Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3763/B

Business name: 
CASTIS invest, s.r.o.
  (from: 06/04/2015)
Registered seat: 
Družstevná 2
Bratislava 831 04
  (from: 12/16/2005)
Identification number (IČO): 
35 969 245
  (from: 12/16/2005)
Date of entry: 
12/16/2005
  (from: 12/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/2015)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/16/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/16/2005)
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/16/2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 12/16/2005)
organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
  (from: 12/16/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/16/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/16/2005)
poskytovanie verejne prístupných informácií
  (from: 12/16/2005)
administratívne práce
  (from: 12/16/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/16/2005)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 12/16/2005)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/16/2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 12/16/2005)
lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
public relations
  (from: 12/16/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/16/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
vydávanie, požičiavanie a predaj nahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, okrem činností v zmysle autorského zákona
  (from: 12/16/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 12/16/2005)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/12/2008)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 07/12/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/12/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/12/2008)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/12/2008)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/15/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/15/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/04/2015)
Ing. Bohuš Kaliarik
Dolnočrmánska 99
Nitra 949 01
From: 05/29/2015
  (from: 06/04/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/04/2015)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/04/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 504/2005, Nz 52913/2005, NCRls 52253/2005 zo dňa 08.11.2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/16/2005)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 09.05.2007.
  (from: 05/26/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.03.2008.
  (from: 04/03/2008)
Notárska zápisnica č. N 146/2008, Nz 23079/2008, NCRls 22838/2008 zo dňa 30.05.2008, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti SKP GLOBAL, s.r.o. ako zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie s obchodnou spoločnosťou CASTIS invest, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť CASTIS invest, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 30.05.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 147/2008, Nz 23080/2008, NCRls 22829/2008.
  (from: 07/12/2008)
Notárska zápisnica N 65/2010, Nz 9764/2010, NCRls 9926/2010 zo dňa 22.3.2010, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2010.
  (from: 04/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2015.
  (from: 06/04/2015)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person