Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3785/B

Business name: 
PUBA, a.s.
  (from: 12/01/2005 until: 12/19/2018)
LAKY a.s.
  (from: 11/22/1994 until: 11/30/2005)
Registered seat: 
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
  (from: 12/01/2005 until: 12/19/2018)
Nám. SNP 11
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/14/2003 until: 11/30/2005)
Lazaretská 26
Bratislava 811 09
  (from: 11/19/1997 until: 04/13/2003)
Pražská 11
Bratislava 831 01
  (from: 11/22/1994 until: 11/18/1997)
Identification number (IČO): 
31 383 416
  (from: 11/22/1994)
Date of entry: 
11/22/1994
  (from: 11/22/1994)
Date of deletion: 
12/20/2018
  (from: 12/20/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/20/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/22/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb s tým spojených
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
pohostinská činnosť
  (from: 03/10/1995 until: 12/19/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
Miloslav Anderle - predseda
24
Donovaly
  (from: 11/22/1994 until: 08/12/1996)
Milan Beňo
Hviezdoslavova 35
Banská Bystrica 974 01
From: 04/12/2002
  (from: 04/14/2003 until: 11/30/2005)
Milan Beňo
Hviezdoslavova 35
Banská Bystrica 974 01
From: 04/12/2002 Until: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Vojtech Grün - člen
Sládkovičova 66
Banská Bystrica
  (from: 11/22/1994 until: 08/12/1996)
JUDr. Peter Jesenský - člen
Drotárska 39
Bratislava
Until: 04/12/2002
  (from: 08/13/1996 until: 04/13/2003)
Ing. Andrej Kvasna - predseda predstavenstva
Nám. SNP 11
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/14/2003 until: 11/30/2005)
Ing. Andrej Kvasna - predseda predstavenstva
Nám. SNP 11
Banská Bystrica 974 01
Until: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Ing. Ondrej Kvasna - člen
172
Tajov
  (from: 11/22/1994 until: 08/12/1996)
Ing. Ondrej Kvasna - predseda
172
Tajov
Until: 04/12/2002
  (from: 08/13/1996 until: 04/13/2003)
JUDr. Eduard Pekarovič - člen
Jahodová 19
Bratislava
  (from: 08/13/1996 until: 11/30/2005)
JUDr. Eduard Pekarovič - člen
Jahodová 19
Bratislava
Until: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Jana Jankovičová - predseda
102
Mokrý Háj 908 65
From: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 12/19/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 12/01/2005 until: 12/19/2018)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 11/22/1994 until: 11/30/2005)
Capital: 
40 100 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
Shares: 
Number of shares: 0
Type: kmeňové
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
Number of shares: 0
Type: prioritné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
Supervisory board: 
JUDr. Miroslav Ábelovský - predseda
Na Hôrke 17
Zvolen
Until: 04/12/2002
  (from: 08/13/1996 until: 04/13/2003)
Ing. Daniela Anderlová - člen
24
Donovaly
  (from: 11/22/1994 until: 08/12/1996)
JUDr. Roman Bušo - člen
Dullovo nám. 7
Bratislava
Until: 04/12/2002
  (from: 08/13/1996 until: 04/13/2003)
Ondrej Kvasna - člen
THK 14
Banská Bystrica
Until: 04/12/2002
  (from: 08/13/1996 until: 04/13/2003)
František Ladovský - člen
9. mája 53
Banská Bystrica
  (from: 11/22/1994 until: 08/12/1996)
Ing. Ladislav Ploth - predseda
THK 8
Banská Bystrica
  (from: 11/22/1994 until: 08/12/1996)
JUDr. Peter Jesenský - člen dozornej rady
Drotárska cesta 39
Bratislava
From: 04/12/2002 Until: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Peter Kováč - predseda dozornej rady
Nas Plážou 22
Banská Bystrica
From: 04/12/2002 Until: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Slavomír Petro - člen dozornej rady
Janá Bottu 89
Šumiac
From: 04/12/2002 Until: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Milan Baláž
Malá ulička 303/5
Záhorská Ves 900 65
From: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 12/19/2018)
Renáta Balážová
Dopravná 3121/10
Bratislava 831 06
From: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 12/19/2018)
Ľuboš Stančák
Hlavná 93/58
Záhorská Ves 900 65
From: 11/23/2005
  (from: 12/01/2005 until: 12/19/2018)
JUDr. Peter Jesenský - člen dozornej rady
Drotárska cesta 39
Bratislava
From: 04/12/2002
  (from: 04/14/2003 until: 11/30/2005)
Peter Kováč - predseda dozornej rady
Nas Plážou 22
Banská Bystrica
From: 04/12/2002
  (from: 04/14/2003 until: 11/30/2005)
Slavomír Petro - člen dozornej rady
Janá Bottu 89
Šumiac
From: 04/12/2002
  (from: 04/14/2003 until: 11/30/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 36CbR/127/2017 zo dňa 24.08.2018 bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/20/2018)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4. 11. 1994 pod č. N 228/94, Nz 156/94 v súlade s ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1333
  (from: 11/22/1994 until: 12/19/2018)
Notárska zápisnica č. N 4/95 Nz 4/95 napísaná dňa 9. 1. 1995 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1333
  (from: 03/10/1995 until: 12/19/2018)
Notárska zápisnica zo dňa 16.7.1996 pod č. N 182/96, Nz 182/96 ktorou sa osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 1333
  (from: 08/13/1996 until: 12/19/2018)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.10.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 294/97, Nz 294/97. Stary spis: Sa 1333
  (from: 11/19/1997 until: 12/19/2018)
Notárska zápisnica N 141/02, NZ 141/02 zo dňa 12.04.2002 osvedčujúca finkcie MVZ.
  (from: 04/14/2003 until: 12/19/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person