Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  843/S

Business name: 
ČOV a.s.
  (from: 01/01/2006)
Registered seat: 
Slovenská Ľupča 566
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 01/01/2006)
Identification number (IČO): 
36 644 340
  (from: 01/01/2006)
Date of entry: 
01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2006)
Objects of the company: 
prevádzkovanie neverejnej kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd
  (from: 01/01/2006)
vypracovanie chemických a biologických analýz vôd a odpadov
  (from: 01/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (from: 01/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
  (from: 01/01/2006)
nakladanie s odpadmi zamerané na zhodnocovanie odpadov
  (from: 01/01/2006)
biologická degradácia toxických a nebezpečných látok v pôde a priemyselných odpadov
  (from: 01/01/2006)
výroba a predaj kompostov, organických hnojív, melioračných zemín a organicko-biologických substrátov
  (from: 01/01/2006)
výroba a predaj kŕmnych surovín
  (from: 01/01/2006)
výroba chemických výrobkov
  (from: 01/01/2006)
poradenská a prednášková činnosť v oblasti ochrany životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 01/01/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2006)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/06/2013)
výroba a predaj elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
  (from: 01/01/2006 until: 08/05/2013)
výroba a rozvod tepla
  (from: 01/01/2006 until: 12/03/2007)
výroba plynu z biomasy
  (from: 01/01/2006 until: 08/05/2013)
výroba plynu z bioplynu
  (from: 01/01/2006 until: 12/03/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 01/01/2006 until: 08/05/2013)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 01/01/2006 until: 08/05/2013)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2006 until: 08/05/2013)
zámočnícke práce
  (from: 01/01/2006 until: 12/03/2007)
oprava a údržba pracovných strojov
  (from: 01/01/2006 until: 12/03/2007)
vypracovávanie posudkov vedeckovýskumných projektov v oblasti farmaceutických výrobkov a hnojív
  (from: 01/01/2006 until: 08/05/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2006)
Ing. Daniela Jakubíková
Komenského 14483/10F
Banská Bystrica 974 01
From: 05/14/2020
  (from: 05/27/2020)
Ing. Dana Halásová - Chairman of the Board of Directors
Pred jarkami 1465/19
Veľká Lúka 962 31
From: 02/24/2023
  (from: 03/08/2023)
Ing. Igor Minčev - Member of the Board of Directors
Podkonice 370
Podkonice 976 13
From: 02/24/2023
  (from: 03/08/2023)
Ing. Monika Bošanská - člen
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 02/24/2011)
Ing. Monika Bošanská - člen
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2006 Until: 01/01/2011
  (from: 02/25/2011 until: 02/24/2011)
Ing. Monika Bošanská - člen predstavenstva
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 01/02/2011
  (from: 02/25/2011 until: 12/21/2015)
Ing. Monika Bošanská - člen predstavenstva
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 01/02/2011 Until: 12/17/2015
  (from: 12/22/2015 until: 12/21/2015)
Ing. Monika Bošanská - člen predstavenstva
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 12/17/2015
  (from: 12/22/2015 until: 08/31/2018)
Ing. Monika Bošanská - člen predstavenstva
Rudohorská 20
Banská Bystrica 974 11
From: 12/17/2015 Until: 08/28/2018
  (from: 09/01/2018 until: 08/31/2018)
Ing. Ľubomír Burda - predseda
Podzámska 37
Hlohovec 920 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 08/27/2007)
Ing. Ľubomír Burda - predseda
Podzámska 37
Hlohovec 920 01
From: 01/01/2006 Until: 08/20/2007
  (from: 08/28/2007 until: 08/27/2007)
Ing. Jozef Ďuris - člen
Bernolákova 3
Banská Bystrica 974 05
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 02/24/2011)
Ing. Jozef Ďuris - člen
Bernolákova 3
Banská Bystrica 974 05
From: 01/01/2006 Until: 01/01/2011
  (from: 02/25/2011 until: 02/24/2011)
Ing. Jozef Ďuris - člen predstavenstva
Bernolákova 3
Banská Bystrica 974 05
From: 01/02/2011
  (from: 03/12/2011 until: 12/21/2015)
Ing. Jozef Ďuris - člen predstavenstva
Bernolákova 3
Banská Bystrica 974 05
From: 01/02/2011 Until: 12/17/2015
  (from: 12/22/2015 until: 12/21/2015)
Ing. Jozef Ďuriš - člen predstavenstva
Bernolákovo 3
Banská Bystrica 974 05
From: 01/02/2011
  (from: 02/25/2011 until: 03/11/2011)
Ing. Daniela Jakubíková - člen predstavenstva
Komenského 14483/10F
Banská Bystrica 974 01
From: 12/17/2015
  (from: 12/22/2015 until: 05/26/2020)
Ing. Daniela Jakubíková - člen predstavenstva
Komenského 14483/10F
Banská Bystrica 974 01
From: 12/17/2015 Until: 05/14/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Ing. Dušan Somora
Nám. Ľudovíta Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
From: 08/20/2007
  (from: 08/28/2007 until: 09/06/2007)
Ing. Dušan Somora - predseda predstavenstva
Nám. Ľudovíta Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
From: 08/20/2007
  (from: 09/07/2007 until: 12/30/2008)
Ing. Dušan Somora - predseda predstavenstva
Nám. Ľudovíta Štúra 5925/20
Banská Bystrica 974 05
From: 08/20/2007 Until: 12/31/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
Ing. Miroslav Škrdla - predseda predstavenstva
Závadská 14
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009
  (from: 12/31/2008 until: 05/20/2014)
Ing. Miroslav Škrdla - predseda predstavenstva
Závadská 14
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009 Until: 01/01/2014
  (from: 05/21/2014 until: 05/20/2014)
Ing. Miroslav Škrdla - predseda predstavenstva
Závadská 14
Bratislava 831 06
From: 01/01/2014
  (from: 05/21/2014 until: 08/31/2018)
Ing. Miroslav Škrdla - predseda predstavenstva
Závadská 14
Bratislava 831 06
From: 01/01/2014 Until: 08/28/2018
  (from: 09/01/2018 until: 08/31/2018)
Ing. Dana Halásová - predseda predstavenstva
Pred jarkami 1465/19
Veľká Lúka 962 31
From: 08/28/2018 Until: 02/23/2023
  (from: 03/08/2023 until: 03/07/2023)
Ing. Igor Minčev - člen predstavenstva
Podkonice 370
Podkonice 976 13
From: 08/28/2018 Until: 02/23/2023
  (from: 03/08/2023 until: 03/07/2023)
Ing. Dana Halásová - predseda predstavenstva
Pred jarkami 1465/19
Veľká Lúka 962 31
From: 08/28/2018
  (from: 09/01/2018 until: 03/07/2023)
Ing. Igor Minčev - člen predstavenstva
Podkonice 370
Podkonice 976 13
From: 08/28/2018
  (from: 09/01/2018 until: 03/07/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení spoločne predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/04/2007)
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 01/01/2006 until: 12/03/2007)
Capital: 
5 062 499 EUR Paid up: 5 062 499 EUR
  (from: 12/02/2016)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/01/2016)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 12/31/2008)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 15103
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 333 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné bez obmedzenia
  (from: 12/02/2016)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 12/31/2008)
Stockholder: 
Biotika a.s.
