Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39048/B

Business name: 
ALEXY & ALEXY s.r.o.
  (from: 01/17/2006)
Registered seat: 
Palisády 3
Bratislava 811 01
  (from: 01/17/2006)
Identification number (IČO): 
35 974 290
  (from: 01/17/2006)
Date of entry: 
01/17/2006
  (from: 01/17/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/2006)
Objects of the company: 
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä spracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 01/17/2006)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 01/17/2006)
spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 01/17/2006)
vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektmi a vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 01/17/2006)
grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 01/17/2006)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 01/17/2006)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 01/17/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/17/2006)
zariaďovanie interiérov mobiliárom a bytovými doplnkami
  (from: 01/17/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/17/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 01/17/2006)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/17/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/17/2006)
Partners: 
Andrej Alexy
Palisády 3
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2006)
Tibor Alexy
Palisády 3
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2006 until: 02/27/2020)
Contribution of each member: 
Andrej Alexy
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/28/2020)
Andrej Alexy
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 08/31/2010)
Tibor Alexy
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 08/31/2010)
Andrej Alexy
Amount of investment: 5 312 EUR Paid up: 5 312 EUR
  (from: 09/01/2010 until: 02/27/2020)
Tibor Alexy
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 09/01/2010 until: 02/27/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/17/2006)
Andrej Alexy - Individual managing director
Palisády 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 01/17/2006
  (from: 01/17/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/17/2006)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/01/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 08/31/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.12.2005 v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 02.01.2006 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/17/2006)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person