Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  43/S

Business name: 
Novohradsko-Gemerský investičný fond, a.s. "v likvidácii"
  (from: 02/06/2002 until: 11/23/2021)
Novohradsko-Gemerský investičný fond, a.s.
  (from: 05/24/1993 until: 02/05/2002)
NOVOHRADSKO-GEMERSKÝ FOND a.s.
  (from: 01/22/1992 until: 05/23/1993)
Registered seat: 
Dr. Vodu 6
Lučenec 984 01
  (from: 01/22/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
30 227 780
  (from: 01/22/1992)
Date of entry: 
01/22/1992
  (from: 01/22/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/22/1992)
Objects of the company: 
nákup akcií privatizovaných akciových spoločností za investičné body prevzaté od majiteľov investičných kupónov
  (from: 01/22/1992 until: 05/23/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií a používanie získaných prostriedkov na kúpu cenných papierov, nehnuteľností, hnuteľných vecí alebo na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo ich ukladanie na osobitný účet v banke
  (from: 05/24/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/06/2002 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 01/22/1992 until: 02/05/2002)
Ing. Juraj Andrášik - člen
185
Cinobaňa
  (from: 12/09/1993 until: 08/09/1995)
Ing. Ján Boroš - člen
Mierová 22
Lučenec
  (from: 01/22/1992 until: 08/09/1995)
Judita Dobrocká - člen
F. Lehára 4
Lučenec
  (from: 08/10/1995 until: 05/18/2017)
Judita Dobrocká - člen
F. Lehára 4
Lučenec
  (from: 05/19/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Július Ďurdík - podpredseda
J. Smreka 7
Lučenec
  (from: 01/22/1992 until: 05/18/2017)
Ing. Július Ďurdík - podpredseda
J. Smreka 7
Lučenec
  (from: 05/19/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Kalina - člen
Škultétyho D-3/12
Tornaľa
  (from: 12/09/1993 until: 08/09/1995)
Ing. Ján Magic - člen
Štvrť Štefánika 3
Lučenec
  (from: 12/09/1993 until: 08/09/1995)
Dušan Števko - predseda
Študentská 26
Lučenec
  (from: 01/22/1992 until: 05/18/2017)
Dušan Števko - predseda
Študentská 26
Lučenec
  (from: 05/19/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Valent - člen
218
Veľký Blh
  (from: 12/09/1993 until: 08/09/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 02/06/2002 until: 11/23/2021)
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/22/1992 until: 02/05/2002)
Capital: 
37 790 000 Sk
  (from: 12/09/1993 until: 11/23/2021)
1 000 000 Sk
  (from: 01/22/1992 until: 12/08/1993)
Shares: 
Number of shares: 37790
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/09/1993 until: 11/23/2021)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/22/1992 until: 12/08/1993)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Andrášik - člen
185
Cinobaňa
  (from: 01/22/1992 until: 12/08/1993)
Ing. Arpád Csank - predseda
Námestie republiky 1
Lučenec
  (from: 12/09/1993 until: 08/09/1995)
Ing. Miroslav Klochan - člen
Leninova 22
Lučenec
  (from: 01/22/1992 until: 12/08/1993)
Dr. Juraj Kurali - člen
L.Svobodu 4
Lučenec
  (from: 12/09/1993 until: 08/09/1995)
Ing. Dagmar Sychrová - člen
Malinovského 3
Lučenec
  (from: 01/22/1992 until: 12/08/1993)
Ing. Miroslav Šuran - člen
L. Svobodu 7
Lučenec
  (from: 12/09/1993 until: 08/09/1995)
PhDr. Juraj Kurali - podpredseda
L.Svobodu 4
Lučenec
  (from: 08/10/1995 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Boroš - predseda
Mierová 22
Lučenec
  (from: 08/10/1995 until: 11/23/2021)
Ing. Ivan Kalina - člen
Škultétyho D-3/12
Tornaľa
  (from: 08/10/1995 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Agonáš
Špitálska 1
Lučenec
  (from: 02/06/2002 until: 11/24/2016)
 Liquidators:
Ing. Ján Agonáš
Špitálska 1
Lučenec
Until: 04/29/2009
  (from: 11/25/2016 until: 11/24/2016)
 Liquidators:
Ing. Janka Dobrocká , MBA
Rádayho 8
Lučenec 984 01
From: 07/05/2016
  (from: 11/25/2016 until: 05/18/2017)
 Liquidators:
Ing. Janka Dobrocká , MBA
Rádayho 8
Lučenec 984 01
From: 07/05/2016
  (from: 05/19/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená spísaním notárskej zápisnice č. NZ 15/92 zo dňa 20.1.1992 zakladateľskou listinou a projatím stanov v zmysle §§ 172, 175 Obch. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/22/1992 until: 11/23/2021)
. Na zasadnutí konanom dňa 29.4.1993 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 248/92 Zb. Stary spis: Sa 202
  (from: 05/24/1993 until: 11/23/2021)
. Na zasadnuutí valného zhomaždenia konanom dňa 18.8.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/09/1993 until: 11/23/2021)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.12.1994 bola schválená zmena štatútu.
  (from: 08/10/1995 until: 11/23/2021)
. Spoločnosť sa zrušuje a vstupuje do likvidácie ku dňu 1.7.2000. Za likvidátora spoločnosti bol menovaný Ing. Ján Agonáš, bytom Lučenec, Špitálska 1.
  (from: 02/06/2002 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 28Cbr/4/2016-24 zo dňa 30. 05. 2016, právoplatným dňa 05. 07. 2016 súd menoval do funkcie likvidátora Ing. Janku Dobrockú, MBA, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec v obchodnej spoločnosti Novohradsko-Gemerský investičný fond, a.s. „v likvidácii“, Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec, IČO: 30 227 780.
  (from: 11/25/2016 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person