Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  115/S

Business name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
  (from: 11/01/2016)
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
  (from: 01/01/1993 until: 10/31/2016)
Registered seat: 
Lesnícka 23
Pliešovce 962 63
  (from: 01/01/1993)
Identification number (IČO): 
31 577 920
  (from: 01/01/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 01/01/1993)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1993)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zveri a rýb
  (from: 08/05/2009)
výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce
  (from: 08/05/2009)
ťažba piesku a štrkopiesku
  (from: 08/05/2009)
porez a výroba reziva
  (from: 08/05/2009)
činnosť vykonávanú banským spôsobom: príprava a dobývanie nevyhradeného nerastu - andezit, vrátane jeho úpravy v lome "Malina" a vykonávanie trhacích prác malého rozsahu: vývrtové odstrely /primárne a sekundárne rozpojovanie horniny/ a odstrely realizované za účelom očisťovania a úpravy rezov v lome "Malina"
  (from: 08/05/2009)
výroba biohumusu
  (from: 08/05/2009)
stolárska výroba
  (from: 08/05/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností
  (from: 08/05/2009)
opravy motorových vozidiel
  (from: 08/05/2009)
ubytovacie služby
  (from: 08/05/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/05/2009)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 08/05/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí
  (from: 08/05/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/05/2009)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 08/31/2005)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (from: 11/24/2005)
preprava zbraní a streliva
  (from: 11/24/2005)
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov
  (from: 11/24/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 06/02/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 06/02/2006)
výdaj jedál
  (from: 06/02/2006)
počítačové služby
  (from: 07/03/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/03/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/15/2011)
chov rýb
  (from: 06/15/2011)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/15/2015)
činnosti uvedené v § 3 písm. a) zákona s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov.
  (from: 05/10/2018)
Podnikateľská činnosť v oblasti správy a využívania lesného a poľnohospodárskeho majetku, lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a inej súvisiacej výroby a služieb
  (from: 10/19/2019)
čistenie a spevňovanie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
  (from: 01/15/2020)
odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov z vodných tokov
  (from: 01/15/2020)
činnosť odborného lesného hospodára
  (from: 03/31/2021)
správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a ostatnej s nimi súvisiacej výroby
  (from: 08/05/2009 until: 10/18/2019)
pohostinská činnosť
  (from: 06/02/2006 until: 06/14/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/05/2009 until: 06/14/2011)
Základným predmetom činnosti š.p. pre uskpokojovanie verejne prospešných záujmov je:
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a ostatnej s nimi súvisiacej výroby
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zvere a rýb
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
výroba biohumusu
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
porez, výroba reziva
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
ťažba piesku, štrkopiesku
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
opravy motorových píl
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
výroba kovových výrobkov
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
kováčstvo
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
zámočníctvo
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
murárstvo
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
tesárstvo
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
obkladačské práce, ukladanie podlahových krytín
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
klampiarstvo
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
pokrývačské práce
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
stolárska výroba
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
projektová čťinnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
ubytovacie služby
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
