Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  408/L

Business name: 
DOMINO akciová spoločnosť Žilina
  (from: 10/08/1992)
Registered seat: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 01
  (from: 10/08/1992)
Identification number (IČO): 
00 598 054
  (from: 01/09/1989)
Date of entry: 
09/01/1989
  (from: 01/09/1989)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/09/1989)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/08/1992)
veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesov. živností
  (from: 10/08/1992)
prenájom a leasing motorových vozidiel
  (from: 10/08/1992)
prenájom kanc.strojov a zariad. elektron. zar. na sprac. údaj. zar.
  (from: 10/08/1992)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 10/08/1992)
maloobchod s nábytkom, drev. výrobkov, byt. dopln. a nebyt. zar.
  (from: 10/08/1992)
poradenská činnosť v obch. oblasti a marketing
  (from: 10/08/1992)
výskum trhu a prognóz za účelom efekt. roz. výroby a predaja
  (from: 10/08/1992)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/08/1992)
inžinierska činnosť
  (from: 04/15/1994)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 04/15/1994)
nákup, predaj a inštalácia trezorov
  (from: 06/18/1996)
zápočet pohľadávok
  (from: 06/18/1996)
výroba nábytku vrátane doplnkov
  (from: 05/21/1998)
návrhy, výroba, dodávka a montáž interiérov
  (from: 05/21/1998)
znalecká organizácia v odbore podnikové hospodárstvo v odvetví oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (from: 02/04/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/26/2000)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 07/26/2000)
výroba stavebno- stolárska a tesárska vč. montáže /výroba okien, dverí a pod./
  (from: 07/26/2000)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva
  (from: 07/26/2000)
výroba drevených obalov
  (from: 07/26/2000)
výroba sedacieho nábytku
  (from: 07/26/2000)
výroba nábytku do kancelárií a obchodov
  (from: 07/26/2000)
výroba kuchynského nábytku
  (from: 07/26/2000)
čalúnnictvo
  (from: 07/26/2000)
vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb
  (from: 07/26/2000)
obkladačské práce
  (from: 07/26/2000)
podlahárske práce
  (from: 07/26/2000)
skladovanie
  (from: 07/26/2000)
reklamné činnosti
  (from: 07/26/2000)
ťažba dreva
  (from: 04/29/2004)
prekladateľské a tlmočníke služby
  (from: 04/29/2004)
vyučovanie anglického jazyka
  (from: 04/29/2004)
organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov
  (from: 04/29/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/2004)
Ing. Marián Šimček - predseda
Riečna 87
Žilina
From: 01/16/2004
  (from: 05/21/2022)
Marek Šimček - podpredseda
Juraja Fándlyho 2198/26
Žilina
From: 07/19/2007
  (from: 07/27/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/09/2008)
Capital: 
579 620 EUR Paid up: 579 620 EUR
  (from: 08/09/2008)
Shares: 
Number of shares: 110
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 697 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (from: 08/09/2008)
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 353 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií spoločnosti je obmedzený. Prevod akcií podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti.
  (from: 08/09/2008)
Supervisory board: 
Ing. Marián Faško - podpredseda
K Vodojemu 20
Žilina
From: 05/30/2003
  (from: 05/21/2022)
Ing. Michal Marek - člen
Dobšinského 8
Žilina
From: 05/30/2003
  (from: 05/21/2022)
Mgr. Michaela Veselá
Antona Bernoláka 33
Žilina
From: 07/19/2007
  (from: 07/27/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená ustanovujúcim valným zhromažd.konaným dňa 25.7.l989. Povolenie ku vzniku bolo dané rozhod. Min. les. a vod. hospod. a drevospr.priem. SSR Bratislava č.62l/l5O-l989 z 29.6.l989, ktorým tiež schválilo stanovy. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.3.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 7
  (from: 10/08/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/15/1994)
Zapisuje sa zmena stanov schválená 30.4.1996.
  (from: 06/18/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/21/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/06/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/23/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.7.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/26/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/28/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 15. 5. 2002 bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (from: 06/28/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 26.7.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/13/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.11.2002 bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 05/13/2003)
Na zasadnutí riadného valného zhromaždenia dňa 30.5.2003 bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 09/08/2003)
Na zasadnutí mimoriadného valného zhromaždenia dňa 16.1.2004 bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva.
  (from: 04/29/2004)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person