Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11900/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SPEEDY ARROW - SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 07/21/2000)
PRO DANUBIA, spol. s r.o.
  (from: 11/25/1992 until: 07/20/2000)
Registered seat: 
996
Mojmírovce 951 15
  (from: 06/14/2002)
V. Clementisa 21
Trnava 917 01
  (from: 12/16/1999 until: 06/13/2002)
Senný trh 2
Košice 040 01
  (from: 09/13/1994 until: 12/15/1999)
ul. V. Clementisa 21
Trnava 917 01
  (from: 11/25/1992 until: 09/12/1994)
Identification number (IČO): 
31 336 710
  (from: 11/25/1992)
Date of entry: 
11/25/1992
  (from: 11/25/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť: spotrebné, priemyselné, poľnohospodárske a potravinárske výrobky
  (from: 02/12/1996)
realitná činnosť
  (from: 02/12/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/12/1996)
organizačné služby vo výrobnej, stavebnej a obchodnej oblasti
  (from: 02/12/1996 until: 07/20/2000)
Partners: 
SPEEDY ARROW, akciová spoločnosť IČO: 61 057 843
Senovážna 2/995
Praha 1
Czech Republic
  (from: 06/14/2002)
SPEEDY ARROW, akciová spoločnosť IČO: 61 057 843
Senovážna 2/995
Praha 1
Czech Republic
  (from: 07/21/2000 until: 06/13/2002)
PRO BOHEMIA, spol. s r.o.
73
Všestudy 277 46
Czech Republic
  (from: 11/25/1992 until: 02/11/1996)
JUDr. Dušan Blahutiak
Drobného 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/25/1992 until: 09/12/1994)
Monika Sklenčárová
Laborecká 1845/1
Humenné
Slovak Republic
  (from: 09/13/1994 until: 02/11/1996)
Marián Vasilko
ul. V. Clementisa 21
Trnava
Slovak Republic
  (from: 07/21/2000 until: 06/13/2002)
Marián Vasilko
ul. V. Clementisa 21
Trnava
Slovak Republic
  (from: 12/16/1999 until: 07/20/2000)
Ing. Milan Žofaj
P. Horova 5/53
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/12/1996 until: 12/15/1999)
Ing. Jaroslav Menšík
Lysinská 1848/36
Praha 4
Česká republika
  (from: 02/12/1996 until: 12/15/1999)
Dr. Václav Pech
73
Všestudy
Česká republika
  (from: 02/12/1996 until: 12/15/1999)
Dana Slováková
Palackého 1552
Dubňany
Česká republika
  (from: 12/16/1999 until: 07/20/2000)
Contribution of each member: 
SPEEDY ARROW, akciová spoločnosť
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/14/2002)
PRO BOHEMIA, spol. s r.o.
Amount of investment: 180 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 54 000 Kčs
  (from: 11/25/1992 until: 02/11/1996)
JUDr. Dušan Blahutiak
Amount of investment: 20 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Kčs
  (from: 11/25/1992 until: 09/12/1994)
Monika Sklenčárová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 6 000 Sk
  (from: 09/13/1994 until: 02/11/1996)
Ing. Milan Žofaj
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/12/1996 until: 12/15/1999)
Dr. Václav Pech
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/12/1996 until: 12/15/1999)
Ing. Jaroslav Menšík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/12/1996 until: 12/15/1999)
Marián Vasilko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/16/1999 until: 07/20/2000)
Dana Slováková
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/16/1999 until: 07/20/2000)
Marián Vasilko
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/21/2000 until: 06/13/2002)
SPEEDY ARROW, akciová spoločnosť
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/21/2000 until: 06/13/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/16/1999)
konatelia
  (from: 11/25/1992 until: 12/15/1999)
Ervín Čanaky
Mojmírovce 996
Nitra 951 15
From: 04/16/2002
  (from: 06/14/2002)
JUDr. Monika Blahutiaková
Lietavská 16
Bratislava
  (from: 11/25/1992 until: 09/12/1994)
Monika Sklenčárová
Laborecká 1845/1
Humenné
  (from: 09/13/1994 until: 02/11/1996)
Marián Vasilko
ul. V. Clementisa 21
Trnava
  (from: 12/16/1999 until: 06/13/2002)
Ing. Milan Žofaj
P. Horova 5/53
Bratislava
  (from: 02/12/1996 until: 12/15/1999)
Ing. Jaroslav Menšík
Lysinská 1848/36
Praha 4
Česká republika
  (from: 11/25/1992 until: 02/11/1996)
Dr. Václav Pech
73
Všestudy
Česká republika
  (from: 11/25/1992 until: 02/11/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, samostatne.
  (from: 12/16/1999)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, samostatne.
  (from: 11/25/1992 until: 12/15/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/16/1999)
200 000 Kčs
  (from: 11/25/1992 until: 12/15/1999)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 10.08.1992 v zmysle ustanovenia Zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 11/25/1992)
Prvod obch. podielu schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 31.01.1994. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 02.02.1994.
  (from: 09/13/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.04.1995.
  (from: 02/12/1996)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 09.12.1999.
  (from: 12/16/1999)
Dodatok č. 4 zo dňa 19.07.2000 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: PRO DANUBIA, spol. s r.o., na: SPEEDY ARROW - SLOVAKIA, s.r.o.).
  (from: 07/21/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 16.04.2002 rozhodlo o zmene sídla (z: Trnava, V. Clementisa 21 na: Mojmírovce 996).
  (from: 06/14/2002)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person