Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4336/B

Business name: 
Software602 Slovensko, s.r.o.
  (from: 02/08/1993)
Registered seat: 
Krupinská 4
Bratislava 851 01
  (from: 05/16/2001)
Identification number (IČO): 
31 342 183
  (from: 02/08/1993)
Date of entry: 
02/08/1993
  (from: 02/08/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/08/1993)
Objects of the company: 
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
  (from: 02/08/1993)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 02/08/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
  (from: 02/08/1993)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 04/27/1994)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
  (from: 04/27/1994)
poskytovanie telekomunikačných služieb v rozsahu podľa povolenia Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR č.678/620/94-ŠS
  (from: 06/15/1995)
Partners: 
Software 602, a.s. IČO: 63 078 236
Hornokrčská 15
Praha 4 140 00
Czech Republic
  (from: 02/08/2008)
Contribution of each member: 
Software 602, a.s.
Amount of investment: 331 939,188741 EUR Paid up: 331 939,188741 EUR
  (from: 03/17/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/1996)
Mgr. Vladimír Trepák
Plavecký Štvrtok 491
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 08/17/2001
  (from: 02/08/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 01/22/1996)
Capital: 
331 939,188741 EUR
  (from: 03/17/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou dňa 1. 12. 1992 pod č. 1360/92, N 1524/92 Štátn. notárstvom Praha-Východ, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 8884
  (from: 02/08/1993)
Rozhodnutie o zmene živnostenského listu, č.j. ŽO 3475/93-Ma z 25. 6. 1993 o zmene sídla. Stary spis: S.r.o. 8884
  (from: 08/12/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 4. 1993. Koncesná listina č.j. Žo 31762/1993/Ch/ zo dňa 5. 1. 1994 vydané Obvodným úradom Bratislava III. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. Žo 31599/1993/Se zo dňa 9. 12. 1993 vydané Obvodným úradom Blava III. Stary spis: S.r.o. 8884
  (from: 04/27/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.1994. Notársky zápis č.Nz 75/94, N 75/94 zo dňa 20.4.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.4.1994. Stary spis: S.r.o. 8884
  (from: 08/25/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.12.1994. Stary spis: S.r.o. 8884
  (from: 06/15/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.11.1995. Stary spis: S.r.o. 8884
  (from: 01/22/1996)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 14.10.1998.
  (from: 11/17/1998)
Zvýšenie základného imania a zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 292/99, Nz 291/99 zo dňa 30.7.1999.
  (from: 01/20/2000)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 152/01, Nz 149/01 napísanej 18.4.2001 notárom JUDr. Schweighoferovou.
  (from: 05/16/2001)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 334/01, Nz 329/01 napísanej dňa 17.8.2001 notárom JUDr. Schweighoferovou.
  (from: 08/27/2001)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person