Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  111/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Jahodná
  (from: 06/02/1993)
Registered seat: 
Poľná cesta 71/10
Jahodná 930 21
  (from: 02/02/2019)
Identification number (IČO): 
00 191 485
  (from: 02/25/1963)
Date of entry: 
02/25/1963
  (from: 02/25/1963)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/25/1963)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/02/1993)
obchodná činnosť: nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 06/02/1993)
predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 06/02/1993)
výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/02/1993)
stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/02/1993)
stavebno-montážna činnosť
  (from: 06/02/1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
nájom a prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, kde sa neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 05/18/2005)
nájom a prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/18/2005)
pohostinská činnosť - závodné stravovanie
  (from: 05/18/2005)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
služby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2005)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 12/29/2006)
čistenie obilia
  (from: 12/29/2006)
nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/29/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 12/29/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/29/2006)
údržba komunikácií
  (from: 12/29/2006)
spravovanie nehnuteľností
  (from: 12/29/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/29/2006)
usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení, seminárov a výstav
  (from: 12/29/2006)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/29/2006)
prevádzkovanie verejných skladov
  (from: 11/17/2015)
pozberové úpravy rastlinných komodít
  (from: 11/17/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/1993)
Ing. Štefan Kodai - predseda predstavenstva
Gen. Svobodu 1953/26
Dunajská Streda 929 01
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Jozef Andrejkovics - podpreseda predstavenstva
Dlhá 87/52
Jahodná 930 21
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Erika Fucseková - člen
Orechová cesta 19/29
Jahodná 930 21
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Zoltán Nagy - člen
Mostná 444/9
Jahodná 930 21
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Ing. Ladislav Sátor
Slnečná 600/14
Dolný Štál 930 10
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a ďalší dvaja členovia predstavenstva v určitom poradí stanoveným predstavenstvom. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 06/02/1993)
Supervisory board: 
Štefan Czajlík
I. Zsilinszkého 37/10
Jahodná 930 21
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Terézia Bögiová
Krátka 378
Jahodná 930 21
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Ing. Attila Szabómihály - predseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
From: 11/30/2018
  (from: 02/02/2019)
Registered capital: 
99 581,75 EUR
  (from: 01/06/2009)
Basic member contribution: 
995,81 EUR
  (from: 01/06/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo ulúčením doterajších JRD v Jahodnej a Dunajskom Klatove. K zlúčeniu došlo na zlučovacej členskej schôdzi v Jahodnej dňa 13.2.1960 a toto zlúčenie bolo schválené ONV - odborom pôdohosp. v Dun. Strede, výmerom zo dňa 29.12.1960, č. Pôd/6/510/60. Všetok majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prechádzajú na toto novozaložené družstvo. Členská schôdza družstva dňa 30.3.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa zákona č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 02/25/1963)
Členská schôdza Jednotného roľníckeho družstva "Pokrok" v Jahodnej konanej dňa 8.3.1991 schválila stanovy družstva prijaté podľa Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 06/07/1991)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák.č.513/1991 Zb. a Zák.č.42/1992 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené členskou schôdzou dňa 21.12.1992.
  (from: 06/02/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 28.05.1996.
  (from: 07/01/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 09.05.1997.
  (from: 06/23/1997)
Členská schôdza konaná dňa 06.04.2001 schválila zmenu stanov v časti zapisované základné imanie.
  (from: 07/12/2001)
Na členskej schôdzi zo dňa 5.4.2002 došlo k doplnkovým voľbám do predstavenstva a kontrolnej komisie.
  (from: 08/19/2002)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person