Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10138/T

Business name: 
Cukrovar Sládkovičovo, a.s.
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
Registered seat: 
Cukrovarská 225
Sládkovičovo 925 21
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
Identification number (IČO): 
36 235 458
  (from: 01/18/2000)
Date of entry: 
01/18/2000
  (from: 01/18/2000)
Date of deletion: 
01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/18/2000)
Objects of the company: 
výroba surového rafinovaného cukru a jeho modifikácií a tekutých cukrov
  (from: 01/18/2000 until: 08/09/2005)
výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru
  (from: 01/18/2000 until: 08/09/2005)
baliace činnosti
  (from: 01/18/2000 until: 08/09/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
Boris Cambel - člen
Púpavová 24
Bratislava 841 04
From: 03/01/2004
  (from: 03/25/2004 until: 08/09/2005)
Ing. Jozef Daniš - člen
Azalková 2
Bratislava 821 01
From: 02/06/2002
  (from: 04/15/2002 until: 10/14/2002)
Miroslav Franko - člen
Juraja Slottu 29
Trnava 917 00
  (from: 07/26/2001 until: 04/14/2002)
Miroslav Franko - člen
Koniarekova 11
Trnava 917 00
  (from: 01/18/2000 until: 04/19/2001)
Ing. Jaroslava Hrušková - člen
A. Kubinu 12
Trnava
  (from: 01/18/2000 until: 04/19/2001)
Ing. Jaroslava Hrušková - člen
Andreja Kubinu 12
Trnava 917 00
  (from: 07/26/2001 until: 08/09/2005)
Ing. Jaroslava Hrušková - člen
Andreja Kubinu 12
Trnava 917 00
From: 06/28/2001
  (from: 08/10/2005 until: 05/07/2007)
Ing. Jaroslava Hrušková - člen
Andreja Kubinu 12
Trnava 917 00
From: 06/28/2001 Until: 04/18/2007
  (from: 05/08/2007 until: 05/07/2007)
František Kováč - predseda
Družstevná 131/49
Solčany
  (from: 01/18/2000 until: 04/19/2001)
Ing. Pavel Kyselica - člen
Sládkovičova 47/669
Nová Dubnica 018 51
  (from: 04/20/2001 until: 07/25/2001)
Ing. Viera Rajniaková - člen
Drotárska cesta 90
Bratislava 811 04
  (from: 04/20/2001 until: 07/25/2001)
Ing. Andrea Szabová - člen
Kolískova 2
Bratislava 841 05
From: 08/21/2002 Until: 03/01/2004
  (from: 10/15/2002 until: 03/24/2004)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava
  (from: 07/26/2001 until: 08/09/2005)
Uwe von Borries - predseda
Záhradnícka 9
Bratislava 821 03
  (from: 04/20/2001 until: 07/25/2001)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
From: 06/28/2001
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2007)
Boris Cambel - člen
Gallayova 3155/25
Bratislava 841 02
From: 03/01/2004
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2007)
Ing. Vladimír Kotlárik - člen
Hálova 1075/15
Bratislava 811 05
From: 04/18/2007
  (from: 05/08/2007 until: 12/31/2007)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
Capital: 
117 500 000 Sk Paid up: 117 500 000 Sk
  (from: 03/25/2004 until: 12/31/2007)
117 500 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 03/24/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 05/28/2001)
Shares: 
Number of shares: 117500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 12/31/2007)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 05/28/2001)
Supervisory board: 
Ing. Ján Fabián - člen
153
Dolná Krupá
  (from: 01/18/2000 until: 04/19/2001)
Jozef Lovás - predseda
Šrobárova 8
Trnava
  (from: 01/18/2000 until: 04/19/2001)
Miroslava Nagyová - člen
Mierová 1430/49
Galanta
  (from: 01/18/2000 until: 04/19/2001)
Mgr. Daniel Poturnay - člen
Wilsonova 1
Bratislava 811 08
From: 04/10/2001
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2007)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Záhradnícka 66
Bratislava 821 08
From: 04/10/2001
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2007)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 2181/57
Bratislava 811 08
From: 04/10/2001
  (from: 08/10/2005 until: 12/31/2007)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 2181/57
Bratislava 811 08
  (from: 04/20/2001 until: 08/09/2005)
Mgr. Daniel Poturnay - člen
Wilsonova 1
Bratislava 811 08
  (from: 04/20/2001 until: 08/09/2005)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vigľašská 13
Bratislava 851 07
  (from: 04/20/2001 until: 08/09/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 282/99, Nz 267/99 zo dňa 21.12.1999 podľa slovenského práva.
  (from: 01/18/2000 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica č. N 294/2000, Nz 294/2000 zo dňa 30.11.2000 osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o odvolaní a voľbe nových členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, a zároveň schválilo zmenu stanov formou vydania nového znenia stanov. Predstavenstvo dňa 30.11.2000 zvolilo predsedu predstavenstva. Dozorná rada 30.11.2000 zvolila predsedu dozornej rady.
  (from: 04/20/2001 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica č. N 115/01, Nz 115/01 zo dňa 12.04.2001 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania a schválení Dodatku č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (from: 05/29/2001 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica Nz 60/02, zo dňa 06.02.2002 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Kováčom, so sídlom Zámocká 6, Bratislava, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára o schválení nových stanov spoločnosti.
  (from: 04/15/2002 until: 12/31/2007)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2004.
  (from: 03/25/2004 until: 12/31/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2008)
Legal successor: 
United Industries a.s.
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2008)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person