9. mája 413
Terchová
  (from: 05/17/1994 until: 05/19/1998)
Ing. Milan Laurenčík
Za mlynom 1274/5
Terchová
  (from: 05/20/1998 until: 08/27/2010)
Ing. Milan Laurenčík
Za mlynom 1274/5
Terchová
Until: 07/31/2010
  (from: 08/28/2010 until: 08/27/2010)
Mgr. Jozef Mrva
Clementisova 1035/90
Kysucké Nové Mesto
  (from: 05/17/1994 until: 05/19/1998)
RNDr. Valter Petru
Hlinská 6
Žilina
  (from: 05/17/1994 until: 05/19/1998)
Ing. Peter Smatana
Zvolenská 3
Žilina
  (from: 05/17/1994 until: 05/20/2022)
RNDr. Emil Šustek
Karpatská 2/34
Žilina
  (from: 05/17/1994 until: 11/22/2006)
RNDr. Emil Šustek
Pod sadom 2
Žilina
  (from: 11/23/2006 until: 05/20/2022)
Ing. Peter Smatana
Zvolenská 3
Žilina
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
RNDr. Emil Šustek
Pod sadom 2
Žilina
  (from: 05/21/2022 until: 08/02/2022)
RNDr. Valter Petru
Baničova 19
Žilina
  (from: 05/20/1998 until: 08/02/2022)
Ing. Jaroslav Pastorek
Borová 29
Žilina 010 01
From: 08/01/2010
  (from: 08/28/2010 until: 08/02/2022)
Mgr. Jozef Mrva
292
Kysucký Lieskovec 023 34
From: 08/01/2010
  (from: 08/28/2010 until: 08/02/2022)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva zastupujú spoločnosť. Pri podpisovaní sa vyžaduje podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/20/1998 until: 08/02/2022)
Členovia predstavenstva zastupujú spoločnosť. Pri podpisovaní sa vyžaduje podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/17/1994 until: 05/19/1998)
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť podpisujú prezident a splnomocnenci, pričom k platnému uzavretiu dohody v mene spoločnosti je potrebná súčinnosť a podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 02/20/1991 until: 05/16/1994)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 43CbR/33/2019-85 zo dňa 25.07.2022, ktorým súd rozhodol, že obchodnú spoločnosť RIASYS, v.o.s., so sídlom Kamenná 3, 010 01 Žilina, IČO: 00 633 241 vymazáva z obchodného registra bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť RIASYS, v.o.s., so sídlom Kamenná 3, 010 01 Žilina, IČO: 00 633 241 v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.
  (from: 08/03/2022)
Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 8.2.1991. Starý spis: Sr 36
  (from: 02/20/1991 until: 08/02/2022)
Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 29.12. 1992 bol schválený Dodatok č. 1 ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 30.12. 1993 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 05/17/1994 until: 08/02/2022)
Na zasadnutí spoločníkov dňa 26.3. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 05/20/1998 until: 08/02/2022)
Rozhodnutím spoločníkov dňa 30.10.2003 bol schválený dodatok č. 4.
  (from: 01/05/2004 until: 08/02/2022)
Date of updating data in databases:  04/17/2024
Date of extract :  04/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person