Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  9/S

Business name: 
POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Registered seat: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Identification number (IČO): 
00 156 728
  (from: 10/24/1991)
Date of entry: 
10/24/1991
  (from: 10/24/1991)
Date of deletion: 
06/30/1997
  (from: 06/20/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 06/20/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 10/24/1991)
Ordinary capital: 
2 053 617 000 Sk
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 podľa §§ 14, 15 a 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov došlo k splynutiu štátnych podnikov: Povodie Dunaja, štátny podnik Bratislava Povodie Váhu, štátny podnik Piešťany Povodie Hrona, štátny podnik Banská Bystrica Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik Košice v novovzniknutý štátny podnik: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Banská Štiavnica, Višňovského 4 na ktorý prechádza v plnom rozsahu majetok, práva a záväzky splývajúcich štátnych podnikov. Z uvedeného dôvodu sa podnik POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 111/90 Zb. v znení nesk. predpisov z obchodného registra dňom 30.6.1997 vymazáva. Stary spis: Pš 57
  (from: 06/30/1997)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person