Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4634/B

Business name: 
BASF Slovensko spol. s r.o.
  (from: 03/30/1993)
Registered seat: 
Einsteinova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 12/01/2015)
Identification number (IČO): 
31 345 603
  (from: 03/30/1993)
Date of entry: 
03/30/1993
  (from: 03/30/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/30/1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj výrobkov firmy BASF v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/30/1993)
skladové hospodárstvo, najmä prevádzkovanie konsignačného skladu
  (from: 03/30/1993)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/28/2001)
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 08/19/2003)
výroba betónových výrobkov
  (from: 11/01/2007)
výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
  (from: 11/01/2007)
výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
  (from: 11/01/2007)
výroba trubiek, rúr a potrubí
  (from: 11/01/2007)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 11/01/2007)
výroba omietkových zmesí a ich zložiek
  (from: 11/01/2007)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/01/2007)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/01/2007)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 11/01/2007)
zasielateľstvo
  (from: 11/01/2007)
špedičná činnosť
  (from: 11/01/2007)
výroba plastov v primárnej podobe
  (from: 01/01/2015)
výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov
  (from: 01/01/2015)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 01/01/2015)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 01/01/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/01/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti chemickej výroby
  (from: 01/01/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/01/2015)
výroba, spracovanie a odbyt náterových hmôt, lakov a ochranných látok (okrem jedov a žieravín)
  (from: 01/01/2015)
výroba, spracovanie a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 01/01/2015)
Partners: 
BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein 670 56
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 6000
  (from: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
BASF SE
Amount of investment: 3 438 160 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 438 160 EUR
  (from: 05/18/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/28/2015)
Ing. Edita Hippová
Kulíškova 13
Bratislava 821 08
From: 12/12/2008
  (from: 05/21/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti spoločne s iným konateľom spoločnosti alebo spoločne s prokuristom spoločnosti.
  (from: 08/28/2015)
Procuration: 
Ing. Jana Gerhardová
Moritz von Schwind Gasse 6
Gattendorf 2474
Rakúska republika
From: 08/13/2021
  (from: 08/13/2021)
Vladimír Petrů
Prušánská 477
Moravský Žižkov 691 01
Česká republika
From: 04/01/2018
  (from: 04/01/2018)
Ivan Staňa
Špieszova 3362/3
Bratislava-Karlova Ves 841 01
From: 01/01/2015
  (from: 01/01/2015)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť buď spoločne s jedným konateľom spoločnosti, alebo spoločne s iným prokuristom spoločnosti.
  (from: 01/01/2015)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť buď spoločne s jedným konateľom spoločnosti, alebo spoločne s iným prokuristom spoločnosti.
  (from: 01/01/2015)
Capital: 
3 438 160 EUR Paid up: 3 438 160 EUR
  (from: 01/01/2015)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľ- skou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa l7.2.l993 v zmysle § 24a § 57 ods. 3, §§ 105 až 153, Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9504
  (from: 03/30/1993)
Dodatok k notárskej zápisnici N 34/93, Nz 34/93 z 17 2.1993 napísanej notárom JUDr. Romanom Blahom, vo forme notárskej zápisnice N 124/93, Nz 124/93 napísanej dňa 16.6.1993 notárom JUDr. Romanom Blahom v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 9504
  (from: 09/29/1993)
Notárska zápisnica N: 62/94, Nz: 61/94. Stary spis: S.r.o. 9504
  (from: 08/12/1994)
Spoločník dňa 6.8.1998 formou notárskej zápisnice č. N 361/98, Nz 360/98 rozhodol o zmene Zakladateľskej listiny - spoločenskej zmluvy v zmysle platnej novely Obchodného zákonníka č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/29/1998)
Rozhodnutie spločníka zo dňa 9.3.2001. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 172/01, Nz 162/01 zo dňa 9.3.2001 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 03/28/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.2001.
  (from: 01/07/2002)
Rozhodnutie spoločníka a dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 110/03, Nz 12912/03 zo dňa 21.2.2002, spísanej notárskym kandidátom JUDr. Ludmilou Joanidisovou, poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 08/19/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.11.2004 a 29.12.2004.
  (from: 01/25/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.9.2005. Dieter Nickel, funkcia prokuristu od 25.1.2005 do 29.9.2005.
  (from: 10/21/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.09.2007 o zlúčení so spoločnosťou BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o., so sídlom 1. mája 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 379, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 12152/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 738/2007, Nz 35224/2007 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 06.09.2007. Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločnosti BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o., so sídlom 1. mája 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 379, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 12152/L, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 11/01/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2008 o zlúčení so spoločnosťou BTC Speciality Chemical Distribution, s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 895 802 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 195/2008, Nz 44831/2008, NCRls 44424/2008 zo dňa 23.10.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 345 603 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti BTC Speciality Chemical Distribution, s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 895 802 s účinnosťou odo dňa 1.11.2008.
  (from: 11/01/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2008.
  (from: 12/30/2008)
Zápisnica z valného zhromžadenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 11/25/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2010
  (from: 05/21/2010)
Zmluva o zlúčení zo dňa 04.12.2014.
  (from: 01/01/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.07.2015.
  (from: 08/28/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2015.
  (from: 12/01/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BASF Coatings Services s.r.o.
Prievozská 2
Bratislava 821 09
  (from: 01/01/2015)
BASF Polyuretány Slovensko, s. r. o.
Priemyselná 5480
Malacky 901 01
  (from: 01/01/2015)
BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o.
1. mája 4
Žilina 010 01
  (from: 11/01/2007)
BTC Speciality Chemical Distribution, s.r.o.
Prievozská 2
Bratislava 821 09
  (from: 11/01/2008)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe Dohody o predaji a kúpe podniku ("Podnik EB") zo dňa 02.11.2020 došlo k predaju podniku spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o., IČO: 31 345 603, so sídlom Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 4634/B, v prospech kupujúceho, ktorým je spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., IČO: 53 076 281, so sídlom Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 74776/L.
  (from: 12/12/2020)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person