opravy motorových vozidiel
  (from: 01/01/1993 until: 06/22/2005)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 07/18/2000 until: 06/22/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/18/2000 until: 06/22/2005)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/18/2000 until: 06/22/2005)
montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 12/18/2001 until: 06/22/2005)
základným predmetom činnosti š.p. pre uspokojovanie verejne prospešných záujmov je: 1. Správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a ostatnej s nimi súvisiacej výroby 2. poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zveri a rýb 3. výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce 4. ťažba piesku a štrkopiesku 5. porez a výroba reziva 6. činnosť vykonávanú banským spôsobom: príprava a dobývanie nevyhradeného nerastu - andezit, vrátane jeho úpravy v lome "Malina" a vykonávanie trhacích prác malého rozsahu: vývrtové odstre ly /primárne a sekundárne rozpojovanie horniny/ a odstrely realizované za účelom očisťovania a úpravy rezov v lome "Malina" 7. výroba biohumusu 8. stolárska výroba 9. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností 10. opravy motorových vozidiel 11. ubytovacie služby 12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien 13. cestná nákladná doprava 14. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 15. prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí 16. prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/23/2005 until: 08/04/2009)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/24/2018)
riaditeľ
  (from: 01/01/1993 until: 01/28/1998)
Ing. Ján Jurica - generálny riaditeľ
Jabloňový sad 7/8627
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 10/08/2009
  (from: 11/01/2016)
Ing. Peter Krpeľan - I. zástupca riaditeľa : vedúci oddelenia ekonomiky štátneho podniku
Janka Jesenského 719/1
Pliešovce 962 63
From: 01/01/2012
  (from: 02/02/2012)
Kpt. Ing. Vladimír Brodniansky - II. zástupca riaditeľa : výrobný námestník
164
Sása
  (from: 01/01/1993 until: 12/28/1997)
mjr. Ing. Vladimír Brodniansky - riaditeľ
Školská 164/15
Sása
  (from: 01/29/1998 until: 09/17/2000)
pplk.Ing. Vladimír Brodniansky - riaditeľ
Školská 164/15
Sása
From: 01/14/1998 Until: 01/31/2004
  (from: 09/18/2000 until: 02/25/2004)
Ing. Štefan Drozd - I. zástupca riaditeľa: organizačný námestník
166
Kochanovce 066 01
From: 02/06/2004
  (from: 02/26/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Štefan Drozd - I. zástupca riaditeľa: organizačný námestník
166
Kochanovce 066 01
From: 02/06/2004 Until: 04/30/2004
  (from: 05/29/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Štefan Drozd - riaditeľ
166
Kochanovce 066 01
From: 05/01/2004
  (from: 05/29/2004 until: 08/17/2004)
Ing. Štefan Drozd - riaditeľ
166
Kochanovce 066 01
From: 05/01/2004 Until: 07/31/2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
Ing. Štefan Drozd - riaditeľ
166
Kochanovce 066 01
From: 10/01/2004
  (from: 11/23/2004 until: 08/27/2009)
Ing. Štefan Drozd - riaditeľ
166
Kochanovce 066 01
From: 10/01/2004 Until: 08/06/2009
  (from: 08/28/2009 until: 08/27/2009)
Ing. Miroslav Hrib , PhD. - I. zástupca riaditeľa: technický námestník
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 05/01/2004
  (from: 05/29/2004 until: 06/08/2004)
Ing. Miroslav Hrib , PhD. - I. zástupca riaditeľa: technický námestník
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 05/01/2004 Until: 06/03/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Ing. Miroslav Hrib , PhD. - riaditeľ
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 02/01/2004
  (from: 02/26/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Miroslav Hrib , PhD. - riaditeľ
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 02/01/2004 Until: 04/30/2004
  (from: 05/29/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Miroslav Hrib , PhD. - I. zástupca riaditeľa: námestník riaditeľa š.p.
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 10/01/2004
  (from: 11/23/2004 until: 01/25/2006)
Ing. Miroslav Hrib , PhD. - I. zástupca riaditeľa: námestník riaditeľa š.p.
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 10/01/2004 Until: 01/01/2006
  (from: 01/26/2006 until: 01/25/2006)
Ing. Ján Jurica
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 08/06/2009
  (from: 08/28/2009 until: 10/28/2009)
Ing. Ján Jurica
