Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38825/B

Business name: 
LANDEX, s.r.o.
  (from: 01/18/2007 until: 12/19/2007)
Slovak Art Agency Ltd., s.r.o.
  (from: 12/28/2005 until: 01/17/2007)
Registered seat: 
Drieňová 34
Bratislava 821 02
  (from: 01/05/2007 until: 12/19/2007)
Seberíniho 9
Bratislava 821 03
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Identification number (IČO): 
35 971 312
  (from: 12/28/2005)
Date of entry: 
12/28/2005
  (from: 12/28/2005)
Date of deletion: 
12/20/2007
  (from: 12/20/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/20/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/28/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
marketing
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských podujatí
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
prieskum trhu
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a infomačných systémov
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
obsluha vedenia cudzieho motorového vozidla, okrem vozidiel taxislužby
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
prenájom automobilov
  (from: 04/12/2007 until: 12/19/2007)
Partners: 
ROVAREX, spol. s r.o.
Košická 6
Bratislava 825 16
Slovak Republic
  (from: 01/05/2007 until: 09/26/2007)
Martin Benko
Šancová 96
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Oskar Jarolím
Konventná 5
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Mgr. Allan Hackenberg
Okružná 2057/15
Dolný Kubín 026 01
Slovak Republic
  (from: 01/05/2007 until: 12/19/2007)
Contribution of each member: 
Oskar Jarolím
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Martin Benko
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Mgr. Allan Hackenberg
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/05/2007 until: 09/26/2007)
ROVAREX, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/05/2007 until: 09/26/2007)
Mgr. Allan Hackenberg
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/27/2007 until: 12/19/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/05/2007 until: 12/19/2007)
konatelia
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Martin Benko
Šancová 96
Bratislava 831 04
From: 12/28/2005
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Martin Benko
Šancová 96
Bratislava 831 04
From: 12/28/2005 Until: 12/19/2006
  (from: 01/05/2007 until: 01/04/2007)
Oskar Jarolím
Konventná 5
Bratislava 811 03
From: 12/28/2005
  (from: 12/28/2005 until: 01/04/2007)
Oskar Jarolím
Konventná 5
Bratislava 811 03
From: 12/28/2005 Until: 12/19/2006
  (from: 01/05/2007 until: 01/04/2007)
Mgr. Allan Hackenberg
Okružná 2057/15
Dolný Kubín 026 01
From: 12/19/2006
  (from: 01/05/2007 until: 12/19/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2007 o zrušení spoločnosti LANDEX, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 971 312, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 38825/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou HAMPEX, s.r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, IČO: 36 797 464, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46690/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 6759/2007, Nz 55295/2007 notárskou kandidátkou Mgr. Tatianou Stročinskou dňa 12.12.2007 stáva právnym nástupcom spoločnosti LANDEX, s.r.o., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/20/2007)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 02. 12. 2005 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/28/2005 until: 12/19/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006 - rozhodnutie spoločníkov o prevode obchodných podielov. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2006 o zmene sídla spoločnosti.
  (from: 01/05/2007 until: 12/19/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Slovak Art Agency Ltd., s.r.o.
  (from: 01/18/2007 until: 12/19/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2007.
  (from: 09/27/2007 until: 12/19/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2007 o zlúčení so spoločnosťou TELI, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 36 414 522, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 48610/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť LANDEX, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35 971 312, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 38825/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 6300/2007, Nz 46472/2007 zo dňa 14.11.2007 stáva právnym nástupcom spoločnosti TELI, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 11/20/2007 until: 12/19/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/20/2007 until: 12/19/2007)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/20/2007)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/20/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
TELI, s.r.o. 36414522 ,
Drieňová
34
  (from: 11/20/2007)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HAMPEX, s.r.o. 36797464 ,
Nobelova
30
  (from: 12/20/2007)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person