Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  72/L

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
  (from: 09/14/1989)
Registered seat: 
Zochova 1117/97
Dolný Kubín 026 01
  (from: 09/15/1993)
Dolný Kubín 026 01
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 222 071
  (from: 09/14/1989)
Date of entry: 
03/04/1963
  (from: 09/14/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/14/1989)
Objects of the company: 
prenájom bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie služieb spojených s ich užívaním
  (from: 09/15/1993)
zámočnícke práce
  (from: 08/05/2005)
vodoinštalačné práce
  (from: 08/05/2005)
kúrenárske práce
  (from: 08/05/2005)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 08/05/2005)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 11/14/2007)
montáž meračov pretečeného množstva vody
  (from: 11/14/2007)
čistenie kanalizačných sastémov
  (from: 08/14/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/14/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/14/2010)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/14/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/14/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/14/2010)
administratívne služby
  (from: 08/14/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/14/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/14/2010)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/14/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/14/2010)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/22/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/24/2013)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, opravách a iných činnostiach
  (from: 07/21/2015)
opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 07/26/2016)
energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  (from: 07/19/2018)
Zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej vody a studenej vody, určovanie nákladov s tým spojených, ich rozdeľovanie a fakturácia pre obyvateľstvo a právnické osoby
  (from: 07/23/2021)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/23/2021)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 08/05/2005 until: 07/25/2016)
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/05/2005 until: 07/25/2016)
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: Ac-výťahy
  (from: 08/05/2005 until: 07/25/2016)
predchádzajúci zapísaný predmet činnosti
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
montáž a opravy el. spotrebičov
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
montáž a opravy vodoinštalačných prvkov
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
pretláčanie kanalizácie a výpustov
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
výmena a opravy bežného vybavenia bytov
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
stolárske práce, výmena a opravy bežného vybavenia bytov
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín, výrobkov zo zlata
  (from: 09/15/1993 until: 04/28/2003)
dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia
  (from: 09/15/1993 until: 07/25/2016)
správa bytových domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva jeho členov
  (from: 02/23/2004 until: 07/25/2016)
zabezpečovanie údržby, opravy, obnovy nájomných bytových, nebytových a spoločných priestorov
  (from: 02/23/2004 until: 07/25/2016)
zabezpečovanie údržby a opravy v bytových domoch vo vlastníctve občanov
  (from: 02/23/2004 until: 07/25/2016)
zabezpečuje plnenia a služby poskytované s užívaním bytov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (from: 02/23/2004 until: 07/25/2016)
odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 02/23/2004 until: 11/13/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/03/1995)
Managing board
  (from: 09/15/1993 until: 01/02/1995)
Managing board
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Ing. Igor Kaliský - Vice-chairman of the Board of Directors
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Yvona Kenderová - Chairman of the Board of Directors
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo 029 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Ivan Vojvoda - Member of the Board of Directors
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Bohuslav Vacek - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Margita Vajdečková - Member of the Board of Directors
Západ 1144/33
Trstená 028 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Pavol Gargulák - Member of the Board of Directors
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
From: 12/01/2022
  (from: 02/01/2023)
Ing. Vladimír Adamus - člen
Matúšková 1642
Dolný Kubín
