Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  147/S

Business name: 
Slovenská pošta, štátny podnik
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
Registered seat: 
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 975 99
  (from: 11/28/1996 until: 09/30/2004)
Komenského 16
Banská Bystrica 975 88
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Identification number (IČO): 
31 338 887
  (from: 02/05/1996)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 02/05/1996)
Date of deletion: 
10/01/2004
  (from: 10/01/2004)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 02/05/1996)
Objects of the company: 
kalkulácie sadzieb za zásielky a poštové služby
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
výroba tlačív pre potrebu pošty a mimorezortných objednávateľov
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
tuzemnská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
činnosť poštového múzea podľa zásad a noriem zakladateľa
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
dopravné služby a automobilové opravárenstvo
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
kapitálová účasť v obchodných spoločnostiach
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
hospodárenie s menovitosťami vrátane správy služobných bytov
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
konštrukčná projektová činnosť
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
automatizované spracovanie údajov vrátane softwaru služieb
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte, kongresová činnosť
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
prevádzka kultúrnych, sociálnych, ubytovacích a rekreačných zariadení vrátane stravovacích služieb
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr. služby pre banky, zmenárenská činnosť, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.)
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
maloobchodný predaj v objektoch pošty
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
výkon poštovej ohlasovne a úložne
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
príprava funkcie jednotnej siete pošty na obdobie BPŠ a realizácie osobitnej časti plánu
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
zabezpečnenie potrebného množstva a druhov poštových cenín na účely poštovej prevádzky vrátane nakladania s poštovými známkami a inými poštovými ceninami prepadnutými v prospech štátu
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 07/26/2001 until: 03/04/2004)
podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
výkon štátnej správy na úseku pošty
  (from: 02/05/1996 until: 07/25/2001)
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu :
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
* podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
* zrýchlená a kuriérna doprava zásielok /vrátane dokumentov/ so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
* podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
činnosť poštového múzea
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí /napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod./
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
výkon poštovej ohlasovne a úložne
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
projektová a konštrukčná činnosť
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
poskytovanie softwaru
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
expedičná činnosť
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
výroba, montáž a predaj pečiatok
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
colný deklarant
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
zmenárne
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
sprostredkovanie služieb
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
kopírovacie služby
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
oprava, servis a predaj servisných schránok
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 07/26/2001 until: 09/30/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 03/05/2004 until: 09/30/2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (from: 03/05/2004 until: 09/30/2004)
zasielateľstvo
  (from: 03/05/2004 until: 09/30/2004)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 03/05/2004 until: 09/30/2004)
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu
  (from: 03/05/2004 until: 09/30/2004)
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
  (from: 06/01/2004 until: 09/30/2004)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  (from: 06/01/2004 until: 09/30/2004)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
RNDr. Jaroslav Dobrotka
Úžiny 1
Bratislava
  (from: 06/09/1999 until: 09/30/2004)
Ing. Ján Jasovský , CSc.
Komenského 7
Zvolenská Slatina
  (from: 02/05/1996 until: 07/22/1997)
Ľubomír Polievka
Trieda Hradca Králové 4
Banská Bystrica
  (from: 07/23/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Elena Vrzalová - poverená zastupovaním vo funkcii riaditeľky štátneho podniku
Bellova 10
Liptovský Mikuláš
  (from: 03/23/1999 until: 06/08/1999)
Representation: 
V mene štátneho podniku koná riaditeľ.
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Výpočtová a kontrolná ústredňa pôšt Bratislava Skratka: VAKÚP
  (from: 11/28/1996 until: 05/31/2004)
Registered seat: 
Starohájska 6
Bratislava 855 05
  (from: 04/29/2003 until: 05/31/2004)
Starohájska 6
Bratislava 852 99
  (from: 11/28/1996 until: 05/31/2004)
Head: 
Ing. Jaroslav Fecko
Topoľčianska 19
Bratislava
  (from: 11/28/1996 until: 05/31/2004)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 05/31/2004)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik, Technická ústredňa pôšt, Bratislava, skratka TÚP
  (from: 04/19/2000 until: 05/31/2004)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 04/19/2000 until: 05/31/2004)
Head: 
Ing. Libor Gašpierik
Šancová 100
Bratislava
  (from: 04/19/2000 until: 05/31/2004)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 04/19/2000 until: 05/31/2004)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica Skratka: OZ RP Banská Bystrica
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
Registered seat: 
Komenského 16
Banská Bystrica 975 88
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
Head: 
Ing. Magdaléna Šarkanová
A. Hlinku 4
Zvolen
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo pôšt Košice Skratka: OZ RP Košice
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
Registered seat: 
Thurzova 1
Košice 042 21
  (from: 09/25/2003 until: 05/31/2004)
Poštová 18
Košice 042 21
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
Head: 
Ing. Milan Relovský
Adlerova 21
Košice
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/02/2003 until: 05/31/2004)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo pôšt Bratislava Skratka: OZ RP Bratislava
  (from: 09/25/2003 until: 05/31/2004)
Registered seat: 
Námestie SNP 35
Bratislava 814 20
  (from: 09/25/2003 until: 05/31/2004)
Head: 
Ing. Ivan Mikuš, PhD.
