Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10134/L

Business name: 
Turčianske vodárne a kanalizácie, a.s. " v likvidácii "
  (from: 09/22/2003 until: 01/25/2006)
Turčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
  (from: 11/03/1998 until: 09/21/2003)
Registered seat: 
Námestie S.H. Vajanského 1
Martin 036 01
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Identification number (IČO): 
36 382 761
  (from: 11/03/1998)
Date of entry: 
11/03/1998
  (from: 11/03/1998)
Date of deletion: 
01/26/2006
  (from: 01/26/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/26/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/1998)
Objects of the company: 
výroba a rozvod pitnej vody verejnými vodovodmi
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
montáž meracích a regulačných zariadení vodovodov na vodohospodárskych zariadeniach a objektoch
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
výskum a vývoj v oblasti vodného hospodárstva
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
výroba a predaj stolovej vody a nealkoholických nápojov
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácii, vytyčovanie porúch vodovodov
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
prevádzkovanie laboratórnych prác, rozborov pitných a odpadových vôd
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí prúdom vody v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd - zámočnícke a zváračske práce
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a elektroinštalácie
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
činnosť stavbyvedúceho vodohospodárske stavby - zdravotno - vodohospodárske stavby - vodovod, kanalizácia
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
činnosť stavebného dozoru vodohospodárske stavby - zdravotno - vodohospodárske stavby - vodovod, kanalizácia
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
výstavba vodohospodárskych stavieb a zariadení
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
cestná nákladná motorová doprava a preprava nebezpečných tovarov a odpadov
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - podnikanie výhradne s druhmi odpadov uvedenými v súhlasnom vyjadrení Okresného úradu Martin odbor živnostenského prostredia č: ŽP - 98 /01403 - OH. Mi zo dňa 29.05.1998
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/22/2003 until: 01/25/2006)
Managing board
  (from: 11/03/1998 until: 09/21/2003)
Ing. Milan Kolimár - podpredseda
Priehradná 2
Martin
Until: 06/14/2002
  (from: 11/03/1998 until: 04/07/2003)
Ing. Stanislav Bernát - predseda:
Exnárova 6/19
Martin
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Milan Rybár - podpredseda
Hviezdoslavova 9
Sučany
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Dušan Novysedlák - člen
Rybárska 517/20
Turany
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Milan Remeň - člen
34
Košťany nad Turcom
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Peter Mikula - člen
147
Valča
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ján Šarlina - člen
185
Horná Štubňa
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Dušan Vereš - člen
263
Dubové
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Miloš Vríčan - člen
7
Abramová
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Vladimír Šišan
Hôrky 154
Kláštor pod Znievom
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Miloslav Felcan - člen
22
Jazernica
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Jana Jesenská - člen
23
Jasenov
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Pavel Hupka - člen
Medňanského 4
Martin
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 09/22/2003 until: 01/25/2006)
Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti , menám a funkciám pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/03/1998 until: 09/21/2003)
Capital: 
2 287 000 Sk
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Shares: 
Number of shares: 2287
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Supervisory board: 
Ing. Ľubomír Bernát - člen
Cyrila a Metoda 16
Vrútky
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Ľubomír Krupinský - člen
Makovického 36/30
Martin
Until: 07/01/2002
  (from: 11/03/1998 until: 11/12/2003)
Ing. Eduard Lindner - člen
Priehradná 4
Martin
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Jozef Turčány - predseda
Budovateľská 1018/4
Turčianske Teplice
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Ing. Ján Žirko - člen
Krčméryho 107
Mošovce
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/12/2003
  (from: 09/22/2003)
 Liquidators:
JUDr. Michal Gallo
Vajanského nám. 2
Martin 036 01
Until: 01/26/2006
  (from: 09/22/2003)
Other legal facts: 
Na základe podaného návrhu na výmaz spoločnosti s obchodného registra zo dňa 29. 12. 2005, na základe predloženého súhlasu správcu dane - Daňového úradu Martin, predloženej účtovnej závierky, prehlásenia likvidátora o stiahnutí a zlikvidovaní dočasných listov vydaných akcionárom a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Turčianske vodárne a kanalizácie, a.s. "v likvidácii" so sídlom Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO 36 382 761 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 26. 01. 2006 VYMAZÁVA.
  (from: 01/26/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov dňa v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 11/03/1998 until: 01/25/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 12.3.2003 bolo rozhodnuté o vystupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 09/22/2003 until: 01/25/2006)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person