  (from: 09/04/1996 until: 09/24/2001)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/23/2013)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009 Until: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 08/23/2013)
Ing. Vladimír Adámus - člen
Matuškova 1642/18
Dolný Kubín
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Ing. Ján Andris - člen
Ľ. Štúra 2046
Dolný Kubín
  (from: 09/04/1996 until: 09/03/2000)
Ing. Ján Andris - predseda
Ľ. Štúra 2046
Dolný Kubín
  (from: 09/04/2000 until: 07/25/2002)
Ing. Ján Andris - predseda
Ľ. Štúra 2046/15
Dolný Kubín
  (from: 07/26/2002 until: 08/10/2007)
Ing. Ján Andris - predseda
Ľ. Štúra 2046/15
Dolný Kubín
Until: 04/22/2007
  (from: 08/11/2007 until: 08/10/2007)
JUDr. Ľudmila Andrisová - člen
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín
From: 07/13/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/13/2010)
JUDr. Ľudmila Andrisová - člen
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín
From: 07/13/2006 Until: 06/25/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
From: 06/25/2009
  (from: 08/19/2009 until: 07/27/2017)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
From: 06/25/2009 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 03/09/2021)
JUDr. Ľudmila Andrisová - podpredseda
Na Sihoti 1161/25
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017 Until: 11/22/2020
  (from: 03/10/2021 until: 03/09/2021)
Ferdinand Bolibruch
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
JUDr. Marián Dubeň - člen
125/8-21
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 09/15/1993 until: 08/21/1995)
JUDr. Marián Dubeň - Predseda
125
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 09/04/1996 until: 09/03/2000)
JUDr. Marián Dubeň - predseda
125/8-21
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 08/22/1995 until: 09/03/1996)
Lenka Durajová
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Mária Flonteková
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Ing. Jozef Gálik - člen
Nemocničná 1951
Dolný Kubín
  (from: 09/04/1996 until: 09/24/2001)
Pavol Gargulák
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
From: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/23/2013)
Pavol Gargulák
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
From: 06/19/2009 Until: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 08/23/2013)
Pavol Gargulák - Member of the Board of Directors
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
From: 01/27/2021
  (from: 03/10/2021 until: 09/30/2021)
Pavol Gargulák - Member of the Board of Directors
Medvedzie 166/49
Tvrdošín 027 44
From: 01/27/2021 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Katarína Gembalová - člen
1141
Trstená
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Milan Gerát - člen
166
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 09/04/1996 until: 09/24/2001)
Milan Gerát - člen
166/49-5
Medvedzie
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Daniel Glonek
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Ing. Milan Gont - I. Podpredseda :
Ľ. Štúra 2047
Dolný Kubín
  (from: 09/04/1996 until: 09/24/2001)
Ing. Milan Gont - člen
Ľ. Štúra 2047/19
Dolný Kubín
From: 11/01/2002
  (from: 04/29/2003 until: 08/04/2005)
Ing. Milan Gont - člen
Ľ. Štúra 2047/19
Dolný Kubín
From: 11/01/2002 Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Klára Halašová - člen
Ľ. Štúra 2074/23
Dolný Kubín
From: 09/25/2001 Until: 11/01/2002
  (from: 07/26/2002 until: 04/28/2003)
Agneša Hollá - člen
sídl. Západ 1143
Trstená
  (from: 09/04/1996 until: 08/04/2005)
Agneša Hollá - člen
sídl. Západ 1143
Trstená
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Jozef Iskierka - člen
Slnečná 11/13
Námestovo
  (from: 09/04/1996 until: 09/24/2001)
Ing. Jozef Iskierka - člen
Slnečná 162/13
Námestovo
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/23/2013)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená
From: 06/10/2005 Until: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 08/23/2013)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená 028 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Emília Jaňáková - člen
Západ 1057/17
Trstená 028 01
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Ondrej Kakačka
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Ondrej Kakačka - člen
Bernoláková 222
Trstená
  (from: 09/04/1996 until: 09/24/2001)
Ondrej Kakačka - II.podpredseda
223/44
Trstená
  (from: 08/22/1995 until: 09/03/1996)
Ondrej Kakačka - Podpredseda
223/44
Trstená
  (from: 09/15/1993 until: 08/21/1995)
Ing. Igor Kaliský - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Ing. Igor Kaliský
