Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  7/S

Business name: 
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 00
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Identification number (IČO): 
00 156 787
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
08/31/2002
  (from: 08/30/2002)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Ordinary capital: 
4 323 588 565 Sk
  (from: 10/05/2001 until: 08/30/2002)
Other legal facts: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 8437/2002-420/419 zo dňa 08.08.2002 v súlade s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 111/990 Zb. a ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 92/1991 Zb. rozhodol o zrušení štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie bez likvidácie s týž, že majetok zrušeného podniku prechádza dňom 01.09.2002 v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 811 zo dňa 23.04.2002 na Fond národného majetku. Tento ho k horeuvedenému dňu previedol na novozaloženú Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici, pričom táto sa stáva jeho právnym nástupcom v celom rozsahu. V súlade s uvedeným sa štátny podnik Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Banská Bystrica dňom 31.08.2002 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 08/31/2002)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person