Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  3/S

Business name: 
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
  (from: 10/05/1995)
Štátna mincovňa Kremnica
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
Registered seat: 
Štefánikovo nám. 25/24
Kremnica 967 01
  (from: 10/05/1995)
Kremnica 967 01
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
Identification number (IČO): 
00 010 448
  (from: 09/05/1991)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 09/05/1991)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 09/05/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/05/1995)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 10/05/1995)
kovoobrábanie
  (from: 10/05/1995)
zámočníctvo
  (from: 10/05/1995)
výroba nástrojov
  (from: 10/05/1995)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 10/05/1995)
galvanizácia kovov
  (from: 10/05/1995)
smaltovanie
  (from: 10/05/1995)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 10/05/1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/05/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/05/1995)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 10/05/1995)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 10/05/1995)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
  (from: 03/12/1999)
zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo
  (from: 03/12/1999)
spracovanie kameňa
  (from: 03/12/1999)
reklamná činnosť
  (from: 03/12/1999)
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/ body 3, 4, 5, 8 a 9 zákona č. 379/97 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností
  (from: 06/17/1999)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 05/13/2004)
zlievanie drahých kovov (zhotovovanie legúr - zliatin, rafinácie drahých kovov a výroby polotovarov z drahých kovov)
  (from: 09/10/2009)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 01/23/2013)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 11/10/2021)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (from: 09/10/2009 until: 01/22/2013)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla v zmysle licencie č. 2000 ET 0333 zo dňa 9.2.2000 MH SR
  (from: 08/24/2000 until: 01/22/2013)
vývoj, výroba a predaj:
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* kovových stavebných častí
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* drobných kovových súčastí a výrobkov najmä mince, známky, štítky
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* ozdobníckych výrobkov, zlatníckych a šperkárskych výrobkov najmä plakety, medaile, odznaky
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* kovového riadu, najmä teflonové panvice
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* konfekčných zapínadiel
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* náradia, meradiel a zvláštnych tvarovacích nástrojov
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
vývoj, výroba a predaj bankových strojov a zariadení a ich dielov
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
vývoj, výroba a predaj:
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* odliatkov a výkovkov z neželezných kovov
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* výkovkov a výliskov z ocele
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* kovov na strednú teplotu tavenia a ich zliatin
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* foriem, modelov, šablón a nástrojov pre práškovú metalurgiu
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
obchodná činnosť vo vlastnej maloobchodnej sieti na predaj:
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* vlastných výrobkov
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* umeleckých predmetov
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* ozdobníckych výrobkov (plakety, medaile, odznaky)
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* výrobkov akciovej spoločnosti Prago-Union
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
* pamätných strieborných mincí a bežných obehových mincí
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti v zmysle vyhl. FMZO č. 533/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov s výnimkou činností, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie v zmysle nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 11/10/2021)
Ing. Vlastimil Kalinec - riaditeľ
Námestie mieru 1
Detva
From: 02/01/2003
  (from: 08/09/2022)
Ing. Ľuboš Kupec - I. zástupca riaditeľa
Jesenského 53/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/01/2014
  (from: 02/27/2014)
