Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  16/S

Business name: 
AGROSTAV Zvolen a.s., "v likvidácii"
  (from: 07/01/2009 until: 04/12/2012)
AGROSTAV Zvolen a.s.
  (from: 12/18/2003 until: 06/30/2009)
A G R O S T A V, akciová spoločnosť Zvolen
  (from: 04/11/1991 until: 12/17/2003)
Registered seat: 
Lieskovská cesta 15
Lieskovec 962 21
  (from: 12/18/2003 until: 04/12/2012)
Lieskovská cesta 15
Zvolen 960 23
  (from: 04/11/1991 until: 12/17/2003)
Identification number (IČO): 
00 210 242
  (from: 04/11/1991)
Date of entry: 
04/11/1991
  (from: 04/11/1991)
Date of deletion: 
04/13/2012
  (from: 04/13/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/13/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/11/1991)
Objects of the company: 
A. Dodávka prác, služieb a výrobkov:
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
dodávka projektových prác, inžinierska činnosť v rozsahu dodávky predchádzajúcich prác
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
sprostredkovanie materiálno-technického zásobovania výrob.konštrukcií, technológií, súborov strojov a zariadení
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
prevádzanie investičnej výstavby budov a stavieb formou vyššieho dodávateľa stavebných alebo technologických prác a tiež formou poddodávok
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
zabezpečovať a prevádzať generálne opravy, rekonštrukcie nevyhovujúcich objektov
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
zabezpečovať výstavbu hlavných melioračných zariadení a údržbu vodohospodárskych diel patriacich, alebo slúžiacich pre poľnohospodárske podniky
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
prevádzať rekultivácie poľnohospodárskych pôd
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
prevádzať remeselné stavebné práce v potrebných profesiách pre činnosť stavebnej výroby
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
podľa potreby zakladať a prevádzať výrobne stavebného materiálu ako sú tehelne,štrkovne, kvadrovne, kameňolomy a iné vhodné činnosti
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
kooperovať so svojimi členmi prípadne inými záujemcami využitie dopravných pro- striedkov alebo iných stavebných mechanizmov
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
prevádzanie montáže systémov solárnych kolektorov a iných netradičných zdrojov energie
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
zabezpečovať a prevádzať inžiniersku činnosť v potrebnom rozsahu pre všetky poľnohospodárske organizácie
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
prevádzať stavebný dozor na stavbách poľnohospodárskych objektov prevádzaných ktorýmkoľvek dodávateľom
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
vrámci prípravy projektov spracovávať vývojové typy stavebných konštrukcií a maštaľnej mechanizácie
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
prevádzať montáž technológií pre živočíšnu výrobu a potravinárský priemysel
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
prevádzať údržbu hlavných melioračných zariadení a tokov nachádzajúcich sa v správe MPVž v rámci okresu Zvolen
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
uskutočňovať zahranično-hospodársku činnosť
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
poskytovať pomoc pri tvorbe a realizácii cien
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
výpočtová technika - poskytovať služby pri spracovávaní dát, VK - opakované objekty
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
právno- poradenská činnosť a zastupovanie v právnych záležitostiach pred úradmi, súdmi, arbitrážou pre zakladateľov JRD
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
výroba a predaj prefabrikátov
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
B. Výrobná činnosť :
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
vývoj, realizácia a zavádzanie výsledkov vyvojových úloh VTR, spracovanie prísluš ných technicko-ekonomických posudkov, štúdií a potrebnej dokumentácie
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
výroba elektrických rozvádzačov pre prevádzanie elektroinštalačných prác
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
zabezpečenie výpomoci pre pracovníkov podniku
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
zabezpečovať dodávku stavebných prác a prác PSV pri IBV rekonštrukcii rodinných domov, bytov/v súlade so stavebným povolením/
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
vykonávanie revíznej činnosti bleskozvodov a iných prísl. činností
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
zabezpečovanie ďalších rôznych činností a služieb doteraz nešpecifikovaných, ktoré však zabeypečia potreby na materiál pre HSV a PSV prác v podniku a členských organizáciách
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
výroba prefabrikovaných prvkov pre účelovú investičnú poľnohospodársku výstavbu, pre ekologické stavby a stavby na ochranu životného prostredia, prefabrikáty pre občiansku bytovú výstavbu.
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
C.Obchodná činnosť :
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
vykonávanie všetkých úkonov súvisiach s činnosťou vedenou pod A. a B. tohto článku.