Gercenova 7
Bratislava
  (from: 09/25/2003 until: 05/31/2004)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/25/2003 until: 05/31/2004)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo pôšt Bratislava Skratka: OZ RP Bratislava
  (from: 07/02/2003 until: 09/24/2003)
Registered seat: 
Námestie SNP 35
Bratislava 814 20
  (from: 07/02/2003 until: 09/24/2003)
Head: 
Ing. Ivan Mikuš
Gercenova 7
Bratislava
  (from: 07/02/2003 until: 09/24/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 07/02/2003 until: 09/24/2003)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica Skratka: SsRP
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Registered seat: 
Komenského 16
Banská Bystrica 975 88
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice Skratka: VsRP
  (from: 03/31/2000 until: 07/01/2003)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 21
  (from: 03/31/2000 until: 07/01/2003)
Head: 
Ing. Milan Relovský
Adlerova 21
Košice
  (from: 03/31/2000 until: 07/01/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 03/31/2000 until: 07/01/2003)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava Skratka: ZsRP
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Registered seat: 
Nám. slobody 27
Bratislava 810 05
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Head: 
Ing. Vladimír Obický
Košická 24
Senec
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo pôšt Bratislava Skratka: RP
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Registered seat: 
Námestie SNP 35
Bratislava 814 20
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Head: 
Ing. Ivan Mikuš
Gercenova 7
Bratislava
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 07/01/2003)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik, Technická ústredňa pôšt, Bratislava, skratka TÚP
  (from: 09/30/1999 until: 04/18/2000)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 03/31/2000 until: 04/18/2000)
Kukučínova 52
Bratislava
  (from: 09/30/1999 until: 03/30/2000)
Head: 
Ing. Miroslav Láni
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 09/30/1999 until: 04/18/2000)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 09/30/1999 until: 04/18/2000)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice Skratka: VsRP
  (from: 01/18/2000 until: 03/30/2000)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 21
  (from: 01/18/2000 until: 03/30/2000)
Head: 
Ing. Božena Trautenbergerová
Húskova 71
Košice
  (from: 01/18/2000 until: 03/30/2000)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 01/18/2000 until: 03/30/2000)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice Skratka: VsRP
  (from: 08/18/1997 until: 01/17/2000)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 21
  (from: 08/18/1997 until: 01/17/2000)
Head: 
Ing. Jozef Vrábeľ
Starozagorská 7
Košice
  (from: 08/18/1997 until: 01/17/2000)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/18/1997 until: 01/17/2000)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo poštovej prepravy Bratislava Skratka: RPP
  (from: 08/18/1997 until: 11/16/1997)
Registered seat: 
Tomášikova 54
Bratislava 832 70
  (from: 08/18/1997 until: 11/16/1997)
Head: 
Ing. Ivan Mikuš
Gercenova 7
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 11/16/1997)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 08/18/1997 until: 11/16/1997)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Technická ústredňa pôšt Skratka: TÚP
  (from: 11/28/1996 until: 11/16/1997)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 11/28/1996 until: 11/16/1997)
Head: 
Ing. Miroslav Láni
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 11/28/1996 until: 11/16/1997)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 11/16/1997)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo poštovej prepravy Bratislava Skratka: RPP
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
Registered seat: 
Tomášikova 54
Bratislava 832 70
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
Head: 
Ing. Ján Hnáth
Hálova 7
Bratislava
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice Skratka: VsRP
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 21
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
Head: 
Ing. Pavol Sivanič
Toryská 4
Košice
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1997)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava Skratka: ZsRP
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Registered seat: 
