Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10189/R

Business name: 
Bespa, a.s. "v likvidácii"
  (from: 12/30/2006 until: 05/30/2008)
Bespa, a.s.
  (from: 08/25/1999 until: 12/29/2006)
Registered seat: 
Priemyselná 11
Prievidza 971 01
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
Identification number (IČO): 
36 309 397
  (from: 08/25/1999)
Date of entry: 
08/25/1999
  (from: 08/25/1999)
Date of deletion: 
05/31/2008
  (from: 05/31/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Ukončenie likvidácie Konečnou správou o priebehu likvidácie zo dňa 31.12.2007.
  (from: 05/31/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/25/1999)
Objects of the company: 
výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov, štôlní a ostatných podzemných diel všetkého druhu
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
dodávky stavebných objektov, prác, rekonštrukcií a opráv
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
dodávka bansko - stavebných objektov, prác, rekonštrukcií a opráv pre uhoľné bane
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/,e/,f/,h/,i/ zák. č. 51/1988 Zb.
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
marketing a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (from: 01/26/2001 until: 05/30/2008)
poskytovanie upratovacích služieb
  (from: 01/26/2001 until: 05/30/2008)
vykonávanie geologických prác v rozsahu rozhodnutia Ministerstva živnostného prostredia SR zo dňa 10.11.1999 č. 470/99-3
  (from: 01/26/2001 until: 05/30/2008)
cestná nepravidelná neverejná preprava osôb - autobusová doprava
  (from: 12/28/2001 until: 05/30/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
Ing. Štefan Horváth
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza
  (from: 08/25/1999 until: 05/28/2000)
Ing. Štefan Horváth
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza
Until: 04/04/2002
  (from: 05/29/2000 until: 02/23/2003)
Ing. Štefan Horváth - predseda
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza
From: 04/04/2002
  (from: 02/24/2003 until: 12/29/2006)
Ing. Štefan Horváth - predseda
Ľ. Ondrejova 843/8
Prievidza
From: 04/04/2002 Until: 12/20/2004
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Ing. Ivan Magdolen
Nová 598/16
Kanianka
  (from: 08/25/1999 until: 01/25/2001)
Ing. Klement Mihalik - predseda
A. Kmeťa 145/20
Prievidza
Until: 04/04/2002
  (from: 08/25/1999 until: 02/23/2003)
JUDr. Roman Reis
Nábrežie Sv. Cyrila 358/14
Prievidza
From: 04/04/2002
  (from: 02/24/2003 until: 12/29/2006)
JUDr. Roman Reis
Nábrežie Sv. Cyrila 358/14
Prievidza
From: 04/04/2002 Until: 12/20/2004
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Ing. Anton Sumerák
Lipová 1
Prievidza
  (from: 01/26/2001 until: 12/29/2006)
Ing. Anton Sumerák
Lipová 1
Prievidza
Until: 12/20/2004
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/25/1999 until: 12/29/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/31/2007 until: 05/30/2008)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
Supervisory board: 
Ing. Vladislava Herchelová - predseda
Lány 1448/68
Bojnice
  (from: 08/25/1999 until: 03/18/2002)
Ing. Jaroslav Kapusta
Lúčna 35/3
Prievidza
  (from: 08/25/1999 until: 03/18/2002)
Ing. Ivan Magdolen
Nová 598/16
Kanianka
  (from: 01/26/2001 until: 03/18/2002)
Ing. Anton Sumerák
Lipová 1
Prievidza
  (from: 08/25/1999 until: 01/25/2001)
Ing. Marta Vrtáková - predseda
M. Rázusa 863/3
Prievidza III - Necpaly
Until: 12/20/2004
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Ing. Zlatica Baková
Žarnova 862/13
Prievidza III - Necpaly
Until: 12/20/2004
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Daniel Kotrík
Hviezdoslavova 31/1390
Bojnice
Until: 01/01/2005
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Ing. Marta Vrtáková - predseda
M. Rázusa 863/3
Prievidza III - Necpaly
  (from: 03/19/2002 until: 12/29/2006)
Ing. Zlatica Baková
Žarnova 862/13
Prievidza III - Necpaly
  (from: 03/19/2002 until: 12/29/2006)
Daniel Kotrík
Hviezdoslavova 31/1390
Bojnice
  (from: 03/19/2002 until: 12/29/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2005
  (from: 12/30/2006)
 Liquidators:
Ing. Helena Horváthová
Lány 1449/70
Bojnice 972 01
From: 01/01/2005 Until: 05/31/2008
  (from: 12/30/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor za likvidovanú spoločnosť koná v rozsahu stanovenom zákonom samostatne tak, že k svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok "likvidátor".
  (from: 12/30/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 72/99, NZ 78/99 zo dňa 14.5.1999 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 08/25/1999 until: 05/30/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.10.1999 rozhodlo o zmenách v orgánoch. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 141/99, NZ 160/99 zo dňa 22.10.1999) schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/26/2001 until: 05/30/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 71/2000, NZ 68/2000 zo dňa 6.6.2000) schválilo zmenu stanov.
  (from: 12/28/2001 until: 05/30/2008)
Valné zhromaždenie dňa 27.4.2001 odvolalo a zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky voľby člena dozornej rady z radov zamestnancov.
  (from: 03/19/2002 until: 05/30/2008)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 04.04.2002 rozhodlo o zmenách v štatutárnom orgáne a.s.
  (from: 02/24/2003 until: 05/30/2008)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person