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 07/27/2017)
Ing. Igor Kaliský
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Igor Kaliský - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 03/09/2021)
Ing. Igor Kaliský - člen
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017 Until: 12/02/2020
  (from: 03/10/2021 until: 03/09/2021)
Ing. Igor Kaliský - Vice-chairman of the Board of Directors
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 12/02/2020
  (from: 03/10/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Igor Kaliský - Vice-chairman of the Board of Directors
Športovcov 1176/6
Dolný Kubín 026 01
From: 12/02/2020 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Yvona Kenderová - člen
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2005)
Ing. Yvona Kenderová - člen
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Yvona Kenderová - podpredseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/10/2007)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
From: 06/10/2005
  (from: 08/11/2007 until: 07/27/2017)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo
From: 06/10/2005 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo 029 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Ing. Yvona Kenderová - predseda
Cyrila a Metoda 330/4
Námestovo 029 01
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Vladislav Konštiak - člen
SNP 1197/30
Dolný Kubín
From: 07/13/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/18/2009)
Ing. Vladislav Konštiak - člen
SNP 1197/30
Dolný Kubín
From: 07/13/2006 Until: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Daniel Korčuška
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
From: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 07/27/2017)
Daniel Korčuška
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
From: 06/20/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Daniel Korčuška - člen
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Daniel Korčuška - člen
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Daniel Korčuška - Member of the Board of Directors
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021 until: 01/31/2023)
Daniel Korčuška - Member of the Board of Directors
Nová Doba 487/3
Nižná 027 43
From: 10/01/2021 Until: 11/02/2022
  (from: 02/01/2023 until: 01/31/2023)
Ing. František Kormaňák - člen
Dukelských hrdinov 2039/11-16
Dolný Kubín
From: 11/01/2002
  (from: 04/29/2003 until: 08/04/2005)
Ing. František Kormaňák - člen
Dukelských hrdinov 2039/11-16
Dolný Kubín
From: 11/01/2002 Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Dana Koteková - člen
Mierová 1960/1
Dolný Kubín
  (from: 09/15/1993 until: 08/21/1995)
Dana Koteková - I.podpredseda
Mierová 1960/1
Dolný Kubín
  (from: 08/22/1995 until: 09/03/1996)
Daniela Koteková
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Mgr. Ľuboslav Kováčik - člen
Pelhřimovská 1191
Dolný Kubín
  (from: 10/12/1999 until: 09/24/2001)
Jozef Kozubík - Podpredseda
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Mgr. Jaroslav Kubáček
Západ 1058/19
Trstená 028 01
From: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 07/27/2017)
Mgr. Jaroslav Kubáček
Západ 1058/19
Trstená 028 01
From: 06/20/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Juraj Kubas - člen
Chočská 1537/19
Dolný Kubín
From: 07/13/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/18/2009)
Ing. Juraj Kubas - člen
Chočská 1537/19
Dolný Kubín
From: 07/13/2006 Until: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Ing. Bohumil Marhavý - člen
Nemocničná 1949/55
Dolný Kubín
Until: 11/01/2002
  (from: 09/25/2001 until: 04/28/2003)
Marián Michalčík - člen
163/45
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 09/04/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Ľuboš Mjartan - člen
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/16/2006)
Ing. Ľuboš Mjartan - člen
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
From: 06/10/2005 Until: 10/25/2005
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
Jaroslav Oroš - člen
Okružná 2057/13
Dolný Kubín
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Ing. Ľuboš Poburíni - člen
Mierová 1960/1-26
Dolný Kubín
Until: 09/25/2001
  (from: 09/25/2001 until: 07/25/2002)
JUDr. Ivan Pohánka - I. Podpredseda
Matúšková 1643/22
Dolný Kubín
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2005)
JUDr. Ivan Pohánka - I. Podpredseda
Matúšková 1643/22
Dolný Kubín
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ľubomír Poláček - člen
Na Sihoti 1161
Dolný Kubín
  (from: 09/04/1996 until: 08/04/2005)
Ľubomír Poláček - člen
Na Sihoti 1161
Dolný Kubín
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Anton Povalač - člen
