Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4376/B

Business name: 
Express One Slovakia s.r.o.
  (from: 10/01/2021)
Registered seat: 
Senecká cesta 1
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 03/02/2011)
Identification number (IČO): 
31 342 621
  (from: 02/18/1993)
Date of entry: 
02/18/1993
  (from: 02/18/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1993)
Objects of the company: 
nájom a prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/05/1998)
colná deklarácia
  (from: 05/05/1998)
služby verejných nosičov a poslov
  (from: 05/05/1998)
zasielateľstvo
  (from: 05/05/1998)
poskytovanie colných záruk - zebezpečenie colného dlhu zárukou
  (from: 05/05/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnstí - veľkoobchod
  (from: 05/05/1998)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 12/12/2002)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/21/2004)
počítačové služby
  (from: 10/05/2016)
Partners: 
Post 207 Beteiligungs GmbH
Rochusplatz 1
Viedeň 1030
Republic of Austria
Other identification number : FN 457101 h
  (from: 07/07/2021)
Contribution of each member: 
Post 207 Beteiligungs GmbH
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/07/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/20/2018)
Mgr. Ján Ťurek
Rovinka 703
Rovinka 900 41
From: 09/14/2016
  (from: 10/05/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 07/14/2009)
Procuration: 
Ing. Vladimír Penčev
Kvetoslavov 320
Kvetoslavov 930 41
From: 06/25/2009
  (from: 06/25/2009)
Ing. Zdenko Podobný
Nálepkova 98
Bernolákovo 900 27
From: 06/25/2009
  (from: 06/25/2009)
Prokuristi sú oprávnení za spoločnosť konať a podpisovať vždy aspoň dvaja spoločne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k predtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/25/2009)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/25/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.l2.l992 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8966
  (from: 02/18/1993)
Dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve bola prijatá zmena spoločneskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 8966
  (from: 11/11/1994)
Koncesná listina č. Žo-95/10294/Va reg.č. 758/95 vydaná dňa 16.2.1995 Obvodným úradom Bratislava 3 - živnostenské oddelenie. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.2.1995.
  (from: 06/21/1995)
Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 6.5.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.1997. Stary spis: S.r.o. 8966
  (from: 06/18/1997)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.4.1998. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 2.4.1998. Stary spis: S.r.o. 8966
  (from: 05/05/1998)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.6.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 07/08/1998)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.5.2002. Notárska zápisnica č. N 204/2002, Nz 195/2002 zo dňa 15.5.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zriadení dozornej rady a voľbe jej členov a o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/11/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03. 05. 2002. Dodatok č. 7 zo dňa 06. 06. 2002.
  (from: 12/12/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.5.2004.
  (from: 07/21/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 9.8.2004.
  (from: 08/21/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2004.
  (from: 10/26/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2007.
  (from: 03/30/2007)
Zápisnica z valného zromaždenia zo dňa 22.05.2007.
  (from: 06/30/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2008.
  (from: 02/16/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.4.2008.
  (from: 05/29/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2008.
  (from: 12/20/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2009.
  (from: 06/25/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2009.
  (from: 10/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2011.
  (from: 03/02/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2012.
  (from: 03/14/2012)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person