Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  844/S

Business name: 
LOBB Banská Bystrica, a.s.
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
Registered seat: 
Sládkovičova 29
Banská Bystrica 974 03
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
Identification number (IČO): 
36 644 706
  (from: 01/10/2006)
Date of entry: 
01/10/2006
  (from: 01/10/2006)
Date of deletion: 
07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/10/2006)
Objects of the company: 
galvanizácia kovov a galvanoplastika
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
prenájom nebytových priestorov bez poskytovania služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia MH SR č. 02040333005 zo dňa 02.04.2003
  (from: 01/10/2006 until: 02/21/2007)
uspokojovanie verejne prospešných záujmov, t.j. uskutočňovanie opráv špeciálnej techniky
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní, preprava a nákup a predaj zbraní a streliva
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
výroba, opravy a motáž meradiel
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
výroba nástrojov
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
kovoobrábanie
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
výroba a opravy strojov a prístrojov
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
oprava motorových dopravných prostriedkov
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
oprava karosérií
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
stolárstvo
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
maliarske, natieračské a lakýrnicke práce
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
strážna služba - §3 písm. a) body 2,4,5 a 9 zákona č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach v zmysle vydanej Licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany pod č.k. KRP-54-8/PP-B-98
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
vývoj, výroba a opravy špeciálnych zástavieb do osobných, úžitkových a nákladných motorových vozidiel
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
vývoj, výroba a oprava automobilových nadstavieb
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
vývoj, výroba a oprava elektronických zariadení a modulov
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia v súlade s vydaným povolením Leteckého úradu SR č. L-45-005/SK z 30.01.2004
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
cestná motorová doprava : vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia MH SR č. 18010702001 zo dňa 18.01.2007
  (from: 02/22/2007 until: 06/30/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
Ján Brandner - predseda predstavenstva
Vodárenská 637/17
Košice 040 01
From: 08/01/2007
  (from: 08/10/2007 until: 06/11/2008)
Ján Brandner - predseda predstavenstva
Vodárenská 637/17
Košice 040 01
From: 08/01/2007 Until: 06/03/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/11/2008)
Jozef Jagerčík - predseda
Beskydská 16
Banská Bystrica 974 11
From: 11/08/2006
  (from: 11/29/2006 until: 08/09/2007)
Jozef Jagerčík - predseda
Beskydská 16
Banská Bystrica 974 11
From: 11/08/2006 Until: 08/01/2007
  (from: 08/10/2007 until: 08/09/2007)
JUDr. Andrej Melchiory - člen predstavenstva
Klimovská 2371/16
Zvolen 960 01
From: 01/10/2006
  (from: 01/10/2006 until: 08/30/2006)
JUDr. Andrej Melchiory - člen predstavenstva
Klimovská 2371/16
Zvolen 960 01
From: 01/10/2006 Until: 07/31/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Mgr. Marcel Péli - člen predstavenstva
Rozkvet 2067/149
Považská Bystrica 017 01
From: 01/10/2006
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
Mgr. Marcel Péli - člen predstavenstva
Rozkvet 2067/149
Považská Bystrica 017 01
From: 01/10/2006 Until: 11/08/2006
  (from: 11/29/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Dušan Tury - predseda predstavenstva
Ku Strelnici 614/2
Selce 976 11
From: 01/10/2006
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Dušan Tury - predseda predstavenstva
Ku Strelnici 614/2
Selce 976 11
From: 01/10/2006 Until: 11/08/2006
  (from: 11/29/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Milan Nešťák - predseda predstavenstva
Beniakova 3
Bratislava 841 05
From: 06/04/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/30/2009)
Ing. Peter Holeša - člen predstavenstva
Cádrová 18
Bratislava 831 01
From: 10/30/2008
  (from: 12/05/2008 until: 06/30/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis. Podrobnosti o konaní a podpisovaní v mene spoločnosti upravuje podpisový poriadok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie alebo zakladateľ pri založení spoločnosti a ktorý mení a dopĺňa dozorná rada.
