Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10403/R

Business name: 
CORINA, a.s.
  (from: 01/01/2006 until: 10/29/2015)
Registered seat: 
Dolný Šianec 1013/1
Trenčín 911 01
  (from: 08/28/2012 until: 10/29/2015)
Zlatovská 27
Trenčín 911 01
  (from: 01/01/2006 until: 08/27/2012)
Identification number (IČO): 
36 350 061
  (from: 01/01/2006)
Date of entry: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Date of deletion: 
10/30/2015
  (from: 10/30/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/30/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2006)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/01/2006 until: 11/21/2006)
výroba silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (from: 01/01/2006 until: 11/21/2006)
odbyt silikátových dielcov a betonárskeho tovaru
  (from: 01/01/2006 until: 11/21/2006)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2006 until: 10/29/2015)
poriadanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
poriadanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
podnikateľské poradenstvo v oblasti voľných živností
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
finančný leasing
  (from: 11/22/2006 until: 10/29/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2006 until: 10/29/2015)
Michal Horal - člen predstavenstva
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 08/27/2012)
Michal Horal - člen predstavenstva
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006 Until: 08/03/2012
  (from: 08/28/2012 until: 08/27/2012)
Ing. Pavel Horal - predseda predstavenstva
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 08/27/2012)
Ing. Pavel Horal - predseda predstavenstva
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006 Until: 08/03/2012
  (from: 08/28/2012 until: 08/27/2012)
Ing. Peter Horal - člen predstavenstva
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 08/27/2012)
Ing. Peter Horal - člen predstavenstva
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006 Until: 08/03/2012
  (from: 08/28/2012 until: 08/27/2012)
Róbert Pišta - predseda predstavenstva
Centrum I. 41/107
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 08/03/2012
  (from: 08/28/2012 until: 10/29/2015)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/28/2012 until: 10/29/2015)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 01/05/2006 until: 08/27/2012)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Členovia spoločnosti konajú v mene spoločnosti tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 01/01/2006 until: 01/04/2006)
Capital: 
1 479 021,447944 EUR Paid up: 1 479 021,447944 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 10/29/2015)
44 557 000 Sk Paid up: 44 557 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 03/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 8731
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15,767112 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 10/29/2015)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 19,086504 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 10/29/2015)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 580 860,386378 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 10/29/2015)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 89 809,466906 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 10/29/2015)
Number of shares: 8731
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 475 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 03/23/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 575 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 03/23/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 17 499 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 03/23/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 705 600 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 03/23/2009)
Supervisory board: 
Ing. Zuzana Horalová - predseda
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006 Until: 01/15/2015
  (from: 02/17/2015 until: 02/16/2015)
Ing. Zuzana Horalová - predseda
Panenská 7
Trenčín 911 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 02/16/2015)
Božena Duriačová - člen
K. Šmidkeho 2606/1
Trenčín 911 08
From: 01/01/2006 Until: 01/15/2015
  (from: 02/17/2015 until: 02/16/2015)
Ľubica Božiková - člen
Mládežnícka 25
Nemšová 914 41
From: 01/01/2006 Until: 01/15/2015
  (from: 02/17/2015 until: 02/16/2015)
Ľubica Božiková - člen
Mládežnícka 25
Nemšová 914 41
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 02/16/2015)
Božena Duriačová - člen
K. Šmidkeho 2606/1
Trenčín 911 08
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 02/16/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38CbR/219/2013-36 zo dňa 29.17.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.09.2015 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť CORINA, a.s., so sídlom Dolný Šianec 1013/1, Trenčín, IČO 36 350 061 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sa, vložke číslo 10403/R.
  (from: 10/30/2015)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person