Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10145/L

Business name: 
DMD MOBILTEC, a.s.
  (from: 03/14/2001 until: 10/10/2011)
ZTS TEES Defence, a.s.
  (from: 12/21/1998 until: 03/13/2001)
Registered seat: 
Čsl. armády 3/1697
Martin 036 57
  (from: 03/14/2001 until: 10/10/2011)
Čsl. armády 3/1697
Martin 036 01
  (from: 12/21/1998 until: 03/13/2001)
Identification number (IČO): 
36 383 473
  (from: 12/21/1998)
Date of entry: 
12/21/1998
  (from: 12/21/1998)
Date of deletion: 
10/11/2011
  (from: 10/11/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26Exre/84/2011 zo dňa 18.07.2011 bol povolený výmaz spoločnosti, nakoľko po zrušení konkurzu nezostal v spoločnosti žiadny majetok.
  (from: 10/11/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/21/1998)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
výskum a vývoj
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
zámočníctvo
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
výroba hmacích prvkov
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
výroba cestných strojov
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
elektroinštalácie
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
vývoj, výroba a znehodnocovanie vojenského materiálu, S vojenským materiálom vyrobeným v zmysle tohto živnostenského oprávnenia sa môže obchodovať výhradne na základe povolenia MH SR v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 179/1998 v obchodovaní s vojenským materiálom a doplnení živnostenského zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom povolení v znení neskorších predpisov
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/14/2001 until: 10/10/2011)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 03/14/2001 until: 10/10/2011)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia Ministerstva hospodárstva SR č. 293/1999L-330,293-1/2001L-330 pod povoľovacím číslom KB 11140704
  (from: 09/27/2001 until: 10/10/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Managing board
  (from: 12/17/2001 until: 02/02/2003)
Managing board
  (from: 10/07/1999 until: 12/16/2001)
Managing board
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Ján Balko - člen
Osloboditeľov 20
Šútovo
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Jaroslav Balogh - predseda
J. Palkoviča 4
Martin
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Ján Bugan - člen
R. Viesta 46
Martin
  (from: 10/07/1999 until: 02/02/2003)
Ing. Miloslav Holec - člen
Sucháčkova 16/29
Martin
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Alena Jánošíková - člen
Fatranská 13
Vrútky
  (from: 10/07/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Milan Matejka - člen
J. Hvizdáka 6/3
Martin
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Milan Šoška - člen
Bazovského 2
Martin
Until: 06/14/2002
  (from: 06/20/2000 until: 07/17/2002)
Ing. Ján Šupala - člen
Eštovova 7/12
Martin
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Ján Šupala - predseda
Gándhího 2/12
Martin
  (from: 10/07/1999 until: 02/02/2003)
Ing. Ján Timko - člen
Majakovského 3
Martin
  (from: 12/17/2001 until: 02/02/2003)
Ing. Ján Šupala - predseda
Gándhího 2/12
Martin
From: 07/14/1999
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Ing. Ján Bugan - člen
R. Viesta 46
Martin
From: 07/14/1999
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Ing. Ján Timko - člen
Majakovského 3
Martin
From: 09/13/2001
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, alebo prokurista so samostatnou prokúrou. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, alebo prokurista, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo prokurista so samostatnou porkúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista podpisuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko, vlastnoručný podpis s dodatkom "prokurista".
  (from: 12/17/2001 until: 02/02/2003)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/07/1999 until: 12/16/2001)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Procuration: 
Ing. Ivan Šubrt
Bagarova 27
Martin
  (from: 12/17/2001 until: 07/17/2002)
Capital: 
121 000 000 Sk Paid up: 121 000 000 Sk
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
121 000 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 02/02/2003)
87 000 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 12/16/2001)
57 000 000 Sk
  (from: 10/07/1999 until: 03/13/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Shares: 
Number of shares: 12100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Number of shares: 12100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 02/02/2003)
Number of shares: 8700
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/14/2001 until: 12/16/2001)
Number of shares: 5700
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/07/1999 until: 03/13/2001)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Stockholder: 
DMD FIN, a. s.
Kožušnícka 4
Trenčín
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 02/15/2011
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.39K 205/2002-Kl-549 z 10.1.2011 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správca konkurznej podstaty JUDr. Ľuboš Gilko, Helsinská 33, Martin bol zbavený svojej funkcie
  (from: 03/04/2011)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Balogh
J.Palkoviča 4
Martin
  (from: 10/07/1999 until: 03/13/2001)
Ing. Blažej Beňačka
Centrum 143/114
Dubnica nad Váhom
Until: 12/11/2002
  (from: 10/07/1999 until: 02/02/2003)
Ing. Peter Dudák - predseda
Nezábudkova 10
Bratislava
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Jozef Košnar , DrSc.
Račianska 79
Bratislava
  (from: 10/07/1999 until: 03/13/2001)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
Until: 12/11/2002
  (from: 12/17/2001 until: 02/02/2003)
Jozef Olajec
Zvolenská 18
Martin
  (from: 10/07/1999 until: 03/13/2001)
Ing. Emil Pafčuga - člen
Rázusova 18
Trenčín
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Peter Sumka
Blažeja Bullu 2/24
Martin
  (from: 10/07/1999 until: 02/02/2003)
Ing. Ivan Šubrt
Bagarova 27
Martin
  (from: 10/07/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Alexander Wolf - člen
R. Viesta 25
Martin
  (from: 12/21/1998 until: 10/06/1999)
Ing. Jaroslav Boháč - predseda
Exnárova 19
Martin
From: 12/11/2002
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Peter Sumka - člen
Blažeja Bullu 2/24
Martin
From: 08/09/1999
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Tatiana Šustrová - člen
Malinovského 10
Martin
From: 12/11/2002
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 23.11.1998 v súlade s § 154 a nasl. Ob. zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Ob. zákonníka a schválením stanov.
  (from: 12/21/1998 until: 10/10/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.7.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/07/1999 until: 10/10/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.5.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/20/2000 until: 10/10/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 9.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/14/2001 until: 10/10/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.5.2001 bola schválená zmena stanov.spoločnosti.
  (from: 09/27/2001 until: 10/10/2011)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 399/2001, Nz 426/2001, zo dňa 20.9. 2001/ schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 12/17/2001 until: 10/10/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/18/2002 until: 10/10/2011)
Na valnom zhromaždení zo dňa 11.12.2002 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 02/03/2003 until: 10/10/2011)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person