  (from: 03/14/2009 until: 06/30/2009)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii v predstavenstve pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/29/2006 until: 03/13/2009)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
Capital: 
6 351 656,376775 EUR Paid up: 6 351 656,376775 EUR
  (from: 03/14/2009 until: 06/30/2009)
191 350 000 Sk Paid up: 191 350 000 Sk
  (from: 01/18/2008 until: 03/13/2009)
181 350 000 Sk Paid up: 181 350 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 01/17/2008)
162 350 000 Sk Paid up: 162 350 000 Sk
  (from: 01/10/2006 until: 05/23/2007)
Shares: 
Number of shares: 350
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/14/2009 until: 06/30/2009)
Number of shares: 191
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 03/14/2009 until: 06/30/2009)
Number of shares: 350
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/10/2006 until: 03/13/2009)
Number of shares: 191
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/18/2008 until: 03/13/2009)
Number of shares: 181
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 01/17/2008)
Number of shares: 162
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/10/2006 until: 05/23/2007)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministrerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzova 8
Bratislava 832 47
  (from: 01/10/2006 until: 06/30/2009)
Supervisory board: 
Ing. Marián Jakubík
Tomášikova 16
Prešov 080 01
From: 11/08/2006
  (from: 11/29/2006 until: 12/04/2008)
Ing. Marián Jakubík
Tomášikova 16
Prešov 080 01
From: 11/08/2006 Until: 10/14/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
Ing. Stanislav Jurík
Andrusovova 8
Bratislava 851 01
From: 11/08/2006
  (from: 11/29/2006 until: 08/09/2007)
Ing. Stanislav Jurík
Andrusovova 8
Bratislava 851 01
From: 11/08/2006 Until: 08/01/2007
  (from: 08/10/2007 until: 08/09/2007)
Mgr. Denisa Kerekešová
Jantárova 8
Košice 040 01
From: 08/01/2007
  (from: 08/10/2007 until: 12/04/2008)
Mgr. Denisa Kerekešová
Jantárova 8
Košice 040 01
From: 08/01/2007 Until: 10/14/2008
  (from: 12/05/2008 until: 12/04/2008)
Mgr. Mário Körmendy - člen
Alexandra Rudnaya 2358/89
Žilina 010 01
From: 01/10/2006
  (from: 01/10/2006 until: 05/09/2006)
Mgr. Mário Körmendy - člen
Alexandra Rudnaya 2358/89
Žilina 010 01
From: 01/10/2006 Until: 04/01/2006
  (from: 05/10/2006 until: 05/09/2006)
Ing. Juraj Mrenica , PhD. - člen
Mládežnícka 3
Púchov 020 01
From: 01/10/2006
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Juraj Mrenica , PhD. - člen
Mládežnícka 3
Púchov 020 01
From: 01/10/2006 Until: 11/08/2006
  (from: 11/29/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Mária Zafková - člen
Rovniankova 11
Bratislava 851 02
From: 01/10/2006
  (from: 01/10/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Mária Zafková - člen
Rovniankova 11
Bratislava 851 02
From: 01/10/2006 Until: 11/08/2006
  (from: 11/29/2006 until: 11/28/2006)
Dušan Vesel
Tulská 55
Banská Bystrica 974 04
From: 04/01/2006
  (from: 05/10/2006 until: 06/30/2009)
Ing. Daniel Šmigura
Zábreh 1541/83
Púchov 020 01
From: 10/14/2008
  (from: 12/05/2008 until: 06/30/2009)
Ing. Ivan Máčovský
Silvánová 2793/2
Pezinok 902 01
From: 10/14/2008
  (from: 12/05/2008 until: 06/30/2009)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárová 21
Bratislava 831 52
From: 02/19/2009
  (from: 03/14/2009 until: 06/30/2009)
Ing. Róbert Radič
Veternicová 16
Bratislava 841 05
From: 02/19/2009
  (from: 03/14/2009 until: 06/30/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2009)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. 36350583 ,
Kasárenská
8
  (from: 07/01/2009)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person