Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10103/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Bruhn Internationale Transporte SK, a.s.
  (from: 04/28/1999)
Registered seat: 
Kapitulská 3
Bratislava 811 01
  (from: 12/12/2003)
Identification number (IČO): 
36 531 693
  (from: 04/28/1999)
Date of entry: 
04/28/1999
  (from: 04/28/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 04/28/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 04/28/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/28/1999)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 04/28/1999)
skladovanie
  (from: 02/28/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/28/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1999)
Mgr. Silvia Szabó
Kollárova 3
Senec
From: 04/28/1999
  (from: 06/10/2003)
Ing. Petr Václavek
Sudoměřská 1620
Praha 3 - Žižkov
Česká republika
From: 06/01/1999
  (from: 06/10/2003)
Mirko Dominiak
H. Heine Strasse 42
Werdau
SRN
From: 09/11/2002
  (from: 06/10/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/28/1999)
Procuration: 
Ing. Andrea Ježová
Stred 58/52 - 6
Považská Bystrica
  (from: 10/03/2002)
Ľuboš Korec
Červeňanského 1251/93
Bytča
  (from: 10/03/2002)
Každý z menovaných prokuristov je oprávnený ako prokurista spoločnosti v mene spoločnosti konať a za ňu podpisovať vždy spoločne s iným prokuristom alebo s jedným členom predstavenstva spoločnosti. Prokurista podpisuje v mene spoločnosti tak, že k svojmu vlastnoručnému podpisu doplní vždy označenie prokúry.
  (from: 10/03/2002)
Capital: 
4 973 000 Sk Paid up: 4 973 000 Sk
  (from: 06/10/2003)
Shares: 
Number of shares: 4973
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/19/2001)
Stockholder: 
Bruhn Vermögensverwaltung GmbH
Heidenkampsweg 75
Hamburg
SRN
  (from: 06/10/2003)
Supervisory board: 
Mgr. Ladislav Krechňák
Lábska 3
Zohor
From: 04/28/1999
  (from: 06/10/2003)
Helly Bruhn - Braasová
Rondeel 1
Hamburg
SRN
From: 04/28/1999
  (from: 06/10/2003)
Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan
Annagasse 6
Wien
Rakúsko
From: 03/25/2003
  (from: 06/10/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.4.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 24, 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/28/1999)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.1999 o zmene osôb v predstavenstve. Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 19.10.1999 boli stanovy prispôsobené zák. č. 127/1999 Z.z..
  (from: 02/28/2000)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 02.07.2001.
  (from: 11/19/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 27.05.2002.
  (from: 10/03/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a menovaní člena predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.09.2002. Ing. Milanovi Kořánovi zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 11.09.2002. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.03.2003. Dieterovi Schumacherovi zanikla funkcia člena dozornej rady dňom 25.03.2003.
  (from: 06/10/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.20003 o zmene sídla spoločnosti z: Mojmírovská 9, Ivanka pri Nitre, na: Kapitulská 3, Bratislava. Úplné znenie stanov zo dňa 04.09.2003.
  (from: 12/12/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person