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 08/06/2009 Until: 10/08/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Ing. Ján Jurica - II. zástupca riaditeľa: vedúci odštepného závodu Kežmarok
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/01/2006
  (from: 06/02/2006 until: 02/06/2007)
Ing. Ján Jurica - II. zástupca riaditeľa: vedúci odštepného závodu Kežmarok
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/01/2006 Until: 01/01/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Ing. Ján Jurica - II. zástupca riaditeľa: vedúci odštepného závodu Kežmarok
Vsetínska 1008/6
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/26/2006 until: 06/01/2006)
Ing. Ján Jurica - riaditeľ
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 10/08/2009
  (from: 10/29/2009 until: 01/25/2010)
Ing. Ján Jurica - riaditeľ
Jabloňový sad 7/8627
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 10/08/2009
  (from: 01/26/2010 until: 10/31/2016)
Ing. Michal Kolačkovský - I. zástupca riaditeľa : ekonomický námestník
Lesnícka 13
Pliešovce
  (from: 01/01/1993 until: 01/29/1998)
Ing. Michal Kolačkovský - I. zástupca riaditeľa : ekonomický námestník
Lesnícka 16/8
Pliešovce
From: 01/01/1993 Until: 02/06/2004
  (from: 01/30/1998 until: 02/25/2004)
Ing. Michal Kolačkovský - II. zástupca riaditeľa: ekonomický námestník
Lesnícka 16/8
Pliešovce 962 63
From: 02/06/2004
  (from: 02/26/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Michal Kolačkovský - II. zástupca riaditeľa: ekonomický námestník
Lesnícka 16/8
Pliešovce 962 63
From: 02/06/2004 Until: 05/10/2004
  (from: 05/29/2004 until: 05/28/2004)
Ing. Peter Krpeľan - II. zástupca riaditeľa: vedúci oddelenia ekonomického štátneho podniku
Lesnícka 22/5
Pliešovce 962 63
From: 01/01/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/01/2012)
Ing. Peter Krpeľan - II. zástupca riaditeľa: vedúci oddelenia ekonomického štátneho podniku
Lesnícka 22/5
Pliešovce 962 63
From: 01/01/2007 Until: 01/01/2012
  (from: 02/02/2012 until: 02/01/2012)
Ing. Miroslav Petras - II. zástupca riaditeľa : vedúci oddelenia ekonomiky Odštepného závodu Kežmarok
Obrancov mieru 7
Kežmarok 060 01
From: 01/01/2012
  (from: 02/02/2012 until: 01/23/2018)
Ing. Miroslav Petras - II. zástupca riaditeľa : vedúci oddelenia ekonomiky Odštepného závodu Kežmarok
Obrancov mieru 7
Kežmarok 060 01
From: 01/01/2012 Until: 12/31/2017
  (from: 01/24/2018 until: 01/23/2018)
Ing. Peter Šiška - riaditeľ
Boženy Nemcovej 33
Veľký Krtíš 990 01
From: 08/01/2004
  (from: 08/18/2004 until: 11/22/2004)
Ing. Peter Šiška - riaditeľ
Boženy Nemcovej 33
Veľký Krtíš 990 01
From: 08/01/2004 Until: 09/30/2004
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Ing. Peter Šiška - I. zástupca riaditeľa: vedúci odštepného závodu Pliešovce
Družobná 14/638
Veľký Krtíš 990 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/26/2006 until: 02/06/2007)
Ing. Peter Šiška - I. zástupca riaditeľa: vedúci odštepného závodu Pliešovce
Družobná 14/638
Veľký Krtíš 990 01
From: 01/01/2006 Until: 01/01/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
plk. Ing. Jozef Ulianko - II. zástupca riaditeľa : výrobný námestník
Nová 2890/13
Lieskovec
Until: 03/31/2003
  (from: 08/23/2001 until: 02/08/2004)
pplk. Ing. Jozef Ulianko
ul.Nová 13
Lieskovec
  (from: 01/01/1993 until: 01/28/1998)
Ing. Ľuboš Vitovský - II. zástupca riaditeľa: výrobný námestník
Boženy Němcovej 636/4
Pliešovce
From: 12/30/2003 Until: 02/06/2004
  (from: 02/09/2004 until: 02/25/2004)
Ing. Ľuboš Vitovský - III. zástupca riaditeľa: výrobný námestník
Boženy Nemcovej 636/4
Pliešovce 962 63
From: 02/06/2004 Until: 03/05/2004
  (from: 02/26/2004 until: 03/18/2004)
Ing. Vladimír Ziman - I. zástupca riaditeľa: vedúci oddelenia lesnej výroby štátneho podniku
Lesnícka 24/1
Pliešovce 962 63
From: 01/01/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/01/2012)
Ing. Vladimír Ziman - I. zástupca riaditeľa: vedúci oddelenia lesnej výroby štátneho podniku
Lesnícka 24/1
Pliešovce 962 63
From: 01/01/2007 Until: 01/01/2012
  (from: 02/02/2012 until: 02/01/2012)
Representation: 
Štátny podnik zastupuje generálny riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov, podľa poradia.
  (from: 11/01/2016)
Štátny podnik zastupuje riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov, podľa poradia.
  (from: 01/29/1998 until: 10/31/2016)
Štátny podnik zastupuje riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov, podľa poradia.
