Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  76/N

Business name: 
STAVBA, výrobné družstvo, Komárno v likvidácii
  (from: 08/17/1998 until: 03/30/2005)
"STAVBA, výrobné družstvo, Komárno"
  (from: 07/15/1991 until: 08/16/1998)
Registered seat: 
Dužstevná 8
Komárno 945 01
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
Robotnícka štvrť, XVIII ulica
Komárno 945 01
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
Identification number (IČO): 
31 409 351
  (from: 07/15/1991)
Date of entry: 
09/09/1953
  (from: 07/15/1991)
Date of deletion: 
03/31/2005
  (from: 03/31/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/31/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/15/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb v odbore: kovo, drevo, stavba
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
výroba v odbore: elektro, zámočníctvo, stolárstvo
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odbore: predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených predovšetkým od iných výrobných družstiev
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
revízna činnosť elektrických zariadení-silových v triede "A"
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou komodít kde sa vyžaduje osobitné povolenie FMZO
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
stavebníctvo-hlavná a pridružená stavebná výroba
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
poskytovanie služieb súvisiacich so stavebnou výrobou
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
zámočníctvo-výroba typizovaných výrobkov, ohradového pletiva a mobilných buniek
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
výroba stavebno-stolárska a tesársko-stolárska
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom, vrátane výroby rozvádzačov
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti, vrátane poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/17/1998 until: 03/30/2005)
Managing board
  (from: 11/09/1993 until: 08/16/1998)
Managing board
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
Jozef Angyal
Kolarovská 820/14
Zemianska Olča
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Koloman Balla
Ľudová 7
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ladislav Beke
G. Steinera 65/15
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ladislav Beke
Mlynský rad 754
Zemianska Olča
  (from: 01/18/1995 until: 05/22/1995)
Ján Borsický
Eötvösa 58/8
Komárno
  (from: 01/18/1995 until: 05/22/1995)
Ing. František Csapó - predseda
19
Bajč
  (from: 11/09/1993 until: 01/17/1995)
Mária Csóková
Zváračská 8/42
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ing. Ján Deraj - podpredseda
Družstevná 9/60
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ing. Attilla Ivanics
Slovanská 28/5
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Jozef Jandás
Leninova 287
Zlatná na Ostrove
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Štefan Komjáthy
ul. Malá 4
Brestovec
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ing. Pavol Kysel - predseda
Strážna 14
Nová Stráž
  (from: 01/18/1995 until: 08/21/1996)
Ladislav Lavó
Revolucionárov 35
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ľudovít Lukavka
Košická 42/72
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ján Molnár
J. Švermu 71/35
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ján Molnár
Mederčská 22/19
Komárno
  (from: 05/23/1995 until: 08/21/1996)
Vojtech Nagy
135
Klížska Nemá
  (from: 07/15/1991 until: 01/17/1995)
Ing. Jozef Pál - predseda
Pionierska 46/28
Komárno
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
Ladislav Paluška
Pardubická 527
Kameničná
  (from: 01/18/1995 until: 08/21/1996)
Juraj Pipiška
Komenského 28/7
Komárno
  (from: 01/18/1995 until: 08/21/1996)
Imrich Tóth
Jasná 32/9
Komárno
  (from: 01/18/1995 until: 05/22/1995)
Irma Uzolová - podpredseda
Rákocziho 21/17
Komárno
  (from: 01/18/1995 until: 05/22/1995)
Ing. Pavol Kysel - predseda
Nová Stráž 14
Komárno
  (from: 08/22/1996 until: 03/30/2005)
Juraj Pipiška
Komenského 28/7
Komárno
  (from: 08/22/1996 until: 03/30/2005)
Mária Moravčíková
Vozová 10/12
Komárno
  (from: 08/22/1996 until: 03/30/2005)
Ing. Agáta Kušnierová - likvidátor
Damjanichova 10/6
Komárno
  (from: 08/17/1998 until: 03/30/2005)
Acting: 
Menom družstva koná likvidátor.
  (from: 08/17/1998 until: 03/30/2005)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/09/1993 until: 08/16/1998)
Podpisovanie za družstvo, deje sa tak, že k doslovnému zneniu firmy, kýmkoľvek napísanému alebo vytlačenému pripoja vlastnosručné podpisy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda.
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
Registered capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
Basic member contribution: 
2 500 Sk
  (from: 11/09/1993 until: 08/21/1996)
10 000 Sk
  (from: 08/22/1996 until: 03/30/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 175/98 zo dňa 18.3.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.5.2002 bol zrušený konkurz na majetok družstva (po splnení rozvrhového uznesenia). Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Dr, vložka č. 76/N sa STAVBA, výrobné družstvo, Komárno v likvidácii dňom 31.3.2005 v y m a z á v a .
  (from: 03/31/2005)
Družstvo vzniklo podľa ústavy z 9. mája 1948 v zmysle § 157 a je družstvom ľudovým. Stary spis: Dr 160 Stanovy družstva boli prispôsobené zák. č.513/1991 Zb. na členskej schôdzi družstva konanej dňa 17.10.1992 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Družstvo vytvára nedeliteľný fond podľa § 18 ods. 2 zák.č. 52/1992 Zb.vo výške 19 133 000 Sk. Stary spis: Dr 160
  (from: 11/09/1993 until: 03/30/2005)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 9.12.1994. Stary spis: Dr 160
  (from: 01/18/1995 until: 03/30/2005)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 07.04.1996 a 12.04.1996. Stary spis: Dr 160
  (from: 08/22/1996 until: 03/30/2005)
Mimoriadna členská schôdza družstva rozhodla dňa 5.6.1997 o zrušení družstva s likvidáciou (not. záp. č. N 97/97, NZ 72/97).
  (from: 08/17/1998 until: 03/30/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 175/98 zo dňa 20.01.1999 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr. Ladislav Angyal, AK, nám. Slobody 7-16, 929 01 Dunajská Streda.
  (from: 06/01/1999 until: 03/30/2005)
Družstvo vzniklo podľa ústavy z 9. mája 1948 v zmysle § 157 a je družstvom ľudovým. Stanovy: Stanovy výrobného družstva boli schválené na výročnej schôdzi konanej dňa 7.12.1991 v zmysle zák. č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 160
  (from: 07/15/1991 until: 11/08/1993)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person