Slovenská Ľupča 566
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 09/21/2022)
Biotika a.s.
Slovenská Ľupča 566
Slovenská Ľupča 976 13
  (from: 01/01/2006 until: 09/20/2022)
Supervisory board: 
Ing. Slavomír Geleta
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 05/14/2020
  (from: 05/27/2020)
Ing. Ján Dzúrik
Kordíky 179
Kordíky 976 34
From: 05/13/2021
  (from: 05/21/2021)
Ing. Roman Gašpar
Karpatská 6
Banská Bystrica 974 11
From: 05/30/2022
  (from: 09/21/2022)
Ing. Anton Arvay
Železničiarska 281/7
Šarišské Michaľany 082 22
From: 03/26/2007
  (from: 04/25/2007 until: 12/03/2007)
Ing. Anton Arvay
Železničiarska 281/7
Šarišské Michaľany 082 22
From: 03/26/2007 Until: 11/22/2007
  (from: 12/04/2007 until: 12/03/2007)
Ing. Ján Dzúrik
179
Kordíky 976 34
From: 05/18/2017
  (from: 06/02/2017 until: 05/20/2021)
Ing. Ján Dzúrik
179
Kordíky 976 34
From: 05/18/2017 Until: 05/13/2021
  (from: 05/21/2021 until: 05/20/2021)
Ing. Slavomír Geleta
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 11/22/2007
  (from: 12/04/2007 until: 05/31/2011)
Ing. Slavomír Geleta
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 11/22/2007 Until: 05/26/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/31/2011)
Ing. Slavomír Geleta
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 05/27/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/28/2015)
Ing. Slavomír Geleta
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 05/27/2011 Until: 05/21/2015
  (from: 05/29/2015 until: 05/28/2015)
Ing. Slavomír Geleta
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 05/21/2015
  (from: 05/29/2015 until: 05/26/2020)
Ing. Slavomír Geleta
Bučinová 208/9
Malachov 974 05
From: 05/21/2015 Until: 05/14/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 05/31/2011)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2006 Until: 05/26/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/31/2011)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 05/27/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/28/2015)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 05/27/2011 Until: 05/21/2015
  (from: 05/29/2015 until: 05/28/2015)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 05/21/2015
  (from: 05/29/2015 until: 06/01/2017)
Ing. Mária Jakubčová
Kráľovohoľská 9
Banská Bystrica 974 11
From: 05/21/2015 Until: 05/18/2017
  (from: 06/02/2017 until: 06/01/2017)
Ing. Milan Môcik
73
Staré Hory 976 02
From: 05/21/2015
  (from: 05/29/2015 until: 01/15/2019)
Ing. Milan Môcik
73
Staré Hory 976 02
From: 05/21/2015 Until: 01/14/2019
  (from: 01/16/2019 until: 01/15/2019)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 03/26/2007
  (from: 04/25/2007 until: 05/31/2011)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 03/26/2007 Until: 05/26/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/31/2011)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 05/27/2011
  (from: 06/01/2011 until: 05/28/2015)
Ing. Milan Môcik
Bernolákova 6011/44
Banská Bystrica 974 05
From: 05/27/2011 Until: 05/21/2015
  (from: 05/29/2015 until: 05/28/2015)
Ing. Jozef Ratica
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 04/24/2007)
Ing. Jozef Ratica
Tatranská 35
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2006 Until: 03/26/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Ing. Dušan Somora
Námestie Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica 974 05
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006 until: 04/24/2007)
Ing. Dušan Somora
Námestie Ľ. Štúra 20
Banská Bystrica 974 05
From: 01/01/2006 Until: 03/26/2007
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Ing. Roman Gašpar
Karpatská 6
Banská Bystrica 974 11
From: 01/14/2019 Until: 05/30/2022
  (from: 09/21/2022 until: 09/20/2022)
Ing. Roman Gašpar
Karpatská 6
Banská Bystrica 974 11
From: 01/14/2019
  (from: 01/16/2019 until: 09/20/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
predaj časti podniku - Kompostáreň - Čebovce, okres Veľký Krtíš
  (from: 09/24/2019)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person