Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  30/T

Business name: 
Bytové družstvo so sídlom v Trnave
  (from: 09/13/1971)
Registered seat: 
Ludvika van Beethovena 26
Trnava 917 08
  (from: 02/28/2014)
Identification number (IČO): 
00 175 480
  (from: 09/13/1971)
Date of entry: 
09/13/1971
  (from: 09/13/1971)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/13/1971)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu s priemyselným tovarom, stavebným materiálom
  (from: 07/21/1993)
murárstvo
  (from: 07/21/1993)
vodoinštalatérstvo
  (from: 07/21/1993)
inštalatérske práce /ÚK/ bez pripojenia na elektrické zariadenie
  (from: 07/21/1993)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/21/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/21/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 07/21/1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
  (from: 07/21/1993)
plynoinštalatérstvo
  (from: 09/11/2003)
montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených plynových zariadení
  (from: 09/11/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/11/2003)
obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky domov a bytov
  (from: 01/04/2005)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 09/15/2015)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 09/15/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/11/2000)
Ing. Peter Feranec - Member of the Board of Directors
L: Podjavorinskej 6
Trnava 917 01
From: 06/15/2021
  (from: 07/10/2021)
Elena Sládeková - Vice-chairman of the Board of Directors
T. Tekela 6479a/6
Trnava 917 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/10/2021)
Alojz Gábriš - Member of the Board of Directors
Hlboká 14
Trnava 917 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/10/2021)
Jozef Hrudík - Member of the Board of Directors
Nábrežie A. Hlinku 139/11
Hlohovec 920 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/10/2021)
Ing. Miroslav Kulla - Chairman of the Board of Directors
Nitrianska 2523/25
Hlohovec 920 01
From: 02/23/2022
  (from: 03/08/2022)
Mgr. Viera Ilašová - Vice-chairman of the Board of Directors
Na Hlinách 6777/5
Trnava 917 01
From: 02/23/2022
  (from: 03/08/2022)
Ing. Ivan Bajza - Member of the Board of Directors
Hlboká 7
Trnava 917 01
From: 03/14/2022
  (from: 03/26/2022)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda alebo podpredseda s jedným členom predstavenstva, alebo prokurista.
  (from: 03/08/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Pavol Kocian
Študentská 3582/51
Trnava 917 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/10/2021)
Ing. Božena Duchoňová
Na hlinách 56
Trnava 917 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/10/2021)
Ing. Rastislav Vojtek
Jiráskova 24
Trnava 917 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/10/2021)
Procuration: 
Ing. Miroslav Hrnčár
Veterná 6488/6
Trnava 917 01
From: 12/15/2022
  (from: 12/15/2022)
Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/13/2020)
Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu družstva pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis
  (from: 12/15/2022)
Registered capital: 
36 513,32 EUR
  (from: 03/11/2010)
Basic member contribution: 
99,59 EUR
  (from: 03/11/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo zlúčením: Prvého stavebného bytového družstva občanov v Trnave a Druhého stavebného bytového družstva občanov v Trnave podľa uznesení členských schôdzí zo dňa 10.6.1971, 15.6.1971 a 27.8.1971 s účinnosťou od 1.7.1971. Na schôdzi delegátov dňa 27.8.1971 bolo zvolené predstavenstvo. Podľa potvrdenia Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 21/4054/K/71 zo dňa 13.9.1971 platia pre toto družstvo stanovy doterajších družstiev, t.j. stanovy typu "B". Podľa § 91 Zák. č. 109/64 Zb. k zlúčeniu družstiev dal súhlas Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave uznesením zo dňa 20.augusta 1971. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 13.9.1971 (§ 1 zák.č.72/70 Zb.). Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 28.12.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo-svojpomocné pre zamestnancov MPMT v Trnave /Db 385/, dňom 5.10.1972, 2/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Okresnej správe spojov v Trnave /Db 181/, dňom 14.12.1972, 3/ Spojené stavebné bytové družstvo pri ČSD-Dielne pre opravu vozidiel v Trnave /Db 112/, dňom 1.8.1972, 4/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Šmeralových závodov v Trnave /Db 14/, dňom 1.9.1972. