Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4425/B

Business name: 
TANGO group spol. s r.o.
  (from: 09/02/1999 until: 02/10/2005)
DUNAVIL spol. s r.o.
  (from: 02/18/1993 until: 09/01/1999)
Registered seat: 
Kašmírska 21
Bratislava 821 04
  (from: 05/30/2002 until: 02/10/2005)
Kamenárska 7
Bratislava 821 07
  (from: 02/03/2000 until: 05/29/2002)
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
  (from: 02/18/1993 until: 02/02/2000)
Identification number (IČO): 
31 343 171
  (from: 02/18/1993)
Date of entry: 
02/18/1993
  (from: 02/18/1993)
Person dissolved from: 
10.1.2005
  (from: 02/11/2005)
Date of deletion: 
02/11/2005
  (from: 02/11/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/11/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/1993)
Objects of the company: 
činnosť realitnej agentúry
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
poradenstvo v oblasti sprostredkovania, kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
kúpa predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
kúpa obchodných a gastronomických zariadení za účelom ich predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 09/02/1999 until: 02/10/2005)
kúpa obchodných a gastronomických zariadení za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 09/02/1999 until: 02/10/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/02/1999 until: 02/10/2005)
Partners: 
Dr. Peter Duľa
Bulíkova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/18/1993 until: 11/05/1998)
Ing. Viliam Nochta
Studenohorská 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/18/1993 until: 11/05/1998)
Ing. Ján Vasilko
Studenohorská 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/18/1993 until: 11/05/1998)
Dr. Peter Duľa
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 11/06/1998 until: 02/10/2005)
Márie Duľová
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 11/06/1998 until: 02/10/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Viliam Nochta
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 500 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 11/05/1998)
Dr. Peter Duľa
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 500 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 11/05/1998)
Ing. Ján Vasilko
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 500 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 11/05/1998)
Dr. Peter Duľa
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 126 000 Sk
  (from: 11/06/1998 until: 02/10/2005)
Márie Duľová
Amount of investment: 74 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 74 000 Sk
  (from: 11/06/1998 until: 02/10/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
Dr. Peter Duľa
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/06/1998 until: 02/10/2005)
126 000 Sk
  (from: 02/18/1993 until: 11/05/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 6K 66/03 - 82 zo dňa 09.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2005 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a spoločnosť TANGO group spol. s.r.o. sa týmto rozhodnutím zrušuje. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť TANGO group spol. s.r.o. , so sídlom Kašmírska 21, 821 04 Bratislava, IČO: 31 343 171, zapísaná v odd. Sro. vo vložke č. 4425/B v celom rozsahu.
  (from: 02/11/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1992 podľa § 56 až 75 a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9068
  (from: 02/18/1993 until: 02/10/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.7.1999, zmena obchodného mena z DUNAVIL spol. s r.o.
  (from: 09/02/1999 until: 02/10/2005)
Zápisnica z valného zrhomaždenia zo dňa 4.1.2000 o zmene sídla.
  (from: 02/03/2000 until: 02/10/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2002.
  (from: 05/30/2002 until: 02/10/2005)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person