Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  152/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Čierne
  (from: 07/28/1972)
Registered seat: 
Čierne 023 13
  (from: 07/28/1972)
Identification number (IČO): 
00 222 348
  (from: 07/28/1972)
Date of entry: 
07/28/1972
  (from: 07/28/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/28/1972)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 09/27/1993)
výroba nápojov
  (from: 09/27/1993)
výroba pekárenských vrátane cukrárenských výrobkov okrem trvanlivých výrobkov
  (from: 09/27/1993)
spracovanie ovocia a zeleniny, zemiakov
  (from: 09/27/1993)
výroba hotových krmív
  (from: 09/27/1993)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 09/27/1993)
realitné agentúry
  (from: 09/27/1993)
prenájom strojov a prístrojov - poľnohospod., staveb., kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronic. zariadení na spracovanie údajov
  (from: 09/27/1993)
prenájom pracovných pomôcok a náradia
  (from: 09/27/1993)
predaj na trhoch, stánkový predaj, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, na ktorý nie je potrebné vydať zvláštne povolenie
  (from: 09/27/1993)
šitie pracovných odevov, výroba konfekčného textil. tovaru, pleteného tovaru, módnych a bytových doplnkov
  (from: 09/27/1993)
záprahové práce
  (from: 09/27/1993)
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 09/27/1993)
mlynárstvo - výroba mlyn. výrobkov, škrobových výrobkov
  (from: 09/27/1993)
vodoinštalatérske práce
  (from: 09/27/1993)
výroba malty a betónu
  (from: 09/27/1993)
demolácie a zemné práce vrátane terénnych úprav
  (from: 09/27/1993)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/27/1993)
murárske práce
  (from: 09/27/1993)
obkladačské a armovacie práce
  (from: 09/27/1993)
omietkárske práce
  (from: 09/27/1993)
klampiarske práce
  (from: 09/27/1993)
tesárske práce
  (from: 09/27/1993)
pokrývačské práce, izolatérske práce
  (from: 09/27/1993)
výroba stavebného materiálu
  (from: 09/27/1993)
zámočnícke práce, kovoobrábacie práce, sústružnícke práce
  (from: 09/27/1993)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 09/27/1993)
oprava strojov a strojových zariadení
  (from: 09/27/1993)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov, predaj, úprava a údržba motorových vozi- diel, predaj pohonných hmôt
  (from: 09/27/1993)
zváračské práce
  (from: 09/27/1993)
lešenárske práce
  (from: 09/27/1993)
stolárske práce
  (from: 09/27/1993)
elektroinštalácie
  (from: 09/27/1993)
pohostinská činnosť, reštauračné a stravovacie služby
  (from: 09/27/1993)
verejná cestná nákladná doprava, verejná cestná osobná hromadná nepravideľná doprava
  (from: 09/27/1993)
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov c/ práce a služby pre občanov a organizácie, ku ktorým patrí: - preprava osôb, zvierat a materiálov, včetne nakládky a vykládky a ostatné služby nákladnej a osobnej dopravy - poľné mechanizované, záprahové a ručné práce - zemné práce ručné a mechanizované, vrátane terénnych úprav - nastavenie, opravy a údržba vozidiel, strojov a zariadení, zváranie elektrickým oblúkom a plameňom, zámočnícke a sústružnícke práce - drevospracujúca výroba /porez dreva a ďalšie piliarske a stolárske práce/ - čistenie kanalizácie - elektrovýroba, lepenie dopravníkových pásov - vykonávanie maloobchodnej činnosti - montáž a údržba výťahov - kovovýroba - stavebné práce betonárske, armovacie, lešenárske, murárske, omietkárske, obkladačské, maliarske a natieračské, demolačné, izolačné, klampiarske, vodoinštalačné, kúrenárske, elektroinštalačné, dlažbárske, stolárske a tesárske - výroba stavebných a izolačných materiálov - šitie pracovných odevov - výroba propagačného materiálu d/ obchodná činnosť, najmä: - zber a predaj lesných produktov - prevádzka športových a rekreačných zariadení - stánkový predaj a prevádzka reštauračných zariadení - agroturistika - prenájom budov, stavieb, miestností, strojov a zariadení, pozemkov a zvierat, výrobných a skladovacích priestorov, technologických liniek, organizačných jednotiek, sociálnych, spoločenských a kultúrnych zariadení, prístrojov, pracovných pomôcok a náradia - prevádzkovanie stravovacieho zariadenia e/ práce a služby a výrobky svojim členom f/ zahranično-obchodná a výrobná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 07/28/1972 until: 09/26/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/27/1993)
