Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  70/L

Business name: 
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo
  (from: 01/01/2004)
Jednota, spotrebné družstvo Martin
  (from: 08/28/1993 until: 12/31/2003)
Registered seat: 
ul. SNP 136
Turčianske Teplice 039 17
  (from: 01/01/2004)
SNP
Turčianske Teplice 039 17
  (from: 08/28/1993 until: 12/31/2003)
Identification number (IČO): 
00 168 980
  (from: 08/28/1993)
Date of entry: 
09/13/1953
  (from: 08/28/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/28/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť (maloobchodná a veľkoobchodná mimo koncesovaných obchodných živností, výkup medu a lesných plodov, ostatná obchodná činnosť)
  (from: 08/30/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/30/1993)
výroba pekárenských a cukrárskych výrobkov vrátane trvanlivých
  (from: 08/30/1993)
výroba stavebno stolárska a tesárska stolárstvo
  (from: 08/30/1993)
zámočníctvo
  (from: 08/30/1993)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 08/30/1993)
odstraňovanie odpadov - odvoz fekálií
  (from: 08/30/1993)
verejné stravovanie a ubytovacie služby
  (from: 08/30/1993)
výroba predaj zmrzliny
  (from: 08/30/1993)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 05/05/1997)
závodné stravovanie
  (from: 07/21/2000)
výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení
  (from: 07/21/2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/21/2000)
stavebná činnosť a murárstvo
  (from: 07/21/2000)
reklama a propagácia aranžérske a dekoratérske práce
  (from: 07/21/2000)
revízie elektrických zariadení
  (from: 07/21/2000)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 07/21/2000)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 07/31/2001)
zabezpečuje obchodnú činnosť a to na úseku maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i orgánizáciám podľa zákona o vnútornom ob- chode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spra- cúva nakúpené suroviny
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
za účelom rozvoja materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou a údržbárskou činnosťou
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
vykonáva vlastnú závodnú dopravu a zabezpečuje podľa možností dovoz tovarov spotrebiteľom v súlade s cenovými predpismi
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby výpočtovej techniky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďalšie spotrebné družstvá a iné organizácie
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
na základe zákonom stanovených pravidiel uskutočňuje zahranično-hospodársku činnosť a to spravidla na základe devízového samofinancovania. Za podmienok stanovených zákonom uskutočňuje priame vzťahy s organizáciami státov, podieľajúcich sa na socialistickej ekonomickej integrácii
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu ako aj k účasti na riadení družstva
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultútno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/06/1997)
Managing board
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1997)
Managing board
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
Ing. Ján Koza - Chairman of the Board of Directors
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Mária Boháčová - Vice-chairman of the Board of Directors
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Member of the Board of Directors
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Bibiana Hubáčková - Member of the Board of Directors
404
Žabokreky 038 40
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Renáta Muchová - Member of the Board of Directors
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Member of the Board of Directors
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Libor Pomikálek - Member of the Board of Directors
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Miroslav Šimko - Member of the Board of Directors
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Mgr. Dušan Lichner - Member of the Board of Directors
Rakovce 1376/7
Turčianske Teplice 039 01
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Eva Benková - člen
Kuzmányho 20
Turčianske Teplice
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Mária Boháčová - člen
262
Kláštor pod Znievom
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Mária Boháčová - podpredseda
262
Kláštor pod Znievom
  (from: 05/06/1997 until: 10/19/2011)
Mária Boháčová - podpredseda
262
Kláštor pod Znievom
Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Mária Boháčová - Vice-chairman of the Board of Directors
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 04/01/2021)
Mária Boháčová - Vice-chairman of the Board of Directors
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Mária Boháčová - podpredseda predstavenstva
Tajovského 262
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Mária Boháčová - podpredseda predstavenstva
Tajovského 262
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/09/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Mária Boháčová - podpredseda predstavenstva
Tajovského 262
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Milan Calík - podpredseda
Partizánska 38
Vrútky
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Ing. Jozef Ďurkovič - člen
Nábrežná 16
Turčianske Teplice
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Vlasta Fábryová - člen
74
Bodorová
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Vlasta Fábryová
47
Bodorová 038 45
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Vlasta Fábryová - člen
74
Bodorová
  (from: 05/06/1997 until: 10/19/2011)
Vlasta Fábryová - člen
74
Bodorová
Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Vlasta Fábryová - člen predstavenstva
47
Bodorová 038 45
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Vlasta Fábryová - člen predstavenstva
47
Bodorová 038 45
From: 04/09/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Vlasta Fábryová - Member of the Board of Directors
74
Bodorová 038 45
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 04/01/2021)
Vlasta Fábryová - Member of the Board of Directors
74
Bodorová 038 45
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Mgr. Gizela Ferenczová - člen predstavenstva
Zvolenská 15
Martin 036 01
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Mgr. Gizela Ferenczová - člen predstavenstva
Zvolenská 15
Martin 036 01
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Ing Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