  (from: 04/11/1991 until: 03/15/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/16/1993 until: 04/12/2012)
výroba stavebných výrobkov z betónu
  (from: 03/16/1993 until: 04/12/2012)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/16/1993 until: 04/12/2012)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/16/1993 until: 04/12/2012)
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
  (from: 03/16/1993 until: 04/12/2012)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V, vrátane blezkozvodov, v objektoch triedy A
  (from: 03/16/1993 until: 04/12/2012)
revízie elektrických zariadení do 1000 V, vrátane blezkozvodov, v objektoch triedy A
  (from: 03/16/1993 until: 04/12/2012)
prenájom nebytových priestorov bez poskytovania služieb, spojených s prenájmom
  (from: 12/13/2001 until: 04/12/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/18/2003 until: 04/12/2012)
Managing board
  (from: 04/11/1991 until: 12/17/2003)
Jozef Bartko - člen
273
Cerovo
Until: 12/10/2002
  (from: 09/17/1996 until: 12/17/2003)
Jozef Bartko - člen
273
Cerovo
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 01/24/2008)
Jozef Bartko - člen
273
Cerovo
From: 12/10/2002 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Ing. Pavol Dukes - člen
Prachatická 29
Zvolen
  (from: 04/11/1991 until: 08/09/1993)
Ing. Jozef Ďurica - člen
262
Kriváň
  (from: 08/10/1993 until: 09/16/1996)
Ing. Jozef Ďurica - člen
A.Hlinku 2
Detva
Until: 12/10/2002
  (from: 06/09/1998 until: 12/17/2003)
Ing. Štefan Ďurica - člen
258
Kriváň
Until: 12/10/2002
  (from: 12/13/2001 until: 12/17/2003)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 01/24/2008)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
258
Kriváň
From: 12/10/2002 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Ing. Michal Fidluš - člen
181
Sebechleby
  (from: 04/11/1991 until: 08/09/1993)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
  (from: 04/11/1991 until: 09/16/1996)
Ing. Štefan Gáborík - člen
496
Kriváň
  (from: 09/17/1996 until: 12/12/2001)
Ján Gažov - člen
152
Litava
  (from: 04/11/1991 until: 09/16/1996)
Ing. Ján Golian - člen
47
Senohrad 962 43
From: 12/15/2005
  (from: 06/29/2007 until: 01/24/2008)
Ing. Ján Golian - člen
47
Senohrad 962 43
From: 12/15/2005 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Marian Imriška - člen
Jilemnického 3
Detva
  (from: 09/17/1996 until: 06/08/1998)
Radomír Lichnovský - člen
Centrum 2552/1
Zvolen
  (from: 04/11/1991 until: 09/16/1996)
Radomír Lichnovský - člen
Centrum 2552/1
Zvolen
Until: 12/10/2002
  (from: 09/17/1996 until: 12/17/2003)
Radomír Lichnovský - člen
Centrum 2352/1
Zvolen
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 01/24/2008)
Radomír Lichnovský - člen
Centrum 2352/1
Zvolen
From: 12/10/2002 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Rudolf Pacalaj - člen
J. Kráľa 2511/35
Zvolen
  (from: 04/11/1991 until: 09/16/1996)
Rudolf Pacalaj - člen
J. Kráľa 2511/35
Zvolen
  (from: 09/17/1996 until: 06/08/1998)
Rudolf Pacalaj - predseda
J. Kráľa 2511/35
Zvolen
Until: 12/10/2002
  (from: 06/09/1998 until: 12/17/2003)
Ing. Pavol Poliak - predseda
110
Hontianske Moravce
  (from: 04/11/1991 until: 08/29/1996)
Jozef Šprinka
112
Hontianske Nemce
  (from: 08/30/1996 until: 09/16/1996)
Jozef Šprinka - člen
112
Hontianske Nemce
Until: 12/10/2002
  (from: 09/17/1996 until: 12/17/2003)
Ing. Ján Trubíny - člen
42
Bzovík
  (from: 08/10/1993 until: 09/16/1996)
Ing. Ján Trubíny - člen
42
Bzovík
Until: 12/10/2002
  (from: 06/09/1998 until: 12/17/2003)
Ing. Ján Trubíny - predseda
42
Bzovík
  (from: 09/17/1996 until: 06/08/1998)
Ing. Ján Trubíny - člen
42
Bzovík
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 06/28/2007)
Ing. Ján Trubíny - člen
42
Bzovík
From: 12/10/2002 Until: 07/12/2005
  (from: 06/29/2007 until: 06/28/2007)
Mgr. Ján Varga - člen
Družstevná 850/8
Očová
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 01/24/2008)
Mgr. Ján Varga - člen
Družstevná 850/8
Očová
From: 12/10/2002 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Ing. Štefan Ďurica - predseda
Kriváň 258
Kriváň 962 04
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Radomír Lichnovský - člen
Centrum 2352/1
Zvolen 960 01
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Jozef Bartko - člen
273
Cerovo 962 52
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Ing. Jozef Golian - člen
47
Senohrad 962 43
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Mgr. Ján Varga - člen
Družstevná 850/8
Očová 962 23
