Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10104/N

Business name: 
Icopal s.r.o.
  (from: 12/06/2017)
Registered seat: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 05/03/1999)
Identification number (IČO): 
36 531 740
  (from: 05/03/1999)
Date of entry: 
05/03/1999
  (from: 05/03/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/06/2017)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej potreby
  (from: 05/03/1999)
výroba a predaj asfaltových izolačných pásov a bezvložkových fólií
  (from: 05/03/1999)
výroba vodného skla
  (from: 05/03/1999)
poskytovanie izolatérskych služieb
  (from: 05/03/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/03/1999)
výroba a predaj modifikovaných asfaltov
  (from: 05/03/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/05/2000)
podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností
  (from: 08/10/2005)
spracovanie tovaru z plastov
  (from: 08/10/2005)
prenájom automobilov
  (from: 01/11/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/06/2017)
Ing. Tibor Balogh
Bruty 64
Bruty 943 55
From: 12/06/2017
  (from: 12/06/2017)
Kristián Šnírer
Kozmonautov 3213/20
Štúrovo 943 01
From: 12/06/2017
  (from: 12/06/2017)
Alena Scheller
Waldgasse 10-16/Block A Stg. 2/8
Gerasdorf bei Wien 2201
Rakúska republika
From: 12/06/2017
  (from: 12/06/2017)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sa podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripoja svoj podpisy.
  (from: 12/06/2017)
Capital: 
7 999 734,448634 EUR Paid up: 7 999 734,448634 EUR
  (from: 12/06/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.4.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/03/1999)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 18.05.2000.
  (from: 09/05/2000)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.11.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 30.11.2003. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z JCP Izolácie, a.s. na Icopal, a.s..
  (from: 05/31/2004)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2017 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti Icopal a.s., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 531 740 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10104/N na spoločnosť Icopal s.r.o., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 06.12.2017.
  (from: 12/06/2017)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person