Managing board
  (from: 07/28/1972 until: 09/26/1993)
Ing. Karol Hausman - predseda
778
Svrčinovec 023 12
From: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009)
Mária Švancárová - člen
850
Skalité 023 14
From: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009)
Jozef Michalík - člen
676
Čierne 023 13
From: 04/16/2009
  (from: 07/03/2009)
Jana Capeková
320
Čierne
  (from: 06/13/2000 until: 07/02/2009)
Jana Capeková
320
Čierne
Until: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
František Gomola - člen
Kyčerka K 25 D
Čadca
  (from: 09/27/1993 until: 03/25/1996)
František Gomola - člen
Kyčerka K 25 D
Čadca
  (from: 03/26/1996 until: 06/12/2000)
Martin Gomola - člen
753
Čierne
  (from: 09/27/1993 until: 03/25/1996)
Martin Gomola - člen
753
Čierne
  (from: 03/26/1996 until: 05/13/2005)
Martin Gomola - člen
753
Čierne
Until: 03/05/2004
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Rudolf Greguš - člen
802
Čierne
  (from: 09/27/1993 until: 05/31/1995)
Ján Haratyk - člen
798
Čierne
From: 03/05/2004
  (from: 05/14/2005 until: 07/10/2006)
Ján Haratyk - člen
798
Čierne
From: 03/05/2004 Until: 03/17/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Karol Hausman - člen
778
Svrčinovec
  (from: 06/01/1995 until: 03/25/1996)
Ing. Karol Hausman - člen
778
Svrčinovec
  (from: 03/26/1996 until: 05/07/2008)
Ing. Karol Hausman - člen
778
Svrčinovec
Until: 04/04/2008
  (from: 05/08/2008 until: 05/07/2008)
Ing. Karol Hausman - predseda
778
Čierne 023 13
From: 04/04/2008
  (from: 05/08/2008 until: 05/21/2008)
Ing. Karol Hausman - predseda
778
Svrčinovec 023 12
From: 04/04/2008
  (from: 05/22/2008 until: 07/02/2009)
Ing. Karol Hausman - predseda
778
Svrčinovec 023 12
From: 04/04/2008 Until: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Anton Jašúrek - člen
745
Čierne
  (from: 09/27/1993 until: 03/25/1996)
Anton Jašúrek - člen
745
Čierne
  (from: 03/26/1996 until: 05/13/2005)
Anton Jašúrek - člen
745
Čierne
Until: 03/05/2004
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Ján Jurica - člen
988
Čierne
  (from: 09/27/1993 until: 05/01/1997)
Anna Kadelová - člen
812
Čierne
  (from: 05/02/1997 until: 05/13/2005)
Anna Kadelová - člen
812
Čierne
Until: 03/05/2004
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Ferdinand Laš - člen
555
Skalité
  (from: 05/02/1997 until: 06/12/2000)
Žofia Majchráková - člen
1162
Skalité
  (from: 09/27/1993 until: 05/01/1997)
Jozef Michalik - člen
676
Čierne
  (from: 06/01/1995 until: 03/25/1996)
Jozef Michalik - člen
676
Čierne
  (from: 03/26/1996 until: 05/13/2005)
Jozef Michalik - člen
676
Čierne
Until: 03/05/2004
  (from: 05/14/2005 until: 05/13/2005)
Jozef Michalík - člen
676
Čierne
From: 03/17/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/02/2009)
Jozef Michalík - člen
676
Čierne
From: 03/17/2006 Until: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ľudmila Mikulová - člen
126
Skalité
  (from: 09/27/1993 until: 05/31/1995)
Viera Mrmusová - člen
770
Svrčinovec
  (from: 06/01/1995 until: 03/25/1996)
Viera Mrmusová - člen
770
Svrčinovec
  (from: 03/26/1996 until: 06/12/2000)
Ing. Anton Nadzam - predseda
536
Čierne
  (from: 07/28/1972 until: 05/31/1995)
Anna Sojková - člen
1192
Skalité
  (from: 09/27/1993 until: 03/25/1996)
Anna Sojková - člen
1192
Skalité
  (from: 03/26/1996 until: 07/02/2009)
Anna Sojková - člen
1192
Skalité
Until: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Jozef Stenchlák - člen
89
Skalité
  (from: 06/01/1995 until: 03/25/1996)
Jozef Stenchlák - člen
89
Skalité
  (from: 03/26/1996 until: 06/12/2000)
Miroslav Širanec - člen
1027
Čierne
  (from: 06/01/1995 until: 05/01/1997)
Ján Šniegoň - člen
521
Čierne
  (from: 09/27/1993 until: 05/31/1995)
Ing. Pavol Špilák - člen
1190
Skalité
  (from: 06/01/1995 until: 03/25/1996)
Ing. Pavol Špilák - člen
1190
Skalité
  (from: 03/26/1996 until: 07/26/1998)
Mária Švancárová - člen
850
Skalité
  (from: 09/27/1993 until: 03/25/1996)
