Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  61/S

Business name: 
PREGLEJKA, a.s.
  (from: 04/23/1992 until: 03/27/2019)
Registered seat: 
Bystrická 657/7
Žarnovica 966 81
  (from: 04/23/1992 until: 03/27/2019)
Identification number (IČO): 
31 561 845
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Date of deletion: 
03/28/2019
  (from: 03/28/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/28/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
drevárska prvovýroba a druhovýroba
  (from: 04/23/1992 until: 06/17/1993)
strojárska výroba pre vlastnú potrebu
  (from: 04/23/1992 until: 06/17/1993)
výroba prvkov pre mont. stavby a ich montáž (Drevostavby)
  (from: 04/23/1992 until: 06/17/1993)
výskumná činnosť a zabezpečovanie technického rozvoja
  (from: 04/23/1992 until: 06/17/1993)
maloobchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov
  (from: 04/23/1992 until: 06/17/1993)
výroba tepelnej energie
  (from: 04/23/1992 until: 03/27/2019)
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, podiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov
  (from: 04/23/1992 until: 03/27/2019)
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
  (from: 04/23/1992 until: 03/27/2019)
drevárska prvovýroba a druhovýroba, výroba drevostavieb a interiérov, vrátane ich projektovania a montáže
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
strojárska výroba
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výminkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
maloobchod s drevárskymi výrobkami
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
výroba a predaj tepelnej energie
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/20/1995 until: 03/27/2019)
koľajová doprava - prevádzkovanie dráh s výnimkou celoštátnych /vlečka/
  (from: 11/20/1995 until: 03/27/2019)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 11/20/1995 until: 03/27/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/05/1996 until: 03/27/2019)
Managing board
  (from: 04/23/1992 until: 02/04/1996)
Ladislav Baranovič - Člen
Kľakovská 877/4
Žarnovica
  (from: 09/19/1996 until: 03/11/2008)
Ladislav Baranovič - Člen
Kľakovská 877/4
Žarnovica
Until: 03/04/2008
  (from: 03/12/2008 until: 03/11/2008)
Dušan Beran - Člen
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Stanislav Beran - Člen
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Dušan Č u n d e r l í k - Člen
F. Kráľa 31/6
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 03/15/1995)
Dušan Č u n d e r l í k - Člen
F. Kráľa 31/6
Žarnovica
  (from: 03/16/1995 until: 09/18/1996)
Ing. Jozef Dudáš - Podpredseda
Krížna 7
Banská Bystrica
  (from: 10/08/1993 until: 09/29/1994)
Ing. Peter Gregor - Člen
Fr. Hečku 26
Žarnovica
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Peter Gregor - Predseda
Fr. Hečku 26
Žarnovica
  (from: 02/05/1996 until: 03/11/2008)
Ing. Peter Gregor - Predseda
Fr. Hečku 26
Žarnovica
Until: 03/04/2008
  (from: 03/12/2008 until: 03/11/2008)
Ing. Miroslav Javor - Člen
Vranovská 63
Bratislava
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Ing. Miroslav Javor - Člen
Vranovská 63
Bratislava
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Július Krošlák - Člen
Čeľadince
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Ing. Anton Manina - Člen
Pivovarská 213/1
Žarnovica
  (from: 09/19/1996 until: 10/20/1997)
Jozef Maruška - Člen
Hrabičov
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Ing. Marian Mokoš - Člen
Hviezdoslavova 2159
Topoľčany
  (from: 09/30/1994 until: 03/15/1995)
Ing. Marian Mokoš - Člen
Hviezdoslavova 2159
Topoľčany
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ľubomír Pavlík - Člen
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
RNDr. Karailiev Peter Petkov - Člen
THK 32
Banská Bystrica
  (from: 09/30/1994 until: 03/15/1995)
RNDr. Karailiev Peter Petkov - Člen
THK 32
Banská Bystrica
  (from: 03/16/1995 until: 01/07/1996)
Ing. Pavel Prokein - Člen
Vansovej 535/4
Žiar nad Hronom
  (from: 10/21/1997 until: 03/11/2008)
Ing. Pavel Prokein - Člen
Vansovej 535/4
Žiar nad Hronom
Until: 03/04/2008
  (from: 03/12/2008 until: 03/11/2008)
Ing. Tibor Sameš - Člen
Kuzmányho 16
Banská Bystrica
  (from: 10/08/1993 until: 09/29/1994)
Ing. Tibor Sameš - Podpredseda
Kuzmányho 16
Banská Bystrica
  (from: 09/30/1994 until: 03/15/1995)
Ing. Tibor Sameš - Predseda
Kuzmányho 16
Banská Bystrica
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Pavol Sládiček - Člen
Slovenská poisťovňa SNP 98/2
Zvolen
  (from: 10/08/1993 until: 09/29/1994)
Ing. Ján Slovák - Predseda
Jilemnického 12
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 03/15/1995)
Ing. Ľudovít Štros - Člen
Narcisova 2218
Topoľčany
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Ing. Ľudovít Štros - Člen
Narcisova 2218
Topoľčany
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Ján Tomáš - Člen
Fr. Kráľa 38/19
Žarnovica
  (from: 02/05/1996 until: 09/18/1996)
Ing. Ján Tomáš - Podpredseda
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je vždy predseda.
