Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  126/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
  (from: 02/28/2006)
Registered seat: 
Eurovea Central 1, Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (from: 07/07/2011)
Identification number (IČO): 
31 410 146
  (from: 03/25/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/25/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/25/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj papiera a kartónov
  (from: 06/03/1993)
vývoj softwarových produktov na zariadeniach výpočtovej techniky
  (from: 06/03/1993)
poskytovanie služieb na zariadeniach výpočtovej techniky
  (from: 06/03/1993)
vykonávanie služieb servisnej činnosti na zariadeniach výpočtovej techniky
  (from: 06/03/1993)
nákup tovaru za účelom predaja a predaj
  (from: 08/08/1995)
nakládka a vykládka riečnych plavidiel a na železničnej vlečke
  (from: 08/08/1995)
spracovanie starého textilného a papierového odpadu
  (from: 08/08/1995)
čistenie odpadových vôd ako služba pre zákazníkov
  (from: 08/08/1995)
výuka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrola bezpečnosti práce
  (from: 04/08/1999)
manipulácia s nákladom, skladovanie, vykladanie tovaru, váženie
  (from: 08/30/1999)
podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností
  (from: 08/30/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností
  (from: 08/30/1999)
činnosť miesta uloženia písomností /záznamov/ nearchívnej povahy
  (from: 08/30/1999)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 09/13/2001)
rozvod plynu
  (from: 09/13/2001)
prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej potreby
  (from: 09/13/2001)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/13/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 09/13/2001)
dodávanie pitnej a technologickej vody
  (from: 09/13/2001)
výroba a predaj stlačeného vzduchu
  (from: 09/13/2001)
centrálny zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov
  (from: 06/21/2005)
podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/21/2005)
nákup a predaj minerálnych olejov v rozsahu voľných živností
  (from: 06/21/2005)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 05/01/2007)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 05/01/2007)
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/30/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/1997)
Ferdinand Fuhrmann - člen
Prielstrasse 18A
Wels 4600
Rakúska republika
From: 05/23/2006
  (from: 07/18/2006)
John Hiscock - člen
Maidstone
Kent
Veľká Británia
From: 10/15/2009
  (from: 12/30/2009)
Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter , MBA - predseda predstavenstva
Volksgartenstrasse 28
Linz 4020
Rakúsko
From: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/11/1997)
Capital: 
48 058 427,6 EUR Paid up: 48 058 427,6 EUR
  (from: 07/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 1447543
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 09/17/2010)
Supervisory board: 
Alan Baudant
1 boulevard de Montmorency
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 10/15/2009
  (from: 12/30/2009)
Ing. Lilla Csipaková
Jesenského 66
Štúrovo 943 01
From: 06/30/2010
  (from: 07/27/2010)
Franz Strigl
Weiherstrasse 26
Thaiheim bei Weis
Rakúsko
From: 11/25/2008
  (from: 12/30/2008)
Other legal facts: 
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/93, Nz 157/93 napísanou JUDr. Agnesou Tormovou. Stary spis: Sa 368
  (from: 11/30/1994)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.01.1996. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.6.1996. Stary spis: Sa 368
  (from: 12/20/1996)
Valné zhromaždenie dňa 7.5.1997 schválilo zmenu stanov (N 67/97, Nz 59/97). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.8.1997 schválilo zmenu stanov (N 113/97, Nz 104/97).
  (from: 09/11/1997)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 12.05.1998 a 21.01.1999.
  (from: 04/08/1999)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.4.1999. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 1.6.1999. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 1.6.1999, not. záp. č. N 128/99, NZ 124/99, zmena obchodného mena z: AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. na: AssiDomän Štúrovo, a.s.
  (from: 08/30/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.03.2000, 05.06.2000 a 29.06.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z AssiDomän Štúrovo, a.s. na Kappa Štúrovo, a.s..
  (from: 09/13/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.04.2002.
  (from: 03/02/2004)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.02.2006 ( Notárska zápisnica N 17/2006, Nz 6408/2006, NCRls 6379/2006 ), zmena obchodného mena z Kappa Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
  (from: 02/28/2006)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person