Nám. slobody 6
Bratislava 810 05
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Head: 
Ing. Vladimír Obický
Košická 24
Senec 903 01
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice Skratka: VsRP
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Registered seat: 
Poštová 18
Košice 042 21
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Head: 
Ing. Pavol Sivanič
Toryská 4
Košice 040 11
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo pôšt Bratislava Skratka: RP
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Registered seat: 
Námestie SNP 35
Bratislava 814 20
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Head: 
Ing. Ivan Mikuš
Gercenova 7
Bratislava 851 01
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Technická ústredňa pôšt Skratka: TÚP
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Registered seat: 
Kukučínova 52
Bratislava 831 03
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Head: 
Ing. Miroslav Láni
Šalviova 30
Bratislava 821 01
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo poštovej prepravy Bratislava Skratka: RPP
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Registered seat: 
Tomášikova 54
Bratislava 832 70
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Head: 
Ing. Ján Hnáth
Hálova 7
Bratislava 851 01
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Výpočtová a kontrolná ústredňa pôšt Bratislava Skratka: VAKÚP
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Registered seat: 
Starohájska 6
Bratislava 852 99
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Head: 
Ing. Miloslav Lengyel
Gercenova 7
Bratislava 851 01
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
 
 
Name: 
Slovenská pošta, štátny podnik Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica Skratka: SsPR
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Registered seat: 
Komenského 16
Banská Bystrica 975 88
  (from: 02/05/1996 until: 11/27/1996)
Head: 
Ing. Magdaléna Šarkanová
A. Hlinku 4
Zvolen
  (from: 02/05/1996 until: 07/01/2003)
Scope of business activity: 
v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku
  (from: 11/28/1996 until: 09/30/2004)
 
 
Supervisory board: 
Ing. Jarmila Brichtová - člen
Záruby 5
Bratislava
From: 09/02/1998 Until: 04/01/2003
  (from: 04/29/2003 until: 06/03/2003)
Ing. Tibor Marcinko - člen
Hronsecká cesta 96
Vlkanová
From: 04/28/1999 Until: 04/01/2003
  (from: 04/29/2003 until: 06/03/2003)
Ing. Tibor Marcinko - člen
Hronsecká cesta 98
Vlkanová
From: 04/01/2003
  (from: 06/04/2003 until: 04/21/2004)
Ing. Tibor Marcinko - člen
Hronsecká cesta 98
Vlkanová
From: 04/01/2003 Until: 01/26/2004
  (from: 04/22/2004 until: 04/21/2004)
Ing. Vladimír Obický - člen
Košická 24
Senec
From: 02/09/1999 Until: 06/30/2003
  (from: 04/29/2003 until: 09/24/2003)
Ing. František Perutka - predseda
Šášovská 3016/4
Bratislava
From: 09/02/1998 Until: 04/01/2003
  (from: 04/29/2003 until: 06/03/2003)
Ing. Vladimír Štefánik - predseda
Záborského 5
Košice
From: 04/01/2003
  (from: 06/04/2003 until: 09/30/2004)
JUDr. Eleonóra Valentová - člen
M. Medveďovej 19
Bratislava
From: 10/01/1999
  (from: 04/29/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Milan Škarba - člen
Vansovej 3/4
Žiar nad Hronom
From: 02/09/1999
  (from: 04/29/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Július Lörincz - člen
Čapajevova 10
Košice
From: 02/09/1999
  (from: 04/29/2003 until: 09/30/2004)
Ing. Pavel Kyman - člen
Tr. SNP 38
Banská Bystrica
From: 06/01/1998
  (from: 04/29/2003 until: 09/30/2004)
Ing. František Perutka - člen
Šášovská 3016/4
Bratislava
From: 04/01/2003
  (from: 06/04/2003 until: 09/30/2004)
JUDr. Vojtech Varga - člen
Školská 6
Malinovo
From: 08/19/2003
  (from: 09/25/2003 until: 09/30/2004)
JUDr. Jarmila Andreánska - člen
Sadová 611
Púchov 020 01
From: 03/22/2004
  (from: 06/02/2004 until: 09/30/2004)
Founder: 
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR
Bratislava
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
Ordinary capital: 
1 949 411 000 Sk
  (from: 11/07/2000 until: 09/30/2004)
1 902 912 000 Sk
  (from: 02/05/1996 until: 11/06/2000)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, č. 137, zo dňa 20.09.2004 ako zakladateľa štátneho podniku, bol zrušený štátny podnik bez likvidácie a celé imanie zrušeného štátneho podniku prechádza na novozaloženú spoločnosť Slovenská pošta, a.s., ako právneho nástupcu.