  (from: 02/05/1996 until: 03/27/2019)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992 until: 02/04/1996)
Capital: 
514 784 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 03/27/2019)
Shares: 
Number of shares: 514784
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
Number of shares: 499340
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 06/17/1993)
Number of shares: 15444
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 06/17/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/12/1999
  (from: 07/08/2009)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/12/1999
Uznsením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 395/1997-1370, zo dňa 14.11.2002, bol správca konkurznej podstaty JUDr. Ivan Kotleba, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom Bagarova 28, Banská Bystrica, advokát so sídlom prof. Sáru 5, Banská Bystrica a osobitný správca JUDr. Igor Čerevka, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom SNP 40, Humenné, advokát so sídlom Internátna 2, Banská Bystrica, zbavený funkcie.
  (from: 06/06/2006 until: 07/07/2009)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/12/1999
  (from: 12/08/1999 until: 06/05/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Emil Vaňko
Strážska cesta 37
Zvolen
From: 11/14/2002
  (from: 06/06/2006)
Supervisory board: 
Ing. Richard Bánovský - Podpredseda
F.Kráľa 85
Žarnovica
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Ing. Richard Bánovský - Predseda
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Ing. Mária Čopová - Člen
Žiar nad Hronom
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Ing. Juraj Fukatsch - Člen
Muškátová 6
Bratislava
  (from: 03/11/1998 until: 03/27/2019)
Ing. Dana Haľamová - Člen
Saratovská 16
Bratislava
  (from: 02/05/1996 until: 03/10/1998)
Ing. Jozef Hlavačka - Podpredseda
Žarnovica
  (from: 04/23/1992 until: 10/07/1993)
Dr. Eduard Horváth - Predseda
Jasovská 17
Bratislava
  (from: 02/05/1996 until: 03/10/1998)
Rudolf Izák - Člen
Partizánska 61
Žarnovica
  (from: 10/08/1993 until: 11/19/1995)
Ing. Ján Juhaniak - Člen
Partizánska 5
Banská Bystrica
  (from: 10/08/1993 until: 09/29/1994)
Ing. Júlia Kostelničáková - Člen
Radvanská 29
Banská Bystrica
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Ing. Júlia Kostelničáková - Člen
Radvanská 29
Banská Bystrica
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Milan Križan - člen
Bzovická 14
Bratislava
  (from: 09/30/1994 until: 03/15/1995)
Ing. Milan Križan - člen
Bzovická 14
Bratislava
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Ján Lašanda - Podpredseda
Tehelná 136/3
Hliník nad Hronom
  (from: 03/16/1995 until: 01/07/1996)
Ľubomír Pavlík - Člen
Partizánska 228/57
Žarnovica
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Ľubomír Pavlík - Člen
Partizánska 228/57
Žarnovica
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Peter Pecha - Predseda
Rudník 342
Myjava
  (from: 03/11/1998 until: 03/27/2019)
Dr. Ján Peniaško - Predseda
Rudlovská cesta 85
Banská Bystrica
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Dr. Ján Peniaško - Predseda
Rudlovská cesta 85
Banská Bystrica
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Ferdinand Petrák - Člen
Stropkovská 57
Košice
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Ing. Ferdinand Petrák - Člen
Stropkovská 57
Košice
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Milan Povoda , CSc. - Člen
Nad mlynom 28
Žarnovica
  (from: 02/05/1996 until: 03/27/2019)
Ing. Elena Selecká - Člen
Prokofievova 16
Bratislava
  (from: 10/08/1993 until: 03/15/1995)
Ing. Elena Selecká - Člen
Röntgenová 18
Bratislava
  (from: 03/16/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Ján Tomáš - Člen
Fr. Kráľa 38/19
Žarnovica
  (from: 11/20/1995 until: 02/04/1996)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 51K/395/1997-4433 zo dňa 22.08.2018, právoplatného dňa 25.09.2018, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu PREGLEJKA, a.s., Bystrická 657/7, 966 81 Žarnovica, IČO: 31 561 845 po splnení rozvrhového uznesenia sa obchodná spoločnosť PREGLEJKA, a.s. z obchodného registra v y m a z á v a , a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 03/28/2019)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 341.
  (from: 06/18/1993 until: 03/27/2019)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 24.6.1993, bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 341
  (from: 10/08/1993 until: 03/27/2019)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/16/1995 until: 03/27/2019)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.7.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/20/1995 until: 03/27/2019)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 13.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/05/1996 until: 03/27/2019)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 24.07.1998, č.k. 51 - 24 K 395/97, bol vyhlásený kon- kurz na majetok Preglejka a.s., Bystrická 657/7, so síd- lom Žarnovica, IČO 31 561 845. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Ivan Kotleba, komerčný právnik, s miestom podnikania Stolič- ková 2, Banská Bystrica.
  (from: 08/27/1998 until: 03/27/2019)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 10.11.1999, č.k. 51 - 24 K 395/97 súd ustanovil osobitného správcu konkurznej podstaty JUDr. Igora Čerevku, advokáta s miestom podnikania Lazovná 1, B. Bystrica.
  (from: 12/08/1999 until: 03/27/2019)
Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. Ndob 40/03, 6Obo 44/03 zo dňa 27. 02. 2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 06. 2003 bolo zrušené uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 51-24K 395/1997-1370 zo dňa 14. 11. 2002.
  (from: 07/08/2009 until: 03/27/2019)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 51-24K 395/97-Sn-4071 zo dňa 07. 12. 2015, právoplatným dňa 31. 12. 2015 a vykonateľným dňa 12. 01. 2016 súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Igora Čerevku, so sídlom kancelárie J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica v obchodnej spoločnosti PREGLEJKA, a.s., Bystrická 657/7, 966 81 Žarnovica, IČO: 31 561 845.
  (from: 06/24/2016 until: 03/27/2019)
Date of updating data in databases:  02/19/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person