  (from: 01/01/1993 until: 01/28/1998)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky
  (from: 11/06/2020)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky 901 01
  (from: 11/06/2020)
Head: 
Ing. Jozef Bittara
Stará cesta 1/32
Partizánske 958 04
From: 1.1.2019
  (from: 11/06/2020)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 11/07/2020)
Registered seat: 
Generála Štefánika 26
Podolínec 065 03
  (from: 11/07/2020)
Head: 
Ing. Michal Dudák
Hurbanova 66
Stará Turá 916 01
From: 1.1.2018
  (from: 11/07/2020)
Scope of business activity: 
zhodný s predmetom činnosti štátneho podniku
  (from: 11/07/2020)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kamenica nad Cirochou
  (from: 10/05/2021)
Registered seat: 
Osloboditeľov 131/131
Kamenica nad Cirochou 067 83
  (from: 10/05/2021)
Head: 
Ing. Štefan Rak
Porúbka 73
Porúbka 067 41
From: 12.8.2020
  (from: 10/05/2021)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odšpepný závod Kamenica nad Cirochou
  (from: 08/26/2020 until: 10/04/2021)
Registered seat: 
Kamenica nad Cirochou
  (from: 08/26/2020 until: 10/04/2021)
Head: 
Ing. Štefan Rak
Porúbka 73
Porúbka 067 41
From: 12.8.2020
  (from: 08/26/2020 until: 10/04/2021)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 01/24/2018 until: 11/06/2020)
Registered seat: 
Generála Štefánika 26
Podolínec 065 03
  (from: 01/24/2018 until: 11/06/2020)
Head: 
Ing. Michal Dudák
Hurbanova 66
Stará Turá 916 01
From: 1.1.2018
  (from: 01/24/2018 until: 11/06/2020)
Scope of business activity: 
zhodný s predmetom činnosti štátneho podniku
  (from: 01/24/2018 until: 11/06/2020)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky
  (from: 01/19/2019 until: 11/05/2020)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky 901 01
  (from: 01/19/2019 until: 11/05/2020)
Head: 
Ing. Jozef Bittara
Stará cesta 1/32
Partizánske 958 04
From: 1.1.2019
  (from: 01/19/2019 until: 11/05/2020)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odšpepný závod Kamenica nad Cirochou
  (from: 03/04/2004 until: 08/25/2020)
Registered seat: 
Kamenica nad Cirochou
  (from: 03/04/2004 until: 08/25/2020)
Head: 
Ing. Anton Bodnár
Jasenovská 1911/180
Humenné 066 01
From: 17.2.2004
  (from: 03/04/2004 until: 08/25/2020)
Ing. Anton Bodnár
Jasenovská 1911/180
Humenné 066 01
From: 17.2.2004 Until: 11.8.2020
  (from: 08/26/2020 until: 08/25/2020)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky
  (from: 09/30/2010 until: 01/18/2019)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky 901 01
  (from: 09/30/2010 until: 01/18/2019)
Head: 
Ing. Peter Bartošek
1158
Veľké Leváre 908 73
From: 10.9.2010
  (from: 09/30/2010 until: 01/18/2019)
Ing. Peter Bartošek
1158
Veľké Leváre 908 73
From: 10.9.2010 Until: 31.12.2018
  (from: 01/19/2019 until: 01/18/2019)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 08/12/2014 until: 01/23/2018)
Registered seat: 
Generála Štefánika 26
Podolínec 065 03
  (from: 08/12/2014 until: 01/23/2018)
Head: 
Ing. Miroslav Petras
Obrancov mieru 1512/7
Kežmarok 060 01
From: 1.7.2014
  (from: 08/12/2014 until: 01/23/2018)
Ing. Miroslav Petras
Obrancov mieru 1512/7
Kežmarok 060 01
From: 1.7.2014 Until: 31.12.2017
  (from: 01/24/2018 until: 01/23/2018)
Scope of business activity: 
zhodný s predmetom činnosti štátneho podniku
  (from: 08/12/2014 until: 01/23/2018)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 01/26/2010 until: 08/11/2014)
Registered seat: 
Generála Štefánika 26
Podolínec 065 03
  (from: 01/26/2010 until: 08/11/2014)
Head: 
Ing. Ján Jurica
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 1.1.2010
  (from: 01/26/2010 until: 08/11/2014)
Ing. Ján Jurica