  (from: 10/01/2004)
Zakladacia listina š.p. čís. 46M z 22.12.1992 Rozhodnutím riaditeľa š.p. Slovenská pošta č.j. zn. 2.607-PeR/93 zo dňa 29.6.1993 bol s účinnosťou od 1.7.1993 zrušený odštepný závod POFIS a s účinnosťou od 1.7.1993 bol začlenený ako VOJ do ústredia Slovenskej pošty š.p. do úseku prevádzkového riaditeľa. Rozhodnutie Ministra dopravy, spojov a verejných prác SR zo dňa 15.7.1993 č.32/93 o zrušení š.p. SPOJPROJEKT a jeho zlúčenie so š.p. Slovenská pošta Bratislava, Nám. SLobody 6. Poverenie ministra zo dňa 22.12.1995. Menovací dekrét zo dňa 29.12.1995. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10.1.1996. Stary spis: Pš 710
  (from: 02/05/1996 until: 09/30/2004)
. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 4.11.1996. . Organizačné jednotky štátneho podniku Slovenská pošta Banská Bystrica, ktoré majú charakter odštepných závo- dov v zmysle § 10 ods. 3 zák.č. 111/1990 Zb.
  (from: 11/28/1996 until: 09/30/2004)
. Na základe rozhodnutia riaditeľa š.p. Slovenská pošta, zo dňa 17.06.1999 č.j. 2201/1999-SO RNOP, s účinnos- ťou od 01.10.1999 bol zriadený odštepný závod Slovenská pošta, štátny podnik, Technická ústredňa pôšt Bratislava.
  (from: 09/30/1999 until: 09/30/2004)
. Rozhodnutím riaditeľa Slovenská pošta, š.p. zo dňa 24.2.2000 bolo rozhodnuté o zmene vedúceho odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice.
  (from: 03/31/2000 until: 09/30/2004)
. Rozhodnutím riaditeľa Slovenskej pošty, š.p. č.j. 32/OKR/ ORPR/2000, zo dňa 29.3.2000 bola uskutočnená zmena v osobe vedúceho, keď bol dňom 31.3.2000 poverený zastupovaním Ing. Libor Gašpierik.
  (from: 04/19/2000 until: 09/30/2004)
. Zapisuje sa zmena výšky kmeňového imania štátneho podniku na základe Rozhodnutia ministra č. 110, zo dňa 24.10.2000.
  (from: 11/07/2000 until: 09/30/2004)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 04/29/2003 until: 09/30/2004)
. Riaditeľ štátneho podniku Slovenská pošta, so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica rozhodnutím zo dňa 4.6.2003 č.j. 2296/2003-ÚS PLUS s účinnosťou od 5.6.2003 zlúčil odštepný závod Slovenská pošta, štátny podnik, Západoslovenské riaditeľstvo pôšt Bratislava, Nám. slobody 27, Bratislava s odštepným závodom Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava, Námestie SNP 35, Bratislava do jedného odštepného závodu s názvom Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava (skratka: OZ RP Bratislava) so sídlom Námestie SNP 35, PSČ 814 20 Bratislava. Zároveň s účinnosťou od 5.6.2003 sa v zmysle rozhodnutia č.j. 2296/2003-ÚS PLUS zo dňa 4.6.2003 mení názov odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Východoslovenské riaditeľstvo pôšt Košice, Poštová 18, Košice na Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Košice (skratka: OZ RP Košice) so sídlom Poštová 18, PSČ 042 21 Košice a názov odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica, Komenského 16, Banská Bystrica sa mení na Slovenská pošta, štátny podnik Riaditeľstvo pôšt Banská Bystrica (skratka: OZ RP Banská Bystrica) so sídlom Komenského 16, PSČ 975 88 Banská Bystrica.
  (from: 07/02/2003 until: 09/30/2004)
. Rozhodnutím zo dňa 8.8.2003 č.j. 3327/2003 - ÚS PLUS s účinnosťou od 1.10.2003 riaditeľ štátneho podniku Slovenská pošta, so sídlom v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 9, rozhodol o zmene adresy umiestnenia odštepného závodu Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Košice. Zároveň dňa 19.8.2003 bola vykonaná zmena člena dozornej rady v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 111/1990 Zb., o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku na voľby členov Dozornej rady štátneho podniku Slovenská pošta.
  (from: 09/25/2003 until: 09/30/2004)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person