Športovcov 1174/2-31
Dolný Kubín
  (from: 09/25/2001 until: 08/16/2006)
Ing. Anton Povalač - člen
Športovcov 1174/2-31
Dolný Kubín
Until: 05/05/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
JUDr. Vincent Pribula - člen
kŠportovcov 1174
Dolný Kubín
  (from: 09/04/1996 until: 10/11/1999)
Ing. Marcel Riljak - člen
Medvedzie 163/3
Tvrdošín
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2005)
Ing. Marcel Riljak - člen
Medvedzie 163/3
Tvrdošín
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Marcel Riljak - člen
Medvedzie 163/45
Tvrdošín
From: 07/13/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/10/2007)
Ing. Marcel Riljak - podpredseda
Medvedzie 163/45
Tvrdošín
From: 07/13/2006
  (from: 08/11/2007 until: 08/18/2009)
Ing. Marcel Riljak - podpredseda
Medvedzie 163/45
Tvrdošín
From: 07/13/2006 Until: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Július Rusnák
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Vladimír Sališ - člen
Nemocničná 1951
Dolný Kubín
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
František Sidor - člen
Hurbanova 1183/7
Dolný Kubín
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Ing. Jozef Svetlošák
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Jozef Šimurda
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
pplk. Branislav Thurský
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Jozef Tisoň - člen
Chočská 1539/19
Dolný Kubín
  (from: 08/22/1995 until: 09/03/1996)
Jozef Tisoň - Predseda
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Jozef Tisoň - Predseda
Chočská 1539/19
Dolný Kubín
  (from: 09/15/1993 until: 08/21/1995)
Ľudovít Turčák - člen
Medvedzie 164/46
Tvrdošín
  (from: 09/25/2001 until: 08/16/2006)
Ľudovít Turčák - člen
Medvedzie 164/46
Tvrdošín
Until: 05/03/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
Ján Tutura - člen
M. Hattalu 2160/48
Dolný Kubín
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/16/2006)
Ján Tutura - člen
M. Hattalu 2160/48
Dolný Kubín
From: 06/10/2005 Until: 12/31/2005
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
Ing. Bohuslav Vacek
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
From: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 07/27/2017)
Ing. Bohuslav Vacek
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
From: 06/20/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Bohuslav Vacek - člen
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Ing. Bohuslav Vacek - člen
Ľudovíta Štúra 2046/13
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Štefan Vajdečka - člen
Západ 1144/38
Trstená
  (from: 09/25/2001 until: 08/04/2005)
Štefan Vajdečka - člen
Západ 1144/38
Trstená
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín
From: 04/22/2007
  (from: 08/11/2007 until: 07/27/2017)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín
From: 04/22/2007 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Ing. Ivan Vojvoda - člen
M. Hattalu 2159/34
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Jozef Wartiak
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Jozef Wartiak - člen
Veterná 151/7
Námestovo
  (from: 09/15/1993 until: 09/03/1996)
Jozef Wartiak - I. Podpredseda :
Veterná 151
Námestovo
  (from: 09/04/1996 until: 08/04/2005)
Jozef Wartiak - I. Podpredseda :
Veterná 151
Námestovo
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Ing. Dalibor Zachar - člen
Okružná 2060
Dolný Kubín
  (from: 09/04/1996 until: 08/04/2005)
Ing. Dalibor Zachar - člen
Okružná 2060
Dolný Kubín
Until: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/04/2005)
Acting: 
Za družstvo navonok vystupuje predseda predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo spolu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo jeden z nich a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 10/01/2021)
Za družstvo navonok vystupuje predseda predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo spolu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo jeden z nich a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/23/2021 until: 09/30/2021)
Družstvo zastupuje a zaň sa podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda a jeden z ďalších členov predstavenstva.
  (from: 07/28/2017 until: 07/22/2021)
Družstvo zastupuje a zaň sa podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda a jeden z ďalšíchčlenov predstavenstva.
  (from: 01/03/1995 until: 07/27/2017)
Družstvo zastupuje vždy predseda družstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Pri riadení pracovnéhokolektívu družstvo zastupuje predseda a v jeho neprítomnosti štatutárny zástupca Ing. Šuštiak Michal,vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku.