  (from: 05/06/1997 until: 10/19/2011)
Ing Jaroslav Gardlík - člen
38
Dražkovce
Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen predstavenstva
38
Dražkovce 038 02
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Ing. Jaroslav Gardlík - člen predstavenstva
38
Dražkovce 038 02
From: 04/09/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
JUDr. Dušan Híčik - člen
Hviezdoslavova 8
Turany
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Bibiana Hubáčková
404
Žabokreky 038 40
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Bibiana Hubáčková
404
Žabokreky 038 40
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Ing. Ján Koza - predseda
1.mája 23
Turčianske Teplice
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Ing. Ján Koza - predseda
Krátka 17
Turčianske Teplice - Diviaky
  (from: 05/06/1997 until: 07/30/2001)
Ing. Ján Koza - predseda
Krátka 17
Turčianske Teplice - Diviaky
  (from: 07/31/2001 until: 10/19/2011)
Ing. Ján Koza - predseda
Krátka 17
Turčianske Teplice - Diviaky
Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Ing. Ján Koza - Chairman of the Board of Directors
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 04/01/2021)
Ing. Ján Koza - Chairman of the Board of Directors
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Ing. Ján Koza - predseda predstavenstva
Krátka 17
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Ing. Ján Koza - predseda predstavenstva
Krátka 17
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/09/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Ing. Ján Koza - predseda predstaventva
Krátka 17
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Ing. Ľubomír Krupinský
Hrabiny 299
Lipovec 038 61
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Ing. Ľubomír Krupinský - Member of the Board of Directors
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 04/01/2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Member of the Board of Directors
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Mgr Božena Kubová - člen
J.Martáka 39/18
Martin
  (from: 05/06/1997 until: 05/25/2006)
Mgr Božena Kubová - člen
J.Martáka 39/18
Martin
Until: 04/07/2006
  (from: 05/26/2006 until: 06/21/2011)
Ing. Zuzana Marošová
R.Jašíka 336
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Ing. Zuzana Marošová - člen
R. Jašíka 336
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 10/10/2013
  (from: 12/19/2013 until: 05/16/2016)
Ing. Zuzana Marošová - člen
R. Jašíka 336
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 10/10/2013 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Libor Pomikálek - člen
Nábrežná 21
Vrútky
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Libor Pomikálek
Nábrežná 21
Vrútky 038 61
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Libor Pomikálek - člen
Nábrežná 21
Vrútky
  (from: 05/06/1997 until: 10/19/2011)
Libor Pomikálek - člen
Nábrežná 21
Vrútky
Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Libor Pomikálek - člen predstavenstva
Nábrežná 21
Vrútky 038 61
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Libor Pomikálek - člen predstavenstva
Nábrežná 21
Vrútky 038 61
From: 04/09/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Libor Pomikálek - Member of the Board of Directors
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 04/01/2021)
Libor Pomikálek - Member of the Board of Directors
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Miroslav Šimko
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Miroslav Šimko
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Miroslav Šimko - člen
SNP 110/5
Dolná Štubňa 039 01
From: 04/07/2006
  (from: 05/26/2006 until: 10/19/2011)
Miroslav Šimko - člen
SNP 110/5
Dolná Štubňa 039 01
From: 04/07/2006 Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Miroslav Šimko - člen predstavenstva
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Miroslav Šimko - člen predstavenstva
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/09/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Ing Vladimír Šišan - člen
154
Kláštor pod Znievom
  (from: 05/06/1997 until: 10/19/2011)
Ing Vladimír Šišan - člen
154
Kláštor pod Znievom
Until: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Ing. Vladimír Šišan - člen predstavenstva
Hôrky 154
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 12/18/2013)
Ing. Vladimír Šišan - člen predstavenstva
Hôrky 154
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/09/2011 Until: 10/09/2013
  (from: 12/19/2013 until: 12/18/2013)
Milan Tomka - člen
1.mája 79
Podhradie
  (from: 05/06/1997 until: 10/19/2011)
Milan Tomka - člen
1.mája 79
Podhradie
Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Mgr. Milan Tomka
1.mája 79
Podhradie 038 52
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Mgr. Milan Tomka - člen predstavenstva
1. mája 79
Podhradie 038 52
From: 04/09/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Mgr. Milan Tomka - člen predstavenstva
1. mája 79
Podhradie 038 52
From: 04/09/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Mgr. Milan Tomka - Member of the Board of Directors
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 04/01/2021)
Mgr. Milan Tomka - Member of the Board of Directors
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Ing. Zuzana Turcerová
R.Jašíka 336/6
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 01/04/2019)
Ing. Zuzana Turcerová - Member of the Board of Directors
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/08/2016
  (from: 01/05/2019 until: 04/01/2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Member of the Board of Directors
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Ing. Vladimír Vido - podpredseda
Nahálkova 2/8
Martin
  (from: 05/06/1997 until: 10/19/2011)
Ing. Vladimír Vido - podpredseda
Nahálkova 2/8
Martin
Until: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Karol Vladár - člen
Zvolenská 12
Martin
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Anna Vladárová - podpredseda
430
Horná Štubňa
  (from: 08/28/1993 until: 05/05/1997)
Bibiana Hubáčková - Member of the Board of Directors
404
Žabokreky 038 40
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Bibiana Hubáčková - Member of the Board of Directors
404
Žabokreky 038 40
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Miroslav Šimko - Member of the Board of Directors
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Miroslav Šimko - Member of the Board of Directors