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti rokujú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/18/2003 until: 04/12/2012)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva a jeden člen
  (from: 04/11/1991 until: 12/17/2003)
Capital: 
503 956,96 EUR Paid up: 503 956,96 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 04/12/2012)
15 184 000 Sk Paid up: 15 184 000 Sk
  (from: 01/25/2008 until: 06/05/2009)
22 776 000 Sk Paid up: 22 776 000 Sk
  (from: 12/16/2004 until: 01/24/2008)
24 816 000 Sk Paid up: 24 816 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 12/15/2004)
40 000 000 Sk
  (from: 08/10/1993 until: 12/17/2003)
80 060 000 Sk
  (from: 04/11/1991 until: 08/09/1993)
Shares: 
Number of shares: 15184
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 06/06/2009 until: 04/12/2012)
Number of shares: 15184
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/25/2008 until: 06/05/2009)
Number of shares: 15184
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 500 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 01/24/2008)
Number of shares: 816
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 12/15/2004)
Number of shares: 16000
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 Sk
  (from: 08/10/1993 until: 12/17/2003)
Number of shares: 16012
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 04/11/1991 until: 08/09/1993)
Supervisory board: 
Ján Mažgút - člen
96
Súdovce
  (from: 09/17/1996 until: 12/17/2003)
Ján Mažgút - člen
96
Súdovce
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 06/28/2007)
Ján Mažgút - člen
96
Súdovce
From: 12/10/2002 Until: 08/07/2005
  (from: 06/29/2007 until: 06/28/2007)
Ing. Juraj Nuoška - člen
Družstevná 8
Očová
  (from: 03/16/1993 until: 08/29/1996)
Ing. Ján Pavlenda - člen
Budovateľská 587
Zvolenská Slatina
  (from: 08/30/1996 until: 09/16/1996)
Zuzana Piecková - člen
3088/13
Lukové
  (from: 03/16/1993 until: 08/29/1996)
Zuzana Piecková - člen
3088/13
Lukové
  (from: 08/30/1996 until: 12/17/2003)
Ing. Ján Slančík - člen
23
Dubové
  (from: 03/16/1993 until: 08/29/1996)
Ing. Anna Škodová - člen
8. marca 29
Dobrá Niva
  (from: 08/30/1996 until: 12/17/2003)
Zuzana Piecková - člen
3088/13
Lukové
From: 12/10/2002 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Ing. Anna Škodová - člen
8. marca 29
Dobrá Niva
From: 12/10/2002 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Ing. Jozef Oravec
147
Bzovík 962 41
From: 12/15/2005 Until: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 01/24/2008)
Zuzana Piecková - člen
3088/13
Lukové
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 01/24/2008)
Ing. Anna Škodová - člen
8. marca 29
Dobrá Niva
From: 12/10/2002
  (from: 12/18/2003 until: 01/24/2008)
Ing. Jozef Oravec
147
Bzovík 962 41
From: 12/15/2005
  (from: 06/29/2007 until: 01/24/2008)
Zuzana Piecková
3088/13
Lukové 962 21
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Ing. Anna Škodová
8. marca 29
Dobrá Niva 962 61
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Ing. Jozef Oravec
147
Bzovík 962 41
From: 12/14/2007
  (from: 01/25/2008 until: 04/12/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
 Liquidators:
Radomír Lichnovský
Centrum 2352/1
Zvolen 960 01
From: 07/01/2009 Until: 04/13/2012
  (from: 07/01/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti rokuje a podpisuje likvidátor. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu s označením " v likvidácii" pripojí svoj podpis.
  (from: 07/01/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.1990 podpísaním zaklad. zmluvy a schválením stanov spoloč- nosti podľa zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1992 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/11/1991 until: 04/12/2012)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 82
  (from: 08/10/1993 until: 04/12/2012)
. Rozdhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1995 bolo schválené zlúčenie spoločnosti Agrostav, spoločný podnik Zvolen so spoločnosťou Agrostav, akciová spoločnosť Zvolen v zmysle § 68 ods. 3 Obch. zák.
  (from: 08/30/1996 until: 04/12/2012)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/09/1998 until: 04/12/2012)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.7.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/2001 until: 04/12/2012)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.2003 bola schválená zmena stanov - NZ 533/02.
  (from: 12/18/2003 until: 04/12/2012)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person