Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11485/P

Business name: 
UVEX Safety SK k.s.
  (from: 04/01/2008)
LA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 11/11/1996 until: 03/31/2008)
Registered seat: 
Jesenná 1
Prešov 080 05
  (from: 09/28/2007)
Kpt. Nálepku 5
Prešov 080 01
  (from: 06/09/2003 until: 09/27/2007)
Exnárova 12
Prešov 080 01
  (from: 11/11/1996 until: 06/08/2003)
Identification number (IČO): 
34 149 716
  (from: 11/11/1996)
Date of entry: 
11/11/1996
  (from: 11/11/1996)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 04/01/2008)
Private limited liability company
  (from: 11/11/1996 until: 03/31/2008)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/11/1996)
výroba a predaj ochranných pracovných pomôcok
  (from: 11/11/1996)
výroba a predaj výrobkov z plastov a lamínovanie
  (from: 02/06/2001)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení VN-NN-do 52 KV a bleskozvodov v objektoch skupiny A-B"
  (from: 02/06/2001)
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 02/06/2001)
Partners: 
D & B - společnosť s ručením omezeným, Rychnov n.Kněžnou
Na jamách 394
Rychnov nad Kněžnou
Czech Republic
  (from: 06/09/2003 until: 09/27/2007)
Ing. Slavomír Mačišák
Ľubovec 082 42
Slovak Republic
  (from: 11/11/1996 until: 06/08/2003)
Ing. Slavomír Mačišák
Sibírska 17
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/09/2003 until: 03/31/2008)
Josef Dýčka
Lokot 101
Rychnov nad Kněžnou 516 01
Czech Republic
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
Otto Bergmann
Dlouhá 1
Liberec XXV - Vesec 463 12
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
Würzburger Str. 181 - 189
Fürth 907 66
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Slavomír Mačišák
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/11/1996 until: 06/08/2003)
D & B - společnosť s ručením omezeným, Rychnov n.Kněžnou
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/09/2003 until: 09/27/2007)
Ing. Slavomír Mačišák
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 06/09/2003 until: 09/27/2007)
Ing. Slavomír Mačišák
Amount of investment: 36 000 Sk Paid up: 36 000 Sk
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
Josef Dýčka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
Otto Bergmann
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
UVEX SAFETY INTERNATIONAL GMBH
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 104 000 Sk
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
Management body: 
General partner
  (from: 04/01/2008)
Individual managing director
  (from: 11/11/1996 until: 03/31/2008)
UVEX Safety Management SK s.r.o.
Kpt. Nálepku 5
Prešov 080 01
From: 04/01/2008
  (from: 04/01/2008)
Ing. Slavomír Mačišák
Ľubovec 082 42
  (from: 11/11/1996 until: 06/08/2003)
Ing. Slavomír Mačišák
Sibírska 17
Prešov
Until: 04/01/2008
  (from: 04/01/2008 until: 03/31/2008)
Otto Bergmann
Flensburger Str. 1
Nürnberg 904 27
Spolková republika Nemecko
From: 06/10/2003 Until: 04/01/2008
  (from: 04/01/2008 until: 03/31/2008)
Ing. Slavomír Mačišák
Sibírska 17
Prešov
  (from: 06/09/2003 until: 03/31/2008)
Otto Bergmann
Flensburger Str. 1
Nürnberg 904 27
Spolková republika Nemecko
From: 06/10/2003
  (from: 08/24/2004 until: 03/31/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je menovaných viac konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje mená a vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/01/2008)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 11/11/1996 until: 03/31/2008)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/01/2008)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/28/2007 until: 03/31/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.10.1996 podľa §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dodatkom č. 1/zmena obchodného mena z: LAPLAST - Slovakia, spol. s r.o. na: LA SLOVAKIA, spol. s r.o. a zmena sídla z: Šamorín, Dunajská 16 na: Prešov, Exnárova 12/spísaným dňa 10.07.1998 do notárskej zápisnice N 183/98, Nz 109/98 bol základný dokument spoločnosti prispôsobený zákonu č. 11/1998 Z.z. Spoločnosť vznikla dňa 11.11.1996 zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava - vidiek v odd. Sro vo vložke číslo 7362/K. Z dôvodu miestnej príslušnosti bola spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. Sro vo vložke číslo 2385/T. Z dôvodu miestnej príslušnosti, po zmene sídla spoločnosti zo Šamorína do Prešova, bola spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro vo vložke číslo 11485/P.
  (from: 11/11/1996 until: 03/31/2008)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice N 195/00, Nz 190/00 zo dňa 5.5.2000 spísaný v Prešove notárom JUDr. Jánom Marušinom.
  (from: 02/06/2001 until: 03/31/2008)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.2002.
  (from: 06/09/2003 until: 03/31/2008)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person