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 1.1.2010 Until: 30.6.2014
  (from: 08/12/2014 until: 08/11/2014)
Scope of business activity: 
zhodný s predmetom činnosti štátneho podniku
  (from: 01/26/2010 until: 08/11/2014)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky
  (from: 09/05/2006 until: 09/29/2010)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky 901 01
  (from: 09/05/2006 until: 09/29/2010)
Head: 
Ing. Jozef Král
Družstevná 1987/11
Malacky 901 01
From: 23.8.2006
  (from: 09/05/2006 until: 02/22/2007)
Ing. Jozef Král
Družstevná 1987/11
Malacky 901 01
From: 23.8.2006 Until: 31.1.2007
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Ing. Juraj Piecka
81
Doľany 900 88
From: 1.2.2007
  (from: 02/23/2007 until: 09/29/2010)
Ing. Juraj Piecka
81
Doľany 900 88
From: 1.2.2007 Until: 10.9.2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 11/23/2004 until: 02/02/2009)
Registered seat: 
Baštova 18
Kežmarok 060 01
  (from: 08/31/2005 until: 02/02/2009)
Baštova 18
Kežmarok
  (from: 11/23/2004 until: 08/30/2005)
Head: 
Ing. Peter Gaži
Hviezdoslavova 397/3
Spišská Belá 059 01
From: 1.2.2007
  (from: 02/23/2007 until: 02/02/2009)
Ing. Peter Gaži
Hviezdoslavova 397/3
Spišská Belá 059 01
From: 1.2.2007 Until: 1.1.2009
  (from: 02/03/2009 until: 02/02/2009)
Ing. Ján Jurica
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 6.9.2004
  (from: 06/02/2006 until: 02/22/2007)
Ing. Ján Jurica
Duklianskych hrdinov 1716/41
Stará Ľubovňa 064 01
From: 6.9.2004 Until: 31.1.2007
  (from: 02/23/2007 until: 02/22/2007)
Ing. Ján Jurica
Levočská 38
Stará Ľubovňa 064 01
From: 6.9.2004
  (from: 11/23/2004 until: 08/30/2005)
Ing. Ján Jurica
Vsetínska 1008/6
Stará Ľubovňa 064 01
From: 6.9.2004
  (from: 08/31/2005 until: 06/01/2006)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Pliešovce
  (from: 08/18/2004 until: 07/26/2007)
Registered seat: 
Lešť vojenský obvod, Vidov Vrch 34
Pliešovce 1 962 63
  (from: 03/17/2005 until: 07/26/2007)
Lešť vojenský obvod, Vidov Vrch 34
Pliešovce 3 962 45
  (from: 08/18/2004 until: 03/16/2005)
Head: 
Ing. Peter Šiška
Družobná 14/638
Veľký Krtíš 990 01
From: 1.7.2004
  (from: 08/18/2004 until: 07/26/2007)
Ing. Peter Šiška
Družobná 14/638
Veľký Krtíš 990 01
From: 1.7.2004 Until: 1.7.2007
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2007)
Scope of business activity: 
zhodný s predmetom činnosti štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR
  (from: 08/18/2004 until: 07/26/2007)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Malacky
  (from: 03/04/2004 until: 09/04/2006)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky
  (from: 03/04/2004 until: 09/04/2006)
Head: 
Ing. Róbert Repiský
Mierová 319/20
Bratislava 821 05
From: 9.2.2004
  (from: 03/04/2004 until: 09/04/2006)
Ing. Róbert Repiský
Mierová 319/20
Bratislava 821 05
From: 9.2.2004 Until: 24.7.2006
  (from: 09/05/2006 until: 09/04/2006)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 03/04/2004 until: 11/22/2004)
Registered seat: 
Baštova 18
Kežmarok
  (from: 03/04/2004 until: 11/22/2004)
Head: 
Ing. František Mathia
Tvarožná 60
Tvarožná 059 71
From: 17.2.2004
  (from: 03/04/2004 until: 11/22/2004)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Registered seat: 
Baštova 18
Kežmarok
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Head: 
Ing. František Mathia
Tvarožná 60
Tvarožná 059 71
From: 17.2.2004 Until: 6.9.2004
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Pliešovce
  (from: 06/09/2004 until: 08/17/2004)
Registered seat: 
Lešť vojenský obvod, Vidov Vrch 34
Pliešovce 3 962 45
  (from: 06/09/2004 until: 08/17/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Hrib PhD.