SNP 110/5
Turčianske Teplice 039 01
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Ján Koza - Chairman of the Board of Directors
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Ján Koza - Chairman of the Board of Directors
Krátka 1409/17
Turčianske Teplice 039 01
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Mária Boháčová - Vice-chairman of the Board of Directors
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Mária Boháčová - Vice-chairman of the Board of Directors
J.G. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Member of the Board of Directors
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Ľubomír Krupinský - Member of the Board of Directors
Hrabiny 299/8
Lipovec 038 61
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Vlasta Fábryová - Member of the Board of Directors
74
Bodorová 038 45
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Vlasta Fábryová - Member of the Board of Directors
74
Bodorová 038 45
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Member of the Board of Directors
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Zuzana Turcerová - Member of the Board of Directors
Lazianska 536/66
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Libor Pomikálek - Member of the Board of Directors
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Libor Pomikálek - Member of the Board of Directors
Nábrežná 3466/4
Vrútky 038 61
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Mgr. Milan Tomka - Member of the Board of Directors
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Mgr. Milan Tomka - Member of the Board of Directors
1.mája 211/79
Podhradie 038 52
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda / v jeho neprítomnosti podpredseda / a ďaľší člen predstavenstva.
  (from: 05/06/1997)
Za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/30/1993 until: 05/05/1997)
Za družstvo podpisuje predseda a ďaľší člen predstavenstva.
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
Supervisory board: 
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Mgr. Anna Najšlová
148
Turčianske Kľačany 038 61
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Mgr. Ľubica Menichová
Slovenské Pravno 49
Rudno 038 22
From: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Eva Benková
171
Slovany 038 43
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Eva Benková
171
Slovany 038 43
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Daniel Fakač
147
Háj 039 01
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Daniel Fakač
147
Háj 039 01
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957
Turany 038 53
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957
Turany 038 53
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957
Turany 038 53
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/31/2017)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
From: 04/08/2016
  (from: 06/01/2017 until: 04/01/2021)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Mgr. Ľubica Menichová
49
Rudno, Slovenské Pravno 038 22
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Mgr. Ľubica Menichová
49
Rudno, Slovenské Pravno 038 22
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Ján Trúchly
Hájska 549/8
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Ján Trúchly
Hájska 549/8
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Elena Vladárová
21
Veľký Čepčín 038 45
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Elena Vladárová
21
Veľký Čepčín 038 45
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
From: 04/08/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2016)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
From: 04/08/2011 Until: 04/07/2016
  (from: 05/17/2016 until: 05/16/2016)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
From: 04/08/2016
  (from: 05/17/2016 until: 04/01/2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
From: 04/08/2016 Until: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Andrea Vybošťoková
59
Košťany nad Turcom 038 41
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Ing. Želmíra Abrosimovová
A.Sokolíka 133/9
Martin 036 01
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Oľga Dobšovičová
106
Turček 038 48
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Anna Húsová
41
Budiš 038 23
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Mgr. Marta Hrivnáková
Školská 957/13
Turany 038 53
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Mgr. Ľubica Menichová
Slovenské Pravno 49
Rudno 038 22
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
From: 02/19/2021 Until: 06/28/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Elena Vladárová
32
Veľký Čepčín 038 45
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Mgr. Ľubica Menichová
Slovenské Pravno 49
Rudno 038 22
From: 02/19/2021
  (from: 04/02/2021 until: 07/21/2021)
Registered capital: 
65 590 EUR
  (from: 09/30/2009)
65 262,05 EUR
  (from: 04/10/2009 until: 09/29/2009)
1 967 700 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 04/09/2009)
Basic member contribution: 
10 EUR
  (from: 09/30/2009)
300 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 04/09/2009)
9,95 EUR
  (from: 04/10/2009 until: 09/29/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným dňa 13.9.1953. Starý spis: Dr 454 Zhromaždenie delegátov konané dňa 2.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb., o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 454 Výška nedeliteľného fondu 61.587.000,- Sk Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 29.10.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Starý spis: Dr 454
  (from: 08/30/1993)
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 13.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/06/1997)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 12.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/2000)
Na Zhromaždení delegátov dňa 11.4. 2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/01/2004)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva a to najviac do výšky základného členského podielu 100,- Kčs. O tejto povinnosti rozhodne konferencia. Družstvo bolo založená ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným dňa 13.9.1953. Zhromaždenie delegátov konané dňa 2.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 454
  (from: 08/28/1993 until: 08/29/1993)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person