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 5.júna 1973 s týmto družstvom boli z l ú č e n é : 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Okresného stavebného podniku v Trnave /Db 137/, 2/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov ONV a výrobnej poľnohospodárskej správy v Trnave /Db 193/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 17.07.1973 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné svojpomocné bytové družstvo zamestnancov pri Slovenských škrobárňach n.p. v Trnave /Db 321/, 2/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov JRD a ŠM v Špačinciach /Db 225/, Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.1972, dohôd o zlúčení zo dňa 19. a 20. júla 1973, súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave s týmto družstvom boli z l ú č e n é : 1/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov ČSAD a Kovovýroby v Trnave, /Db 436/, 2/ Stavebné bytové družstvo občanov Smolenice /Db 355/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.1972, dohôd o zlúčení zo dňa 6.augusta 1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 16.augusta 1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV v Horných Orešanoch /Db 268/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.1972, dohody o zlúčení zo dňa 5.9.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 17.10.1973 s týmto družstvom boli z l ú č e n é : 1/ Stavebné bytové družstvo občanov v Brestovanoch /Db 270/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.06.1972, dohôd o zlúčení zo dňa 31.10.1973 a 7.11.1973, ako aj súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 13.11.1973 a 26.11.1973 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo mládeže pri Trnavských automobilových závodoch v Trnave /Db 350/, 2/ Stavebné svojpomocné bytové družstvo zamestnancov podniku Družba v Trnave /Db 319/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.júna 1972, dohody o zlúčení zo dňa 28.11.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 10.12.1973 s týmto družstvom boli z l ú č e n é : - Stavebné bytové družstvo zamestnancov národného podniku Kovosmalt v Trnave /Db 25/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.júna 1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 4.4.1974 s týmto družstvom boli z l ú č e n é : 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov národného podniku Pozemné stavby v Trnave /Db 80/, 2/ Stavebné bytové družstvo Západoslovenských hydinárskych závodov v Cíferi /Db 129/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 20.júna 1972, dohody o zlúčení zo dňa 17.júna 1974 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 10.7.1974 s týmto družstvom je zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov pri MsNV v Hlohovci" /Db 78/. Podľa zápisnice zo schôdze delegátov zo dňa 20.júna 1972, dohody o zlúčení zo dňa 8.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 14.10.1975 s týmto družstvom je dňom 31.12.1975 z l ú č e n é : "Stavebné bytové družstvo zamestnancov EBO v Jaslovských Bohuniciach" /Db 307/. Podľa zápisnice zo schôdze delegátov zo dňa 20.júna 1972, dohody o zlúčení zo dňa 23.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 5.12.1975 s týmto družstvom je dňom 31.12.1975 zlúčené: "Okresné poľnohospodárske stavebné bytové družstvo v Trnave" / Db 394/. Podľa zápisnice zo schôdze delegátov zo dňa 20.júna 1972, dohody o zlúčení zo dňa 31.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 14.10.1975 s týmto družstvom je dňom 31.12.1975 z l ú č e n é : "Svojpomocné stavebné bytové družstvo podniku Skloplast v Trnave" /Db 382/. Zhromaždenie delegátov dňa 14.10.1975 prijalo stanovy typu B, schálené uznesením vlády SSR č. 116 zo dňa 16.apríla 1975. Slovenské zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 90 ods. 2 zák. č. 37/71 Zb dal k tejto zmene stanov súhlas dňa 3.5.1976. Podľa uznesenia z výročnej zhromaždenia delegátov zo dňa 20.júna 1972, dohody o zlúčení zo dňa 4.7.1978 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č. 3128/78 zo dňa 14.7.1978 s účinnosťou od 1.júla 1978 je s týmto družstvom zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov v Piešťanoch" /Db 15/. Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 14.12.1988 schválilo nové stnavy družstva s účinnosťou od 1.1.1989 podľa zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
  (from: 09/13/1971)
Zhromaždenie delegátov Bytového družstva so sídlom v Trnave konané dňa 25.11.1992 schválilo nové Stanovy družstva podľa Zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 07/21/1993)
Zmena stanov spoločnosti - článok 85, schválená zhromaždením delegátov dňa 09.05.1995.
  (from: 09/12/1995)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 12.05.2001.
  (from: 09/10/2001)
Nové úplné znenie stanov družstva schválené na rokovaní náhradného zhromaždenia delegátov dňa 20.11.2002.
  (from: 02/11/2003)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person