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 3.6.2004
  (from: 06/09/2004 until: 08/17/2004)
Scope of business activity: 
zhodný s predmetom činnosti štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR
  (from: 06/09/2004 until: 08/17/2004)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Pliešovce
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
Registered seat: 
Lešť vojenský obvod, Vidov Vrch 34
Pliešovce 3 962 45
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Hrib PhD.
Nográdyho 23
Zvolen 960 01
From: 3.6.2004 Until: 30.6.2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odšpepný závod Kamenica nad Cirochou
  (from: 01/30/1998 until: 03/03/2004)
Registered seat: 
Kamenica nad Cirochou
  (from: 01/30/1998 until: 03/03/2004)
Head: 
Mjr. Ing. Vladimír Fic
195
Hažín nad Cirochou
From: 18.1.1993 Until: 16.2.2004
  (from: 01/30/1998 until: 03/03/2004)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, odštepný závod Malacky
  (from: 01/30/1998 until: 03/03/2004)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky
  (from: 01/30/1998 until: 03/03/2004)
Head: 
Ing. Ľubomír Huťan
364
Lozorno
From: 16.1.1998 Until: 9.2.2004
  (from: 01/30/1998 until: 03/03/2004)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 09/18/2000 until: 03/03/2004)
Registered seat: 
Baštova 18
Kežmarok
  (from: 09/18/2000 until: 03/03/2004)
Head: 
pplk. Ing. Miroslav Horváth
Poľná 27
Kežmarok
From: 18.1.1993 Until: 16.2.2004
  (from: 09/18/2000 until: 03/03/2004)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok
  (from: 01/18/1993 until: 09/17/2000)
Registered seat: 
Baštova 18
Kežmarok
  (from: 01/18/1993 until: 09/17/2000)
Head: 
pplk. Ing. Miroslav Horváth
Poľná 27
Kežmarok
  (from: 01/18/1993 until: 09/17/2000)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odšpepný závod Kamenica nad Cirochou
  (from: 01/18/1993 until: 01/29/1998)
Registered seat: 
Kamenica nad Cirochou
  (from: 01/18/1993 until: 01/29/1998)
Head: 
mjr. Ing. Vladimír Fic
Nemocničná 26
Humenné
  (from: 01/18/1993 until: 01/29/1998)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SSR, štátny podnik, odštepný závod Malacky
  (from: 12/29/1997 until: 01/29/1998)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky
  (from: 12/29/1997 until: 01/29/1998)
Head: 
Kpt. Ing. Vladimír Brodniansky
Školská 164/15
Sása
  (from: 12/29/1997 until: 01/29/1998)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SSR, štátny podnik, odštepný závod Malacky
  (from: 12/20/1996 until: 12/28/1997)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky
  (from: 12/20/1996 until: 12/28/1997)
Head: 
Ing. Ľubomír Huťan
364
Lozorno
  (from: 12/20/1996 until: 12/28/1997)
 
 
Name: 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Malacky
  (from: 01/18/1993 until: 12/19/1996)
Registered seat: 
Zámocká 7
Malacky
  (from: 01/18/1993 until: 12/19/1996)
Head: 
plk. Ladislav Molnár
Olšovského 4
Malacky
  (from: 01/18/1993 until: 12/19/1996)
 
 
Supervisory board: 
Ing. Richard Hájek
Lesná 5417/2A
Malacky 901 01
From: 09/26/2014
  (from: 10/16/2014)
plk. Ing. Peter Hiadlovský - predseda dozornej rady
Hlaváčikova 6
Bratislava 841 05
From: 06/07/2016
  (from: 07/07/2016)
JUDr. Daniel Bednár , PhD.
