Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11431/P

Business name: 
PIENSTAV - STK, s.r.o.
  (from: 11/26/1998)
Registered seat: 
Levočská 27A/1373
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 03/22/2007)
Levočská 27
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 11/26/1998 until: 03/21/2007)
Identification number (IČO): 
36 458 368
  (from: 11/26/1998)
Date of entry: 
11/26/1998
  (from: 11/26/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1998)
Objects of the company: 
vykonávanie technických kontrol motorových vozidiel
  (from: 11/26/1998)
vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel
  (from: 11/26/1998)
informatívne (nezáväzné) zisťovanie pravosti čísiel motora a karosérie podvozku motorových vozidiel technickými prostriedkami
  (from: 12/21/2005)
vykonávanie kontrol originality kategórie vozidiel L,M,N1,N2,N3,O1,O2,O3,O4,T,R podľa zákona NRSR č. 725/2004 Z.z.
  (from: 11/06/2007)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm3/h f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g2 rozvod plynov z nekovových materiálov h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov (tlakové stanice) f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 06/25/2008 until: 04/18/2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a3 kotly parné a kvapalinové III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B a1 kotly parné a kvapalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku e2 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty e3 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny e4 bezpečnostné zariadenia určené na automatické ovládanie kotlov
  (from: 06/25/2008 until: 04/18/2013)
údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na: Ad - zásobovanie plynom (tlakové stanice); Af - znižovanie tlaku plynu; Ag1 - rozvod plynov; Ag2 - plynovody z nekovových materiálov; Ah - spotrebu plynov spaľovaním; Bd - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h; Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane; Bg2 - prípojky z nekovových materiálov; Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa; Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW; Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
  (from: 03/08/2006 until: 06/24/2008)
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu: Aa3 - kotly parné a kvapalinové III. trieda; Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda; Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda; Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda; Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda; Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda; Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda; Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda; Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda; bezpečnostné zariadenia: Be1 - zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku; Be2 - zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty; Be3 - zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny; Be4 - určené na automatické ovládanie kotlov
  (from: 03/08/2006 until: 06/24/2008)
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa - žeriavy a zdvíhadlá; Ac - výťahy; Ae - regálové zakladače; Af - pohyblivé schody a chodníky; Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg; Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným ponorom do 5000 kg vrátane; Be - zdvíhacie rampy, pločiny a čelá; Bh - zvislé posuvné brány; Bi - zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena
  (from: 03/08/2006 until: 06/24/2008)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 03/08/2006 until: 06/24/2008)
Partners: 
Helena Palgutová
Za vodou 1389/13
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Juraj Palgut
Za vodou 1389/13
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
PIENSTAV a.s. IČO: 00 188 034
Levočská 27
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 07/25/2003 until: 09/30/2004)
PIENSTAV a.s. IČO: 00 188 034
Levočská 27
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 11/26/1998 until: 07/24/2003)
TEAM-T spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa
Levočská 27
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/29/2010 until: 12/20/2012)
TEAM-T spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa
Levočská 27
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 11/29/2008 until: 05/28/2010)
DSV - AS, a.s.
Levočská 27
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/2005 until: 11/28/2008)
PIENSTAV a.s.
Levočská 27
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/2005 until: 11/28/2008)
Juraj Palgut
Za vodou 1389/13
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 06/13/2018 until: 05/25/2022)
Helena Palgutová
Za vodou 1389/13
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 06/13/2018 until: 05/25/2022)
Helena Palgutová
Za vodou 13/1389
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 12/21/2012 until: 06/12/2018)
Ing. Štefan Pčolka
Letná 21
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 10/01/2004 until: 05/26/2005)
Contribution of each member: 
Helena Palgutová
Amount of investment: 175 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 175 000 EUR
  (from: 08/15/2023)
Juraj Palgut
Amount of investment: 175 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 175 000 EUR
  (from: 08/15/2023)
PIENSTAV a.s.
Amount of investment: 216 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 216 000 Sk
  (from: 11/26/1998 until: 07/24/2003)
PIENSTAV a.s.
Amount of investment: 216 000 Sk Paid up: 216 000 Sk
  (from: 07/25/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Štefan Pčolka
Amount of investment: 216 000 Sk Paid up: 216 000 Sk
  (from: 10/01/2004 until: 05/26/2005)
PIENSTAV a.s.
Amount of investment: 216 000 Sk Paid up: 216 000 Sk
  (from: 05/27/2005 until: 03/21/2007)
DSV - AS, a.s.
Amount of investment: 4 756 000 Sk Paid up: 4 756 000 Sk
  (from: 05/27/2005 until: 11/28/2008)
PIENSTAV a.s.
