Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  72/L

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
  (from: 09/14/1989)
Registered seat: 
Zochova 1117/97
Dolný Kubín 026 01
  (from: 09/15/1993)
Identification number (IČO): 
00 222 071
  (from: 09/14/1989)
Date of entry: 
03/04/1963
  (from: 09/14/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/14/1989)
Objects of the company: 
prenájom bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie služieb spojených s ich užívaním
  (from: 09/15/1993)
zámočnícke práce
  (from: 08/05/2005)
vodoinštalačné práce
  (from: 08/05/2005)
kúrenárske práce
  (from: 08/05/2005)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 08/05/2005)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 11/14/2007)
montáž meračov pretečeného množstva vody
  (from: 11/14/2007)
čistenie kanalizačných sastémov
  (from: 08/14/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/14/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/14/2010)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/14/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/14/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/14/2010)
administratívne služby
  (from: 08/14/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/14/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/14/2010)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/14/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/14/2010)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/24/2013)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, opravách a iných činnostiach
  (from: 07/21/2015)
opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 07/26/2016)
energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (from: 07/19/2018)
Zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej vody a studenej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické osoby
  (from: 07/23/2021)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/03/1995)
Ing. Igor Kaliský - Vice-chairman of the Board of Directors
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Yvona Kenderová - Chairman of the Board of Directors
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo 029 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Ivan Vojvoda - Member of the Board of Directors
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Bohuslav Vacek - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Margita Vajdečková - Member of the Board of Directors
Západ 1144/33
Trstená 028 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Pavol Gargulák - Member of the Board of Directors
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
From: 12/01/2022
  (from: 02/01/2023)
Acting: 
Za družstvo navonok vystupuje predseda predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo spolu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo jeden z nich a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 10/01/2021)
Supervisory board: 
Ing. Peter Kompan
Západ 1058/19
Trstená 028 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Zdena Poracká
Lucenkova 1206/6
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Mgr. Mária Šeligová
Ľudovíta Štúra 2046/15
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Námestovo 029 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Registered capital: 
16 600 EUR
  (from: 08/19/2009)
Basic member contribution: 
33,2 EUR
  (from: 08/19/2009)
Other legal facts: 
Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3.000,-Sk. Zhromaždenie delegátov dňa 9.12.1988 schválilo nové znenie stanov v súlade so zák. č. 94/88 Zb. Stary spis: Dr 459
  (from: 09/14/1989)
Schôdza delegátov, uskutočnená 9.11.1992 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 09/15/1993)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/03/1995)
Členská schôdza delegátov konaná dňa 18.5.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 09/04/1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 25.6.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/12/1999)
Na zhromaždení delegátov dňa 22.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/25/2001)
Na členskej schôdzi dňa 4.7.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/29/2003)
Na Zhromaždení delegátov dňa 6. júna 2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/23/2004)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person