Ondavská 12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 11/01/2021
  (from: 01/18/2022)
Ing. Peter Baška
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
From: 09/25/2012
  (from: 10/30/2012 until: 09/17/2014)
Ing. Peter Baška
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
From: 09/25/2012 Until: 07/31/2014
  (from: 09/18/2014 until: 09/17/2014)
Mgr. Martin Čambalík
Bosákova 3783/7
Bratislava 851 04
From: 08/01/2014
  (from: 09/18/2014 until: 12/29/2015)
Mgr. Martin Čambalík
Bosákova 3783/7
Bratislava 851 04
From: 08/01/2014 Until: 12/01/2015
  (from: 12/30/2015 until: 12/29/2015)
Mgr. Martin Čambalík - predseda dozornej rady
Bosákova 3783/7
Bratislava 851 04
From: 12/02/2015
  (from: 12/30/2015 until: 07/06/2016)
Mgr. Martin Čambalík - predseda dozornej rady
Bosákova 3783/7
Bratislava 851 04
From: 12/02/2015 Until: 06/06/2016
  (from: 07/07/2016 until: 07/06/2016)
Ing. Teodor Derco
Lesnícka 13/2
Pliešovce 962 63
From: 09/25/2009
  (from: 01/26/2010 until: 10/15/2014)
Ing. Teodor Derco
Lesnícka 13/2
Pliešovce 962 63
From: 09/25/2009 Until: 09/25/2014
  (from: 10/16/2014 until: 10/15/2014)
Ing. Stanislav Goga , CSc.
Vajanského 6717/5
Trnava 917 01
From: 04/27/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/06/2016)
Ing. Stanislav Goga , CSc.
Vajanského 6717/5
Trnava 917 01
From: 04/27/2010 Until: 04/27/2015
  (from: 07/07/2016 until: 07/06/2016)
JUDr. Alojz Guldan
J. Slottu 21
Trnava 917 01
From: 10/08/2009
  (from: 01/26/2010 until: 06/15/2010)
JUDr. Alojz Guldan
J. Slottu 21
Trnava 917 01
From: 10/08/2009 Until: 02/28/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
JUDr. Adriena Pertášová
Wolkerova 1
Bardejov 085 01
From: 10/08/2009
  (from: 01/26/2010 until: 06/15/2010)
JUDr. Adriena Petrášová
Wolkerova 1
Bardejov 085 01
From: 10/08/2009
  (from: 06/16/2010 until: 08/04/2011)
JUDr. Adriena Petrášová
Wolkerova 1
Bardejov 085 01
From: 10/08/2009 Until: 11/22/2010
  (from: 08/05/2011 until: 08/04/2011)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava 831 52
From: 12/14/2016 Until: 10/29/2021
  (from: 01/18/2022 until: 01/17/2022)
JUDr. Róbert Ruščák
Kadnárova 21
Bratislava 831 52
From: 12/14/2016
  (from: 01/10/2017 until: 01/17/2022)
Founder: 
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 258/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 47
  (from: 01/18/2022)
Ministerstvo obrany SR
Bratislava
  (from: 01/01/1993 until: 01/17/2022)
Ordinary capital: 
24 511 556,12 EUR
  (from: 01/22/2022)
21 511 556,12 EUR
  (from: 12/05/2019 until: 01/21/2022)
20 906 857,12 EUR
  (from: 05/30/2012 until: 12/04/2019)
20 732 761,12 EUR
  (from: 06/15/2011 until: 05/29/2012)
20 570 876,12 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 06/14/2011)
619 718 214 Sk
  (from: 06/23/2005 until: 02/02/2009)
781 182 000 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 06/22/2005)
789 573 000 Sk
  (from: 09/18/2000 until: 12/17/2001)
579 631 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 09/17/2000)
539 904 000 Sk
  (from: 08/10/1993 until: 12/01/1996)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Minister- stva obrany SR, č.j. lO.OO2 zo dňa 3O.l2.l992 podľa §§ l2 a l3 zák.č. lll/9O Zb.
  (from: 01/01/1993)
. Rozkazom Ministra obrany SR č. 9 zo dňa 14.1.1998 bol odvolaný doterajší riaditeľ a rozkazom zo dňa 14.1.1998 bol s účinnosťou 15.1.1998 menovaný nový riaditeľ. Stary spis: Pš 631
  (from: 01/29/1998)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person