  (from: 09/15/1993 until: 01/02/1995)
Družstvo zastupuje predseda alebo podpredseda a ak ide o riadenie pracovného kolektívu, poverený vedúcipracovník družstva. Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 09/14/1989 until: 09/14/1993)
Supervisory board: 
Ing. Peter Kompan
Západ 1058/19
Trstená 028 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Zdena Poracká
Lucenkova 1206/6
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Mgr. Mária Šeligová
Ľudovíta Štúra 2046/15
Dolný Kubín 026 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Námestovo 029 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/01/2021)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
From: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 07/27/2017)
Ing. Vladimír Adamus
Matúškova 1642/18
Dolný Kubín 026 01
From: 06/20/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/18/2009)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín
From: 06/10/2005 Until: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
From: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 07/27/2017)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
From: 06/20/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 03/05/2018)
Ing. Katarína Cimráková
Pelhřimovská 1191/5
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017 Until: 01/01/2018
  (from: 03/06/2018 until: 03/05/2018)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Námestovo 029 01
From: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 07/27/2017)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Námestovo 029 01
From: 06/20/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Peter Kompan
Žápad 1058/19
Trstená
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 07/27/2017)
Ing. Peter Kompan
Žápad 1058/19
Trstená
From: 06/10/2005 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Karol Košovan
Veterná 150/19
Námestovo
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/23/2013)
Ing. Karol Košovan
Veterná 150/19
Námestovo
From: 06/10/2005 Until: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 08/23/2013)
Ing. Ervín Lakoštík
Chočská 1536/18
Dolný Kubín
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 08/18/2009)
Ing. Ervín Lakoštík
Chočská 1536/18
Dolný Kubín
From: 06/10/2005 Until: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Ing. Dana Lášticová
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/23/2013)
Ing. Dana Lášticová
Okružná 2057/12
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009 Until: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 08/23/2013)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/23/2013)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
From: 06/19/2009 Until: 06/20/2013
  (from: 08/24/2013 until: 08/23/2013)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 03/05/2019)
Tatiana Mecková
Ľudovíta Štúra 2047/21
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017 Until: 01/23/2019
  (from: 03/06/2019 until: 03/05/2019)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín
From: 06/10/2005
  (from: 08/05/2005 until: 07/27/2017)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín
From: 06/10/2005 Until: 06/30/2017
  (from: 07/28/2017 until: 07/27/2017)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín 027 44
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Jozef Ptačin
Medvedzie 162/44
Tvrdošín 027 44
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Ing. Peter Kompan
Západ 1058/19
Trstená 028 01
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Peter Kompan
Západ 1058/19
Trstená 028 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Zdena Poracká
Lucenkova 1206/6
Dolný Kubín 026 01
From: 01/01/2018 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Ing. Zdena Poracká
Lucenkova 1206/6
Dolný Kubín 026 01
From: 01/01/2018
  (from: 03/06/2018 until: 09/30/2021)
Mária Šeligová
Ľudovíta Štúra 2046/15
Dolný Kubín 026 01
From: 01/23/2019 Until: 09/30/2021
  (from: 10/01/2021 until: 09/30/2021)
Mária Šeligová
Ľudovíta Štúra 2046/15
Dolný Kubín 026 01
From: 01/23/2019
  (from: 03/06/2019 until: 09/30/2021)
Janka Chudiaková
Veterná 156/7
Dolný Kubín 026 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/28/2017 until: 09/30/2021)
Registered capital: 
16 600 EUR
  (from: 08/19/2009)
500 000 Sk
  (from: 09/15/1993 until: 08/18/2009)
Basic member contribution: 
33,2 EUR
  (from: 08/19/2009)
1 000 Sk
  (from: 09/15/1993 until: 08/18/2009)
Other legal facts: 
Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3.000,-Sk. Zhromaždenie delegátov dňa 9.12.1988 schválilo nové znenie stanov v súlade so zák. č. 94/88 Zb. Stary spis: Dr 459
  (from: 09/14/1989)
Schôdza delegátov, uskutočnená 9.11.1992 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 09/15/1993)
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/03/1995)
Členská schôdza delegátov konaná dňa 18.5.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 09/04/1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 25.6.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/12/1999)
Na zhromaždení delegátov dňa 22.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/25/2001)
Na členskej schôdzi dňa 4.7.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/29/2003)
Na Zhromaždení delegátov dňa 6. júna 2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/23/2004)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person