Amount of investment: 3 171 000 Sk Paid up: 3 171 000 Sk
  (from: 03/22/2007 until: 11/28/2008)
TEAM-T spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa
Amount of investment: 7 927 000 Sk Paid up: 7 927 000 Sk
  (from: 11/29/2008 until: 05/28/2010)
TEAM-T spoločnosť s ručením obmedzeným Stará Ľubovňa
Amount of investment: 263 129 EUR Paid up: 263 129 EUR
  (from: 05/29/2010 until: 12/20/2012)
Helena Palgutová
Amount of investment: 263 129 EUR Paid up: 263 129 EUR
  (from: 12/21/2012 until: 06/12/2018)
Helena Palgutová
( peňažný vklad )
  (from: 06/13/2018 until: 05/25/2022)
Helena Palgutová
Amount of investment: 131 565 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 131 565 EUR
  (from: 05/26/2022 until: 08/14/2023)
Juraj Palgut
( peňažný vklad )
  (from: 06/13/2018 until: 05/25/2022)
Juraj Palgut
Amount of investment: 131 564 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 131 564 EUR
  (from: 05/26/2022 until: 08/14/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/2004)
konatelia
  (from: 11/26/1998 until: 09/30/2004)
Helena Palgutová
Za vodou 13/1389
Stará Ľubovňa 064 01
From: 12/20/2012
  (from: 12/21/2012)
Juraj Palgut
Za vodou 1389/13
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/14/2018
  (from: 06/13/2018)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
  (from: 11/26/1998 until: 07/24/2003)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
From: 11/26/1998
  (from: 07/25/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
From: 11/26/1998 Until: 09/29/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa 064 01
From: 12/01/2005
  (from: 12/21/2005 until: 04/18/2013)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa 064 01
From: 12/01/2005 Until: 04/05/2013
  (from: 04/19/2013 until: 04/18/2013)
Ján Blaško
Okružná 72
Stará Ľubovňa 064 01
From: 09/29/2004
  (from: 10/01/2004 until: 12/20/2005)
Ján Blaško
Okružná 72
Stará Ľubovňa 064 01
From: 09/29/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 12/21/2005 until: 12/20/2005)
Mikuláš Derevjaník
Vsetínska 40
Stará Ľubovňa
  (from: 11/26/1998 until: 04/24/2001)
Ing. Štefan Pčolka
Letná 21
Stará Ľubovňa 064 01
From: 10/14/1999
  (from: 07/25/2003 until: 10/21/2004)
Ing. Štefan Pčolka
Mierová 44
Stará Ľubovňa
  (from: 04/25/2001 until: 07/24/2003)
Ing. Štefan Pčolka
Letná 21
Stará Ľubovňa 064 01
From: 10/14/1999
  (from: 10/22/2004 until: 06/03/2011)
Ing. Štefan Pčolka
Letná 21
Stará Ľubovňa 064 01
From: 10/14/1999 Until: 04/04/2011
  (from: 06/04/2011 until: 06/03/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/19/2013)
V mene spoločnosti konajú obidvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/21/2012 until: 04/18/2013)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/21/2005 until: 12/20/2012)
Spoločnosť navonok zastupujú konatelia vo všetkých veciach. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú obaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 10/01/2004 until: 12/20/2005)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/26/1998 until: 09/30/2004)
Capital: 
350 000 EUR Paid up: 350 000 EUR
  (from: 08/15/2023)
263 129 EUR Paid up: 263 129 EUR
  (from: 05/29/2010 until: 08/14/2023)
7 927 000 Sk Paid up: 7 927 000 Sk
  (from: 03/22/2007 until: 05/28/2010)
4 972 000 Sk Paid up: 4 972 000 Sk
  (from: 05/27/2005 until: 03/21/2007)
216 000 Sk Paid up: 216 000 Sk
  (from: 07/25/2003 until: 05/26/2005)
216 000 Sk
  (from: 11/26/1998 until: 07/24/2003)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Hrabčák - člen
Dargovská 4
Prešov
  (from: 10/03/2001 until: 07/24/2003)
Ing. Jozef Hrabčák - člen
Jiráskova 58
Prešov
From: 07/13/2001
  (from: 07/25/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Jozef Hrabčák - člen
Jiráskova 58
Prešov
From: 07/13/2001 Until: 09/27/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Anna Lipnická - člen
Levočská 26
Stará Ľubovňa
  (from: 10/03/2001 until: 07/24/2003)
Ing. Anna Lipnická - člen
Levočská 26
Stará Ľubovňa
From: 07/13/2001
  (from: 07/25/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Anna Lipnická - člen
Levočská 26
Stará Ľubovňa
From: 07/13/2001 Until: 09/27/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Miloslav Runčák - člen
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
  (from: 10/03/2001 until: 07/24/2003)
Ing. Miloslav Runčák - člen
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
From: 07/13/2001
  (from: 07/25/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Miloslav Runčák - člen
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
From: 07/13/2001 Until: 09/27/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.8.1998 č. N 253/98, NZ 253/98, v znení jej doplnenia zo dňa 24.11.1998 č. N 355/98, NZ 354/98, spísanými JUDr. Darinou Sčensnou, notárkou v Starej Ľubovni, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/26/1998)
Zmena zo dňa 5.5.2000 zakladateľskej listiny. Doplnenie zo dňa 13.7.2001 zakladateľskej listiny.
  (from: 10/03/2001)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person