Mária Švancárová - člen
850
Skalité
  (from: 03/26/1996 until: 07/02/2009)
Mária Švancárová - člen
850
Skalité
Until: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Jozef Tatarka - člen
662
Čierne
  (from: 09/27/1993 until: 05/31/1995)
Alojzia Tatarková - člen
1172
Skalité
  (from: 06/01/1995 until: 03/25/1996)
Alojzia Tatarková - člen
1172
Skalité
  (from: 03/26/1996 until: 06/12/2000)
Anna Urbánková - člen
728
Skalité
  (from: 09/27/1993 until: 05/31/1995)
Agnesa Vachánková - člen
727
Čierne
  (from: 09/27/1993 until: 05/31/1995)
Ing. Marián Vojtáš - podpredseda
90
Skalité
  (from: 07/28/1972 until: 03/25/1996)
Ing. Marián Vojtáš - člen
90
Čierne 023 13
From: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 06/30/2011)
Ing. Marián Vojtáš - člen
90
Čierne 023 13
From: 03/27/2009 Until: 04/15/2011
  (from: 07/01/2011 until: 06/30/2011)
Ing. Marián Vojtáš - člen
90
Skalité 023 14
From: 04/04/2008
  (from: 05/08/2008 until: 07/02/2009)
Ing. Marián Vojtáš - člen
90
Skalité 023 14
From: 04/04/2008 Until: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Marián Vojtáš - predseda
90
Skalité
  (from: 03/26/1996 until: 05/07/2008)
Ing. Marián Vojtáš - predseda
90
Skalité
Until: 04/04/2008
  (from: 05/08/2008 until: 05/07/2008)
Anton Vojtek - člen
300
Stará Bystrica
  (from: 05/02/1997 until: 07/02/2009)
Anton Vojtek - člen
300
Stará Bystrica
Until: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Anton Vojtek - člen
300
Stará Bystrica 023 04
From: 04/16/2009
  (from: 07/03/2009 until: 06/30/2011)
Anton Vojtek - člen
300
Stará Bystrica 023 04
From: 04/16/2009 Until: 03/26/2010
  (from: 07/01/2011 until: 06/30/2011)
Alojz Sojka - člen
1192
Skalité 023 14
From: 04/16/2009 Until: 12/03/2012
  (from: 01/22/2022 until: 01/21/2022)
Alojz Sojka - člen
1192
Skalité 023 14
From: 04/16/2009
  (from: 07/03/2009 until: 01/21/2022)
Acting: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva, alebo iný predstavenstvom poverený člen družstvav rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná forma je potrebnýpodpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/27/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 07/28/1972 until: 09/26/1993)
Supervisory board: 
Emília Mariňáková
993
Čierne 023 13
From: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009)
Ignác Gomola
90
Čierne 023 13
From: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009)
Mária Kužmová
299
Čierne 023 13
From: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009)
Anna Kadelová
812
Čierne 023 13
From: 03/27/2009
  (from: 07/03/2009)
Registered capital: 
169 289 EUR
  (from: 01/01/2009)
5 100 000 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 12/31/2008)
Basic member contribution: 
17 EUR fyzické osoby
  (from: 01/01/2009)
166 EUR právnické osoby
  (from: 01/01/2009)
3 500 Sk
  (from: 07/28/1972 until: 09/26/1993)
500 Sk fyzické osoby
  (from: 09/27/1993 until: 12/31/2008)
5 000 Sk právnické osoby
  (from: 09/27/1993 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zakladajúcej členskej schôdzi, konanej dňa 28.7.1972, prijatím vlastných stanov, schválením uznesenia R ONV v Čadci čís. 159/1972. Výročná členská schôdza konaná dňa 27.3. 1991 schválila nové stanovy v súlade so Zák.č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.Starý spis: Dr 1089
  (from: 07/28/1972)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 3.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchod. zák. v súlade so zák.č. 42/92 Zb.
  (from: 09/27/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/02/1997)
Na členskej schôdzi konanej dňa 20.3. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/27/1998)
Na členskej schôdzi dňa 3.3. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/13/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/04/2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4K 29/2013-107 zo dňa 24.02.2014 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 04/01/2014)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Tomáš Fiolek
Mudroňova 43
Martin 036 01
From: 03/04/2014
  (from: 04/01/2014)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person