Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3763/B

Business name: 
CASTIS invest, s.r.o.
  (from: 06/04/2015)
CASTIS invest, a.s.
  (from: 12/16/2005 until: 06/03/2015)
Registered seat: 
Družstevná 2
Bratislava 831 04
  (from: 12/16/2005)
Identification number (IČO): 
35 969 245
  (from: 12/16/2005)
Date of entry: 
12/16/2005
  (from: 12/16/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/2015)
Joint-stock company
  (from: 12/16/2005 until: 06/03/2015)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/16/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/16/2005)
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/16/2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 12/16/2005)
organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
  (from: 12/16/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/16/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/16/2005)
poskytovanie verejne prístupných informácií
  (from: 12/16/2005)
administratívne práce
  (from: 12/16/2005)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/16/2005)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 12/16/2005)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/16/2005)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 12/16/2005)
lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
public relations
  (from: 12/16/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/16/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/16/2005)
vydávanie, požičiavanie a predaj nahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, okrem činností v zmysle autorského zákona
  (from: 12/16/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 12/16/2005)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/12/2008)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 07/12/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/12/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/12/2008)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/12/2008)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/15/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/15/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/04/2015)
Managing board
  (from: 12/16/2005 until: 06/03/2015)
Ing. Bohuš Kaliarik
Dolnočrmánska 99
Nitra 949 01
From: 05/29/2015
  (from: 06/04/2015)
Patrik Anina - člen predstavenstva
Lavičková 12
Trenčín 911 08
From: 12/16/2005
  (from: 12/16/2005 until: 05/25/2007)
Patrik Anina - člen predstavenstva
Lavičková 12
Trenčín 911 08
From: 12/16/2005 Until: 05/09/2007
  (from: 05/26/2007 until: 05/25/2007)
Ing. Peter Lacko - člen predstavenstva
17. novembra 8
Trenčín 911 01
From: 12/16/2005
  (from: 12/16/2005 until: 10/20/2006)
Ing. Peter Lacko - člen predstavenstva
17. novembra 8
Trenčín 911 01
From: 12/16/2005 Until: 10/16/2006
  (from: 10/21/2006 until: 10/20/2006)
Ing. Eva Petríková - člen predstavenstva
Pred Poľom 368/12
Trenčín 911 01
From: 05/10/2007
  (from: 05/26/2007 until: 04/02/2008)
Ing. Eva Petríková - člen predstavenstva
Pred Poľom 368/12
Trenčín 911 01
From: 05/10/2007 Until: 03/25/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
Ing. Peter Szivós - člen predstavenstva
Sputniková 3
Bratislava 821 02
From: 10/17/2006
  (from: 10/21/2006 until: 05/25/2007)
Ing. Peter Szivós - člen predstavenstva
Sputniková 3
Bratislava 821 02
From: 10/17/2006 Until: 05/09/2007
  (from: 05/26/2007 until: 05/25/2007)
Ing. Peter Szivós - predseda predstavenstva
Sputniková 3
Bratislava 821 02
From: 12/16/2005
  (from: 12/16/2005 until: 10/20/2006)
Ing. Peter Szivós - predseda predstavenstva
Sputniková 3
Bratislava 821 02
From: 12/16/2005 Until: 10/16/2006
  (from: 10/21/2006 until: 10/20/2006)
Ing. Bohuš Kaliarik - predseda predstavenstva
Dolnočermánska 99
Nitra 949 01
From: 10/17/2006 Until: 06/04/2015
  (from: 06/04/2015 until: 06/03/2015)
Ing. Sven Harman - člen predstavenstva
Mládežnícka 3752/32
Banská Bystrica 974 04
From: 05/10/2007 Until: 06/04/2015
  (from: 06/04/2015 until: 06/03/2015)
Ing. Bohuš Kaliarik - predseda predstavenstva
Dolnočermánska 99
Nitra 949 01
From: 10/17/2006
  (from: 10/21/2006 until: 06/03/2015)
Ing. Sven Harman - člen predstavenstva
Mládežnícka 3752/32
Banská Bystrica 974 04
From: 05/10/2007
  (from: 05/26/2007 until: 06/03/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/04/2015)
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 10/21/2006 until: 06/03/2015)
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/16/2005 until: 10/20/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/04/2015)
597 490,5 EUR Paid up: 597 490,5 EUR
  (from: 01/22/2009 until: 06/03/2015)
18 000 000 Sk Paid up: 18 000 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 01/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 99 581,75 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti spôsobom ustanoveným v stanovách spoločnosti.
  (from: 01/22/2009 until: 06/03/2015)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti spôsobom ustanoveným v stanovách spoločnosti.
  (from: 12/16/2005 until: 01/21/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Oliver Korec - člen dozornej rady
Bzovícka 18
Bratislava 851 07
From: 12/16/2005
  (from: 12/16/2005 until: 04/02/2008)
JUDr. Oliver Korec - člen dozornej rady
Bzovícka 18
Bratislava 851 07
From: 12/16/2005 Until: 03/25/2008
  (from: 04/03/2008 until: 04/02/2008)
JUDr. Zoroslav Kollár - predseda dozornej rady
Nejedlého 51/3064
Bratislava 841 02
From: 12/16/2005
  (from: 12/16/2005 until: 06/03/2015)
Ing. Vladimír Nemec - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
From: 12/16/2005
  (from: 12/16/2005 until: 06/03/2015)
Ing. Andrea Puskailer
Kollárova 4439/11
Pezinok 902 01
From: 03/26/2008
  (from: 07/25/2012 until: 06/03/2015)
Ing. Andrea Nagyová
Kollárova 4439/11
Pezinok 902 01
From: 03/26/2008
  (from: 04/03/2008 until: 07/24/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 504/2005, Nz 52913/2005, NCRls 52253/2005 zo dňa 08.11.2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/16/2005)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 09.05.2007.
  (from: 05/26/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.03.2008.
  (from: 04/03/2008)
Notárska zápisnica č. N 146/2008, Nz 23079/2008, NCRls 22838/2008 zo dňa 30.05.2008, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti SKP GLOBAL, s.r.o. ako zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie s obchodnou spoločnosťou CASTIS invest, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť CASTIS invest, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 30.05.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 147/2008, Nz 23080/2008, NCRls 22829/2008.
  (from: 07/12/2008)
Notárska zápisnica N 65/2010, Nz 9764/2010, NCRls 9926/2010 zo dňa 22.3.2010, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2010.
  (from: 04/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2015.
  (from: 06/04/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/12/2008 until: 06/03/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SKP GLOBAL, s.r.o.
Družstevná 2
Bratislava 831 04
  (from: 07/12/2008 until: 06/03/2015)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person