Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4622/B

Business name: 
TSG Slovak Republic s.r.o.
  (from: 02/07/2019)
Registered seat: 
Pasienková 7B
Bratislava 821 06
  (from: 05/07/2019)
Identification number (IČO): 
31 345 476
  (from: 03/29/1993)
Date of entry: 
03/29/1993
  (from: 03/29/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb - výstavba a servis čerpacích staníc, skladov a ich technických zariadení
  (from: 03/29/1993)
montáž a servis elektrických sanitárnych zariadení čerpacích staníc
  (from: 03/29/1993)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 03/29/1993)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/29/1993)
sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, najmä pre vykonávanie a údržbu čerpacích staníc a čerpacích skladov
  (from: 03/29/1993)
sprostredkovanie a zabezpečovanie inžinierskej činnosti
  (from: 03/29/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/13/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/13/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/13/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/13/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/13/2007)
prenájom priemyselného tovaru- leasing
  (from: 02/13/2007)
prenájom motorových vozidiel- leasing
  (from: 02/13/2007)
prieskum trhu
  (from: 02/13/2007)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 02/13/2007)
poradenská činnosť v oblasti audiovízie
  (from: 02/13/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/13/2007)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 02/13/2007)
usporadúvanie kultúrnych podujatí
  (from: 02/13/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/13/2007)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 02/13/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/13/2007)
administratívne práce
  (from: 02/13/2007)
oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
  (from: 06/04/2010)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 08/23/2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/30/2018)
Opravy a montáž určených meradiel: 1.3.12 Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody 1.3.13 Meracie zostavy: a) na kvapaliny okrem vody
  (from: 10/30/2018)
Vodoinštalatérstvo
  (from: 10/30/2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/30/2018)
Nedeštruktívne skúšanie materiálov
  (from: 10/30/2018)
Partners: 
TSG Eastern Holding GmbH
Lothstrasse 1a
Mníchov D80335
Other identification number : HRB 12249
  (from: 03/22/2023)
Contribution of each member: 
TSG Eastern Holding GmbH
Amount of investment: 253 538 EUR Paid up: 253 538 EUR
  (from: 03/22/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/14/1994)
Ing. Alexander Kizek
Vŕbová 667/30
Marianka 900 33
From: 10/18/1996
  (from: 02/22/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý v plnom rozsahu samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/10/2007)
Procuration: 
Ing. Martin Červenák
Hany Zelinovej 4671/26
Senec 903 01
From: 05/14/2014
  (from: 05/14/2014)
Ing. Iveta Šrubařová
Opletalova 45
Bratislava 841 07
From: 05/14/2014
  (from: 06/25/2017)
Prokurista podpisuje a koná v mene Spoločnosti spoločne s aspoň jedným ďalším konateľom alebo prokuristom.
  (from: 05/14/2014)
Capital: 
253 538 EUR Paid up: 253 538 EUR
  (from: 07/09/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou dňa 17.2.1993 číslo Nz 22/93 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9482
  (from: 03/29/1993)
Notárska zápisnica zo dňa 17. 11. 1993 pod č. N 185/93, Nz 173/93. Stary spis: S.r.o. 9482
  (from: 03/14/1994)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 37/96, Nz 37/96 zo dňa 1.3.1996, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného KUTSCHA BRATISLAVA, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 9482
  (from: 04/26/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1996. Stary spis: S.r.o. 9482
  (from: 02/05/1997)
Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 7.7.1998 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 135/98, Nz 134/98 o zmene zakladateľskej listiny a jej úprave do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/98 Z.z. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.10.1998 a dodatok k nej zo dňa 30.10.1998. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.10.1998 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 256/98, Nz 252/98.
  (from: 01/11/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.9.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.2001.
  (from: 09/17/2001)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 795/01, Nz 757/01 dňa 2.10.2001, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno Raab Karcher-Technika čerpacích staníc s.r.o.
  (from: 10/19/2001)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti ACIS s.r.o. zo dňa 02.02.2007 o zlúčení so spoločnosťou DEAM s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 793 201, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43834/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 614/2007, Nz 4396/2007, NCRIs 4384/2007 Mgr. Tatianou Stročinskou, notárskou kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského dňa 02.02.2007. Spoločnosť ACIS s.r.o., Pasienkova 7B, 821 06 Bratislava, IČO: 31 345 476, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4622/B, je právnym nástupcom spoločnosti DEAM s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 793 201 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43834/B a preberá všetky jej práva a záväzky .
  (from: 02/13/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.
  (from: 07/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2010
  (from: 06/04/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.07.2010.
  (from: 08/24/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2013.
  (from: 03/12/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2014.
  (from: 05/14/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2019.
  (from: 02/07/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/13/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
DEAM s.r.o.
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 02/13/2007)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person