Mgr. Alžbeta Schmidtová - II. zástupca riaditeľa
Julka Horvátha 956/100
Kremnica 967 01
From: 02/01/2014
  (from: 02/27/2014)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - technický námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
  (from: 01/25/1996 until: 12/04/2001)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
  (from: 12/05/2001 until: 08/11/2003)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
From: 01/25/1996
  (from: 08/12/2003 until: 07/07/2009)
Ing. Dušan Horváth - II. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Angyalova 493/38
Kremnica
From: 01/25/1996 Until: 06/30/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/07/2009)
Ing. Dušan Horváth - III. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
From: 02/01/2014
  (from: 02/27/2014 until: 04/02/2019)
Ing. Dušan Horváth - III. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
From: 02/01/2014 Until: 12/31/2018
  (from: 04/03/2019 until: 04/02/2019)
Ing. Dušan Horváth - IV. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
From: 07/01/2009
  (from: 07/08/2009 until: 02/26/2014)
Ing. Dušan Horváth - IV. zástupca riaditeľa
Angyalova 493/38
Kremnica 967 01
From: 07/01/2009 Until: 01/31/2014
  (from: 02/27/2014 until: 02/26/2014)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - obchodno-technický námestník
44E/88
Horná Ves
  (from: 12/05/2001 until: 08/11/2003)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
44E/88
Horná Ves
  (from: 01/25/1996 until: 12/04/2001)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Mládeže 19
Martin
  (from: 09/05/1991 until: 01/24/1996)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa
44E/88
Horná Ves
From: 09/05/1991
  (from: 07/08/2009 until: 02/26/2014)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa
44E/88
Horná Ves
From: 09/05/1991 Until: 01/31/2014
  (from: 02/27/2014 until: 02/26/2014)
Ing. Miroslav Hutyra - I. zástupca riaditeľa - obchodno-technický námestník
44E/88
Horná Ves
From: 09/05/1991
  (from: 08/12/2003 until: 07/07/2009)
Ing. Ľuboš Kupec - II. zástupca riaditeľa
Jesenského 53/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 07/01/2009
  (from: 07/08/2009 until: 02/26/2014)
Ing. Ľuboš Kupec - II. zástupca riaditeľa
Jesenského 53/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 07/01/2009 Until: 01/31/2014
  (from: 02/27/2014 until: 02/26/2014)
Ing. Marián Paučo
93
Stará Kremnička
  (from: 09/05/1991 until: 03/26/1997)
Ing. Marián Paučo - riaditeľ
93
Stará Kremnička
Until: 10/16/2002
  (from: 03/27/1997 until: 03/17/2003)
Mgr. Alžbeta Schmidtová - III. zástupca riaditeľa
Jula Horvátha 956/100
Kremnica 967 01
From: 07/01/2009
  (from: 07/08/2009 until: 02/26/2014)
Mgr. Alžbeta Schmidtová - III. zástupca riaditeľa
Jula Horvátha 956/100
Kremnica 967 01
From: 07/01/2009 Until: 01/31/2014
  (from: 02/27/2014 until: 02/26/2014)
Ing. Viera Vaská - II. zástupca riaditeľa - ekonomická námestníčka
J.Horvátha 902/94
Kremnica
  (from: 09/05/1991 until: 01/24/1996)
Ing. Ján Zajac - III. zástupca riaditeľa - finančný námestník
Hodžova 3860/12
Martin
  (from: 12/05/2001 until: 08/11/2003)
Ing. Ján Zajac - III. zástupca riaditeľa - finančný námestník
Hodžova 3860/12
Martin
From: 12/05/2001
  (from: 08/12/2003 until: 07/07/2009)
Ing. Ján Zajac - III. zástupca riaditeľa - finančný námestník
Hodžova 3860/12
Martin
From: 12/05/2001 Until: 06/15/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/07/2009)
Ing. Vlastimil Kalinec - riaditeľ
Námestie mieru 1
Detva
From: 02/01/2003
  (from: 08/12/2003 until: 08/08/2022)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
  (from: 09/05/1991)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Zaťko - predseda
Wolkrova 3
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 08/09/2022)
Dušan Privalinec - člen
Veternícka 111/7
Kremnica 967 01
From: 10/01/2005
  (from: 10/05/2006)
Prof. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 5
Bratislava 841 03
From: 01/01/2008
  (from: 08/03/2016)
Ing. Rudolf Kaštan
Sládkovičova 217
Klenovec 980 55
From: 07/01/2012
  (from: 09/05/2012)
PaeDr. Juraj Družbacký
D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
From: 11/01/2012
  (from: 08/03/2016)
Ing. Martina Bilíková - člen dozornej rady
Jasovského 6
Bratislava 851 07
From: 01/01/2018
  (from: 03/02/2018)
Slavomír Hrúza - člen dozornej rady
Bystrická 497/2
Kremnica 967 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/02/2018)
Ing. Miroslav Berčák - člen
M.R.Štefánika 25/27
Žiar nad Hronom
From: 07/01/2002
  (from: 08/12/2003 until: 10/04/2006)
Ing. Miroslav Berčák - člen
