Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  37/L

Business name: 
EUROLINE computer, v.o.s.
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Registered seat: 
Severná 14
Martin 036 01
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Identification number (IČO): 
31 577 938
  (from: 01/08/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 01/08/1993)
Date of deletion: 
12/31/2000
  (from: 12/31/2000)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 12/31/2000)
Legal form: 
General partnership
  (from: 01/08/1993)
Objects of the company: 
poradenské služby ohľadne elektronick. zariadení na sprac. dát
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elek- tron. zar. na sprac. údaj
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
sprostredkov. obchodu s tov. v obl. kancel. a výpočt. techniky
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
veľkoobchod s elektron. zariad., výpočt. techn. a spotreb. mat.
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
maloobchod mimo predajne
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
iný veľkooobchod - okrem koncesovaných živností
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
databanky
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
ostatné vzdelávania - formou školení v obl. výpočt. a kanc. techn.
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
výroba iných účelových zariadení, konštr. práce v obl. stroj.
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Partners: 
Ing. Ladislav Varga
I. Čsl. brigády 32/9
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Ing. Anton Wiedermann
Alexyho 5/48
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Management body: 
spoločníci
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Ing. Ladislav Varga
I. Čsl. brigády 32/9
Vrútky
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Ing. Anton Wiedermann
Alexyho 5/48
Martin
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci spoločne, s výnimkou obchodných prípadov do 250.000,-Kčs, kedy je oprávnený konať každý samostatne.
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Other legal facts: 
Rozhodnutím spoločníkov zo dňa 4. 10. 2000 bola zrušená spoločnosť v zmysle § 69 Obchodného zákonníka, bez likvidácie, premenou na spoločnosť s ručením obmedzeným. Majetok, práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v plnom rozsahu na právneho nástupcu, ktorým je spoločnosť EUROLINE Computer, s. r. o., so sídlom Severná 14, Martin. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušená spoločnosť EUROLINE Compute, v. o. s., so sídlom Severná 14, Martin z obchodného registra dňom 31. 12. 2000 VYMAZÁVA.
  (from: 12/31/2000)
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.12.1992 v zmysle § 76 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 01/08/1993 until: 12/30/2000)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person