Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1333/B

Business name of the organisational unit: 
SANDOZ d.d. - organizačná zložka
  (from: 02/23/2006)
Registered seat of organisational unit: 
Žižkova 22B
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 12/02/2017)
Identification number (IČO): 
35 972 301
  (from: 12/31/2005)
Date of entry: 
12/31/2005
  (from: 12/31/2005)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 12/31/2005)
Objects of the company: 
prieskum trhu
  (from: 12/31/2005)
propagačná a informačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/31/2005)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 12/31/2005)
Head of organisational unit: 
Johan Joguet
rue PERAULT 6
Paríž 750 01
Francúzska republika
From: 02/01/2020
  (from: 10/15/2021)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky Sandoz d.d. - organizačná zložka je oprávnený konať v rozsahu a spôsobom stanovenom príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§ 13 ods. 5)
  (from: 04/28/2020)
Other legal facts: 
Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa SANDOZ farmacevtska družba d.d. dňa 24.11.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/31/2005)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 06.01.2006 o zmene obchodného mena organizačnej zložky; pôvodné: SANDOZ farmacevtska družba d.d.
  (from: 02/23/2006)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 22.10.2007.
  (from: 11/16/2007)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 23.1.2009.
  (from: 02/11/2009)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 16.8.2010.
  (from: 09/14/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 30.11.2011
  (from: 12/22/2011)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 16.12.2013.
  (from: 01/16/2014)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.11.2016.
  (from: 11/30/2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.10.2017.
  (from: 12/02/2017)
Foreign person: 
Business name: SANDOZ farmacevtska družba d.d.
Registered seat:
Verovškova 57
Ľubľana 1000
Slovinsko
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodný register Okresného súdu Ľubľana Registration number: 2159287000
  (from: 10/15/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/15/2021)
Ksenija Butenko Černe
Moškričeva ulica 2A
Ľubľana 1000
Slovinská republika
From: 06/21/2013
  (from: 10/15/2021)
Mirjam Šopar-Urleb
Peričeva ulica 29
Ľubľana 1000
Slovinská republika
From: 10/24/2012
  (from: 10/15/2021)
Acting of management body: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom.
  (from: 10/15/2021)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person