M.R.Štefánika 25/27
Žiar nad Hronom
From: 07/01/2002 Until: 05/31/2005
  (from: 10/05/2006 until: 10/04/2006)
Ing. Juraj Družbacký
M. R. Štefánika 36
Zvolen 960 01
From: 01/01/2008
  (from: 03/07/2008 until: 10/01/2010)
Ing. Juraj Družbacký
M. R. Štefánika 36
Zvolen 960 01
From: 01/01/2008 Until: 08/31/2010
  (from: 10/02/2010 until: 10/01/2010)
Mgr. Juraj Družbacký
D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
From: 11/01/2012
  (from: 12/06/2012 until: 08/02/2016)
Ing. Miroslav Hlaváč - člen
J. Kráľa 19/34
Žiar nad Hronom
From: 07/01/2002
  (from: 08/12/2003 until: 08/09/2007)
Ing. Miroslav Hlaváč - člen
J. Kráľa 19/34
Žiar nad Hronom
From: 07/01/2002 Until: 07/01/2007
  (from: 08/10/2007 until: 08/09/2007)
Ing. Stanislav Horváth - člen
Vajanského 34
Trnava
From: 01/01/2003
  (from: 08/12/2003 until: 03/06/2008)
Ing. Stanislav Horváth - člen
Vajanského 34
Trnava
From: 01/01/2003 Until: 12/21/2007
  (from: 03/07/2008 until: 03/06/2008)
Ing. Anton Kollár
Ul. Jula Horvátha 903/36
Kremnica 967 01
From: 07/01/2007
  (from: 08/10/2007 until: 09/04/2012)
Ing. Anton Kollár
Ul. Jula Horvátha 903/36
Kremnica 967 01
From: 07/01/2007 Until: 07/01/2012
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
Ing. Anton Mazán
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
From: 04/04/2011
  (from: 05/12/2011 until: 10/08/2012)
Ing. Anton Mazán
Strážska cesta 1367/19
Zvolen 960 01
From: 04/04/2011 Until: 09/15/2012
  (from: 10/09/2012 until: 10/08/2012)
Ing. Anton Mazán - člen
Strážovská cesta 1367/19
Zvolen
From: 01/01/2003
  (from: 08/12/2003 until: 03/06/2008)
Ing. Anton Mazán - člen
Strážovská cesta 1367/19
Zvolen
From: 01/01/2003 Until: 12/31/2007
  (from: 03/07/2008 until: 03/06/2008)
Ing. Peter Novák - člen
Študentská 6
Zvolen
From: 01/01/2003
  (from: 08/12/2003 until: 03/06/2008)
Ing. Peter Novák - člen
Študentská 6
Zvolen
From: 01/01/2003 Until: 12/31/2007
  (from: 03/07/2008 until: 03/06/2008)
doc. Ing. Pavol Ochotnický , CSc.
Havelkova 5
Bratislava 841 03
From: 01/01/2008
  (from: 03/07/2008 until: 08/02/2016)
Ján Rosenzweig - člen
ČSA 222/79
Kremnica
From: 07/01/2002
  (from: 08/12/2003 until: 10/04/2006)
Ján Rosenzweig - člen
ČSA 222/79
Kremnica
From: 07/01/2002 Until: 09/30/2005
  (from: 10/05/2006 until: 10/04/2006)
Mgr. Roman Zaťko
Š.Moysesa 58
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/01/2010
  (from: 10/02/2010 until: 05/03/2011)
Mgr. Roman Zaťko
Š.Moysesa 58
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/01/2010 Until: 03/07/2011
  (from: 05/04/2011 until: 05/03/2011)
Ing. Jozef Zaťko - predseda
Wolkrova 3
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 08/12/2003 until: 08/08/2022)
Founder: 
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
Bratislava
  (from: 02/07/1997)
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
  (from: 09/05/1991 until: 02/06/1997)
Ordinary capital: 
16 000 000 EUR
  (from: 08/22/2019)
15 400 000 EUR
  (from: 12/24/2016 until: 08/21/2019)
14 300 000 EUR
  (from: 12/11/2013 until: 12/23/2016)
14 000 000 EUR
  (from: 04/04/2012 until: 12/10/2013)
13 600 000 EUR
  (from: 07/19/2011 until: 04/03/2012)
12 700 000 EUR
  (from: 10/02/2010 until: 07/18/2011)
10 000 000 EUR
  (from: 04/14/2010 until: 10/01/2010)
4 806 463,652659 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/13/2010)
144 799 524 Sk
  (from: 02/20/2002 until: 01/19/2009)
153 233 543 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 02/19/2002)
155 344 000 Sk
  (from: 10/05/1995 until: 03/11/1999)
154 869 000 Sk
  (from: 09/05/1991 until: 10/04/1995)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 22/1988 zo dňa 27.6.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 13
  (from: 09/05/1991)
. Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zák. SNR č. 453/92 Zb., v súlade s ust. § 4 zák. č. 111/1990 Zb. bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa k 31.12.1996.
  (from: 02/07/1997)
. Dodatkom č. 4, zo dňa 16.06.1998, pod č. 10660/1998- -33, bola podľa ust. § 13 zák. č. 111/90 Zb. doplnená zakladacia listina podniku v predmete činnosti a Dodatok č. 5, zo dňa 23.06.1998, pod č. 12138/1998-33, bola zmenená zakladateľská listina vo výške základného ima- nia. . Dodatkom č. 6 zo dňa 17.11.1998 pod č. 19484/1998- -33, bol doplnený predmet činnosti v zmysle vydanej licen- cie.
  (from: 03/12/1999)
. Zapisuje sa Dodatok č.7, zo dňa 5.5.1999 k zakladateľ- skej listine Mincovne Kremnica, č.p. č.22/1988, ktorý ruší Dodatok č.6, zo dňa 17.11.1998.
  (from: 06/17/1999)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person