Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  3/S

Business name: 
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
  (from: 10/05/1995)
Registered seat: 
Štefánikovo nám. 25/24
Kremnica 967 01
  (from: 10/05/1995)
Identification number (IČO): 
00 010 448
  (from: 09/05/1991)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 09/05/1991)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 09/05/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/1995)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 10/05/1995)
kovoobrábanie
  (from: 10/05/1995)
zámočníctvo
  (from: 10/05/1995)
výroba nástrojov
  (from: 10/05/1995)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 10/05/1995)
galvanizácia kovov
  (from: 10/05/1995)
smaltovanie
  (from: 10/05/1995)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 10/05/1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/05/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/05/1995)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 10/05/1995)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 10/05/1995)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
  (from: 03/12/1999)
zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
  (from: 03/12/1999)
spracovanie kameňa
  (from: 03/12/1999)
reklamná činnosť
  (from: 03/12/1999)
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/ body 3, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 379/97 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností
  (from: 06/17/1999)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 05/13/2004)
zlievanie drahých kovov (zhotovovanie legúr - zliatin, rafinácie drahých kovov a výroby polotovarov z drahých kovov)
  (from: 09/10/2009)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 01/23/2013)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 11/10/2021)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 11/10/2021)
Ing. Vlastimil Kalinec - riaditeľ
Námestie mieru 1
Detva
From: 02/01/2003
  (from: 08/09/2022)
Ing. Ľuboš Kupec - I. zástupca riaditeľa
Jesenského 53/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/01/2014
  (from: 02/27/2014)
Mgr. Alžbeta Schmidtová - II. zástupca riaditeľa
Julka Horvátha 956/100
Kremnica 967 01
From: 02/01/2014
  (from: 02/27/2014)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
  (from: 09/05/1991)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Zaťko - predseda
Wolkrova 3
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 08/09/2022)
Dušan Privalinec - člen
Veternícka 111/7
Kremnica 967 01
From: 10/01/2005
  (from: 10/05/2006)
Prof. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 5
Bratislava 841 03
From: 01/01/2008
  (from: 08/03/2016)
Ing. Rudolf Kaštan
Sládkovičova 217
Klenovec 980 55
From: 07/01/2012
  (from: 09/05/2012)
PaeDr. Juraj Družbacký
D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
From: 11/01/2012
  (from: 08/03/2016)
Ing. Martina Bilíková - člen dozornej rady
Jasovského 6
Bratislava 851 07
From: 01/01/2018
  (from: 03/02/2018)
Slavomír Hrúza - člen dozornej rady
Bystrická 497/2
Kremnica 967 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/02/2018)
Founder: 
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
Bratislava
  (from: 02/07/1997)
Ordinary capital: 
16 000 000 EUR
  (from: 08/22/2019)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa 27.6.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 13
  (from: 09/05/1991)
. Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zák. SNR č. 453/92 Zb., v súlade s ust. § 4 zák. č. 111/1990 Zb. bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa k 31.12.1996.
  (from: 02/07/1997)
. Dodatkom č. 4, zo dňa 16.06.1998, pod č. 10660/1998- -33, bola podľa ust. § 13 zák. č. 111/90 Zb. doplnená zakladacia listina podniku v predmete činnosti a Dodatok č. 5, zo dňa 23.06.1998, pod č. 12138/1998-33, bola zmenená zakladateľská listina vo výške základného ima- nia. . Dodatkom č. 6 zo dňa 17.11.1998 pod č. 19484/1998- -33, bol doplnený predmet činnosti v zmysle vydanej licen- cie.
  (from: 03/12/1999)
. Zapisuje sa Dodatok č.7, zo dňa 5.5.1999 k zakladateľ- skej listine Mincovne Kremnica, č.p. č.22/1988, ktorý ruší Dodatok č.6, zo dňa 17.11.1998.
  (from: 06/17/1999)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person